Hopp til hovedinnholdet

Hvordan lage en god problemstilling?

Skriver problemstilling på data (foto: ung.no)
KONKRET: Det er viktig å ha en konkret problemstilling hvor du har noe bestemt å svare på.

Får du ofte høre at du må lage en problemstilling? Det er ikke alltid godt å vite hva det er, og hvordan den skal bli bra. Her er noen tips.

Offentlig og kvalitetssikret
Skriver problemstilling på data (foto: ung.no)
KONKRET: Det er viktig å ha en konkret problemstilling hvor du har noe bestemt å svare på.

I alle oppgaver du får på skolen skal du besvare et eller annet. Det du skal besvare kalles en problemstilling. Du har noe du ønsker å finne ut, og oppgaven går ut på å finne det ut og konkludere med det du har funnet ut.

Hold deg til en

Det vanlige er at du skal holde deg til en problemstilling, for eksempel Hva skal til for å bli en god statsminister? Her skal du finne ut noe om statsministeren og egenskapene en statsminister bør inneha. Statsministeren som er den du skal finne ut noe om, kalles enheten, og egenskapene til enheten kalles variabler. Det er altså disse to elementene du skal finne ut noe om for å svare på problemstillingen din.

 

 

Vær konkret

Det er viktig å ha en konkret problemstilling hvor du har noe bestemt å svare på. Det er ganske vanlig å måtte lage problemstillingen(e) selv, da kan det være lurt å ta noe du kan litt om fra før. Slik kan du også avgrense problemstillingen, det vil si at du gjør slik at spørsmålet ikke blir for stort. Da har du større kontroll over tekstlengde og tidsbruk på oppgaven. Og ikke minst, da kan du forme oppgaven slik at den blir så interessant som mulig for nettopp deg å skrive.

 

 

Noen råd

NDLA gir følgende råd når man skal bestemme seg for problemstilling:

  1. Hva er det problemstillingen gir dere ny kunnskap om?
  2. Er problemstillingen avgrenset slik at dere kan besvare den i løpet av tiden som er til rådighet?
  3. Dersom dere har en presis problemstilling: Hva er avhengig og uavhengig variabel i problemstillingen?
  4. Dersom dere er usikker på dette: Hvilke mulige sammenhenger og påvirkningsforhold vil dere se nærmere på? Hvilke variabler må dere undersøke for å få kunnskap om disse sammenhengene?
  5. Er problemstillingen formulert slik at dere bare får bekreftet ting som dere allerede tror, eller åpner den opp for at dere faktisk kan finne ut noe nytt?

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
11.03.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?