Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Jente med armene i kors (colourbox.com)

Kva er likestilling?
Vekt med "Hva er likestilling?"

Likestilling har tradisjonelt sett handla om å fremme like høve og rettar for kvinner og menn. I dag handlar omgrepet òg om likestilling utan omsyn til funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, mellom anna.

Likestilling i Norge
Jente med armene i kors (colourbox.com)

Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, har vi fremdeles en rekke utfordringer før vi oppnår full likestiling mellom menn og kvinner.

Funksjonshemning i hverdagen

Rullestolbasket
Å få delta i det man har interesse for og være en del av samfunnet er viktig for alle. En funksjonshemning kan noen ganger være til hinder, men mye er mulig hvis man bare tenker annerledes og tilrettelegger litt.