Hopp til hovedinnholdet
Jente med armene i kors (colourbox.com)

Kva er likestilling?
Vekt med "Hva er likestilling?"

Likestilling har tradisjonelt sett handla om å fremme like høve og rettar for kvinner og menn. I dag handlar omgrepet òg om likestilling utan omsyn til funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, mellom anna.

Likestilling i Norge
Jente med armene i kors (colourbox.com)

Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, har vi fremdeles en rekke utfordringer før vi oppnår full likestiling mellom menn og kvinner.