Hopp til hovedinnholdet

Slik bruker du læreplanen

Læreplanen på en mac (ung.no)
OVERSIKT: Sjekker du læreplanen har du god oversikt over hva som forventes av deg i løpet av skoleåret.

Hva er egentlig læreplaner? Og hvordan kan du bruke dem?

Offentlig og kvalitetssikret
Læreplanen på en mac (ung.no)
OVERSIKT: Sjekker du læreplanen har du god oversikt over hva som forventes av deg i løpet av skoleåret.

En læreplan er en oppsummering av alt du skal gjennom i hvert fag fra 1. trinn til du er ferdig med videregående skole. Barneskolen har tre delmål (etter 2., 4. og 7. trinn), ungdomsskolen ett (etter 10. trinn) og videregående har fire (etter Vg1, Vg2, Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse).

Læreplanen består av følgende emner:

Kompetansemål

Kompetansemål er kort fortalt alt du skal lære i hvert enkelt fag innenfor et bestemt tidsrom. For eksempel skal du lære det og det i norsk mellom 8. og 10. trinn. Du kan gå inn på Utdanningsdirektoratet og lete frem de spesifikke målene du skal oppnå.

Formål

Denne delen tar for seg de store linjene av hva faget skal gi til eleven. Hva som er grunnen til at du skal ha faget, altså vitsen med å lære det du gjør.

 

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er å skrive, lese og regne, og å være muntlig aktiv og ha digitale ferdigheter. I denne delen får du vite hvordan du trener opp disse ferdighetene i nettopp dette faget.

Hovedområder

Her får du oversikt over strukturen i faget. For eksempel er norskfaget delt inn i muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Disse tre delene utgjør grunnlaget for kompetansemålene du måles etter.

Timetall

Her får du en oversikt over hvor mange timer du har krav på i hvert enkelt fag fordelt på årstrinnene.

Vurdering

Her får du en oversikt over hvilke typer og hvor mange karakterer du skal i ha i hvert enkelt fag. For eksempel i norsk har du tre karakterer, en i norsk hovedmål skriftlig, en i norsk sidemål skriftlig og en i norsk muntlig.

 

 

Hvordan bruke læreplanen?

Måten du kan få brukt læreplanen på er at du får full oversikt over hva du faktisk skal ha lært. Altså, du kan lese den i begynnelsen av året og vite akkurat hva det er forventet at du skal kunne. Årsplanen til skolen og alle oppgaver skal bygge på kompetansemålene til faget. Det du vurderes etter skal være fra de nasjonale læreplanene.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
11.03.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan er eksamen på ungdomsskolen?
Hei Kort fortalt kommer du opp i ett fag skriftlig og ett muntlig. Skriftlig kan du komme opp i norsk, engelsk eller matematikk. I muntlig kan du kom...
Er det forskjell på eksamen og tentamen?
Hei Ja, det er noen forskjeller på tentamen og eksamen. For det første er tentamen å regne som en prøveeksamen, det brukes som oftest for å tren...
Hva er pensum i 10. klasse?
Hei På ungdomsskolen legges undervisning, vurdering og eksamen opp etter Utdanningsdirektoratets kompetansemål som du finner inne på www.udir.no. ...
Betyr 4- karakteren 4 eller 3?
Hei 4- betyr en firer som er svak, altså at den ikke er helt på fireren, men heller ikke nede på karakteren tre. Det samme gjelder for 5+, det bet...
Er det tentamen på VG1
Hei Det er ikke nasjonalt bestemt at det skal være tentamen, heller ikke i hvilke fag. Men som oftest gjennomføres det heldagsprøver i norsk, enge...
Er 4,5 et dårlig snitt?
Hei Nei. Det er det ikke. Det holder til å komme inn på de fleste skoler og linjer, selv om noen selvfølgelig krever høyere. Finn ut hvilken linj...
Om jeg bruker en norskstil jeg har skrevet som mal, blir jeg da tatt for plagiat?
Hei En mal er en ramme for en tekst. Det vil si at du egentlig skreller vekk alt innhold, men behold strukturen. F.eks. hva som skjer på hvilket ste...
Hvordan kan jeg bli bedre i norsk og historie?
Hei Det er to ganske forskjellige fag, men det finnes fellesnevnere for å lære seg noe. Det blir ofte sånn når man fokuserer veldig på noen fag,...
Hvordan få bedre karakter i norsk?
Hei Å lese bøker er nok et bra forslag.  Ved å lese får du større ordforråd. Du ser hvordan setninger kan bygges opp, og dersom du leser litt ...
Hvilken karakter skal jeg få i norsk?
Hei Det er ikke slik at man bare kan regne "snittkarakter" i et fag, da karaktersetting er langt mer komplekst og komplisert enn dette. Det er faglæ...
Hvordan få bedre karakterer i naturfag?
Hei Det som er viktig for å få gode karakterer er å vite hva du skal vurderes i.  Spør læreren hva som er vurderingskriteriene for prøven elle...
Jeg synes vi lærer så mye bortkastet på skolen.
Hei Det er ganske mange som synes mye av det de gjør på skolen er bortkastet. Nå er det en gang slik at ikke alle vil få bruk for den samme kunn...
Har læreren lov til å gi prøver med innhold som ikke er i fagboken?
Hei Om stoffet faller inn under kompetansemålene står læreren ganske fritt til å velge hvor han/hun henter stoff fra. Kriteriet er da at lærere...
Hvordan skal jeg forbedre snittet mitt?
Hei Det første du må gjøre er å finne ut hva du må bli bedre på. Hva er det som gjør at du ikke oppnår de karakterene du ønsker? Har du mang...
Hvordan kan jeg øve til tentamen?
Hei Tentamen er ofte en oppsummering av det dere har gjennomgått i faget det siste semesteret/skoleåret. Du bør derfor fokusere på det dere har l...
Vi har fått ny lærer som skal sette karakterene våre
Hei Om du ligger i grenseland mellom to karakterer kommer det an på hva du får på prøvene fremover, om du får 5´ere får du nok karakteren fem....
Jeg har begynt i 9. klasse og har dårlige karakterer og vil forbedre de. Hvordan?
Hei Først og fremst er det kjempefint at du nå har bestemt deg for å ta tak i karakterene dine, og at du nå er motivert for å jobbe! For det er ...
Jeg fikk ikke ordentlig tilbakemelding på karakteren min.
Hei Dette virker litt slapt. Jeg hadde nok bedt om en mer fyldig tilbakemelding, og i alle fall bedt om å få vite hva du fikk på oppgaven du sier ...
Se alle