Nasjonale minoriteter i Norge

Visste du at Norge har flere nasjonale minoriteter? De har krav på og behov for å bevare sin egenart - og ikke bli stigmatisert. ikke bli stigmatisert.

Minoritet (colourbox.com)

Hva er en nasjonal minoritet?

For å forstå begrepet «etnisk minoritet» er det lurt å se på betydningen av de to ordene begrepet er satt sammen av.

"Etnisk", eller «etnisitet», er særtrekk som er felles for en gruppe mennesker som gjør at disse menneskene selv, og andre, oppfatter dem som en egen folkegruppe. Disse fellestrekkene kan være felles språk, kultur, musikk, verdier, kunst, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, skikker og så videre. Den viktigste egenskapen ved etnisitet er at den ikke har sammenheng med biologi, og at den kan være flytende, fleksibel og endres over tid.

Ordet "minoritet" betyr mindretall. Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver et flertall. Det brukes som regel om folkegrupper som utgjør et mindretall i en større befolkning.

I noen tilfeller kan flertallet i et land tilhøre en minoritet. I Bolivia er for eksempel urbefolkningen i klart flertall i befolkningen, likevel har de hatt såpass liten innflytelse på boliviansk politikk at de i praksis utgjør en minoritetsgruppe i sitt eget land.

Nasjonale minoriteter er en form for etniske minoriteter i Norge, og gruppene har til felles at de har en tilknytning til Norge gjennom å ha bodd i landet gjennom mange generasjoner.

Hvem er nasjonale minoriteter i Norge?

I Norge har jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og romer status som nasjonale minoriteter. Samene defineres som et urfolk, og ikke som en minoritet.

Opp gjennom historien har de nasjonale minoritetene på sin måte vært utsatt for alvorlige overgrep og diskriminering fra storsamfunnet. Forbud mot å snakke eget språk, plassering av barn i barnehjem og overgrep i helseinstitusjoner, sammen med mobbing og stigmatisering i lokalsamfunnene, er alle eksempler på majoritetens overtramp mot minoriteten. Denne behandlingen skapte motstand fra de nasjonale minoritetene, og den har satt sår som fortsatt ikke er grodd.

Skal beskytte nasjonale minoriteter

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999. Denne skal forhindre overgrep og diskriminering av nasjonale minoriteter og pålegger Norge å legge forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur og identitet.

Dette vil si at politikerne skal ha en tett dialog med de nasjonale minoritetene, for å sikre at deres synspunkt blir hørt.

Du kan lese mer om regjeringens politikk om nasjonale minoriteter her.

Du finner statistikk og kunnskap om likestilling og levekår blant samer og nasjonale minoriteter på denne linken.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 19.07.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Minoritet (colourbox.com)

Fakta

I Norge har jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og romer status som nasjonale minoriteter. Samene defineres som et urfolk, og ikke som en minoritet.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva er diskriminering?

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Hånd mot vindu(colourbox.com)
Aktuelt

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Forelsket i den samme som bestevennen din?

Det kan fort bli problemer når bestevennen din er forelsket i den samme som deg. Skal du ta hensyn til bestevennen og droppe forelskelsen...eller?

To gutter og en jente venter på bussen (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hvordan diskutere på nett?

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er lurt å følge noen retningslinjer: Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.

Tegning av sinna gutt foran laptop som viser fingeren. Illustrasjon: ung.no