Skriv ett eller flere søkeord på Google og trykk på knappen "Google-søk". Jo flere ord du bruker, jo bedre blir som regel treffene du får. Det kan også være hele setninger hvis du f.eks. er på jakt etter hvem som står bak et bestemt sitat eller leter etter hele teksten til en sang.

Google velger ut det mest relevante

Google sorterer automatisk treffene, og hjelper deg med å finne sider som både er viktige og mest relevante til søket ditt. Når Google analyserer en side ser den på hva andre siders lenker har å si om den. Søkemotoren prioriterer også sider der søkeordene er nærme hverandre, helst i samme setning.

Trenger ikke bruke rare tegn og aksenter

Google bryr seg ikke om tødler, aksenter og andre rare tegn. Ønsker du informasjon om den tyske byen München får du de samme treffene om du skriver "München" eller "Munchen". Søkemotoren skiller heller ikke mellom store og små bokstaver, så du får de samme treffene om du skulle skrive "munchen" eller "muNCHen".

Trenger ikke stoppord

Google bryr seg ikke om vanlige ord og tegn, også kalt stoppord. Google ser automatisk bort fra begrep som "http" og ".no" i tillegg til noen enkelttall og enkeltbokstaver. Det er fordi disse sjelden hjelper til med å snevre inn et søk, og reduserer søkehastigheten betraktelig.

Søketips i google (av ndla.no)

Treffene du får

Søkeresultatene du får i Google er tredelte. Øverst i blått får du overskriften på siden. Under der følger adressen til den aktuelle siden i grønt. Nederst får du et kort tekstutdrag der ordet eller ordene du har søkt på forekommer. I denne korte teksten er det lett å få et inntrykk av og treffet er aktuelt for deg eller ikke.

Av og til foreslår også Google andre søk dersom søkemotoren mistenker deg for å feilstavet et ord eller er på jakt etter et emne mange har spurt om tidligere. Søker du f.eks. på "utaning" vil den spørre deg: "Mente du utdanning"?

FAKTA

Søketips fra ndla.no (på youtube)

Andre gode søkemotorer:

Tekst, bilder eller kart

Det er ikke alltid du bare er på jakt etter tekst. Ønsker du å finne et bilde av f.eks. Martin Luther King kan søke på "martin luther king". I treffene du får kan du klikke "Bilder" i menyen øverst. Da får du opp en rekke bilder av ham, og kan eventuelt sortere treffene ved å velge "Innstillinger for søket". I samme menylinje kan du også finne videoer og kart fra Google Maps.

Flere tips finner du på søkehjelp på google.no.