Det finnes ingen enkle svar på hvordan man kan bli kvitt rasisme. Likevel finnes det ulike tiltak hver enkelt kan gjøre for å jobbe mot rasisme. Her er en oversikt over hvordan du alene, med venner eller i en organisasjon kan jobbe for å forhindre, og forebygge rasisme.

 

Holdninger er viktig!

Holdninger defineres som vår evne til å reagere positivt eller negativt overfor spesielle objekter, verdier og ideer. Holdninger kommer til uttrykk gjennom oppfatninger og meningsytringer, i handlinger og i følelsesmessige reaksjoner. En person med negative holdninger til mennesker med en annen etnisitet enn dem selv, vil trolig reagere negativt overfor disse personene - selv om negativiteten er ubegrunnet og ufortjent. Les mer om holdninger her.

Å endre holdninger kan være vanskelig, men det er likevel en viktig del av arbeidet med å forebygge og forhindre rasisme.

 

 

Må også jobbe mot fordommer

Fordommer er også en del av en persons holdninger. En fordom oppstår når personen har lite eller dårlig kunnskap om personer, grupper, ideer eller objekter. Å ha en fordom vil si at du har en negativ holdning til ulike personer eller grupper, og det er vanlig å ha fordommer mot sosiale grupper som man selv ikke er medlem av. Ofte lager man seg ulike ideer om hvordan folk i en gruppe er, uten at man egentlig har kunnskap om det.

Forskere tror man kan forhindre fordommer gjennom kontakt med ulike grupper og personer. Kontakten må foregå over lengre tid, og være meningsfull. Om en får til kontakt mellom ulike grupper, og aktivt kan jobbe mot fordommer, vil det være en viktig del av forsøket på å redusere rasisme og diskriminering.

Fordommer som kommer til uttrykk gjennom adferd, kalles diskriminering. Les mer om diskriminering her.

 

Spre informasjon

En tredje ting du også kan gjøre i forsøket på å forebygge rasisme, er å spre informasjon! Det er ikke sikkert alle tenker over at ulike skjellsord og handlinger kan oppfattes som rasistiske, og det er ikke sikkert alle har lært at mennesker ikke deles inn i "raser". For å lære mer om rasisme, trykk her.

 

 

Hvilke organisasjoner jobber mot rasisme?

Det er mange organisasjoner som jobber mot rasisme. Klikk her for å få en oversikt over hvilke organisasjoner som jobber mot rasisme og diskriminering.

Kilde: Ung.no/oss/rasisme og snl.no.