Agenda X
Agenda X er Antirasistisk Senters ungdomsavdeling for unge mellom 13 – 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø. Agenda X tilbyr en rekke ressursbyggende aktiviteter som skriveverksteder, opplæring i lydstudio, jente- og guttegruppe og Åpen scene.

 

Antirasistisk Senter
Er en ikke-statlig, partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme etniske minoriteters likestilling og mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.

 

Benjamins minnefond
Politisk uavhengig stiftelse opprettet med gaver og innsamlede midler etter drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo 26. januar 2001. Stiftelsens formål er å fremme antirasistisk arbeid.

 

Innvandrernes Landorganisasjon (INLO)
INLO har som mål å bli en nasjonal paraplyorganisasjon for lokale innvandrerorganisasjoner som arbeider for reell likestilling mellom innvandrere og nordmenn.

 

Norsk Folkehjelp
Norsk folkehjelp arbeider aktivt på flere områder med holdningskapende arbeid mot rasisme og diskriminering. Norsk folkehjelp driver nettstedet fordommer.no, hvor de presenterer og avkrefter vanlige fordommer om for eksempel asylsøkere.

 

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
OMOD arbeider for å avdekke diskriminerende praksis, samtidig som de forsøker å fremme og arbeide for tiltak som forhindrer slik praksis.

 

Røde Kors
Arbeider for å skape et trygt samfunn med større likeverd og respekt mellom mennesker, fritt for vold, fremmedfrykt og rasisme.