Blir du nektet inngang til utesteder, restauranter eller diskotek på grunn av din hudfarge, etniske opprinnelse, seksuelle orientering eller fordi du har nedsatt funksjonsevne er det diskriminering. Utestedsdiskriminering er en åpenlys diskriminering som skjer ansikt til ansikt, og som er svært stigmatiserende for den som avvises. En person blir stående alene, mens resten av gruppen slipper inn.

 

Utestedet kan straffes

I henhold til § 186 i Straffeloven, er det straffbart å nekte en person varer eller tjenester på grunn av personens hudfarge, nasjonale- eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg sier § 1-8 i Alkoholloven at skjenkestedets rett til å servere alkohol, kan inndras dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 186.

De vanligste begrunnelsene for å stenge minoriteter ute er:

  • Feilaktig beskjed om at lokalet var fullt.
  • Krav om pass som legitimasjon (mens det var tilstrekkelig med bankkort for etnisk norske).
  • Fiktive medlemskort.
  • Ren rasistisk avvisning ("Her vil vi ikke ha sånne som dere")
  • Å bli nektet servering på grunn av sin funksjonsnedsettelse.

 

Si ifra!

Dersom du opplever å bli diskriminert på et utested er det viktig å sikre bevis på det som har skjedd. Det kan også være nyttig å sikre kontaktinformasjon til andre i nærheten som har sett det som har skjedd. Dersom du har mulighet er det best å kontakte politiet og be dem om å møte deg på stedet, slik at de kan dokumentere forholdene.

Hvis du ikke kontaktet politiet på stedet er det likevel mulig å få hjelp. Ønsker du juridisk rådgivning kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), de gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering. Dersom du ønsker å opprette en klagesak må du ta kontakt med Diskrimineringsnemda. Du kan lese mer om hvordan klageprosessen fungerer på Diskrimineringsnemdas nettside.

Som klager står du sterkere om du kan dokumentere at diskriminering har funnet sted.

Slik beviser du utelivdiskriminering

  • Navn på utestedet.

  • Tidspunkt for avvisningen, utestengningen, trakasseringen.

  • Vitner som kan bekrefte din versjon av saken.

  • Opplysninger som støtter påstand om ulike praksiser med gjestelister.

  • Eventuell kontakt med politi, ordensvakt på stedet.