Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

Likestilling i Norge

Jente med armene i kors (colourbox.com)
IKKE LIKT: I Norge er damene høyere utdannet enn guttene, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året.

Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, har vi fremdeles en rekke utfordringer før vi oppnår full likestiling mellom menn og kvinner.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente med armene i kors (colourbox.com)
IKKE LIKT: I Norge er damene høyere utdannet enn guttene, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året.

De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans. Menn tjener i gjennomsnitt mer enn damer, flere menn har lederstillinger og i politikken er det også flest menn som sitter med makt.

Men når det gjelder utdanningsnivå ligger kvinnene foran og har generelt høyere utdanning enn menn.

Hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og på kjønnslikestilling.no finner du gode oversikter, statestikk og kunnskap om hvordan det står til med kjønnslikestilling i Norge.

Menn tjener mer

Selv med høy yrkesdeltakelse, mer fulltidsarbeid enn før og høyere utdanning blant kvinner, tjener kvinner mindre og har færre økonomiske ressurser enn menn.

I Norge er damene høyere utdannet enn mennene, men har 33% lavere samlet bruttoinntekt. Gjennomsnittslønnen for kvinner er 39 800 kroner i måneden, mens men tjener i gjennomsnitt 46 200 kroner.

Lønnsforskjellene varierer etter alder, utdanningsnivå, region, sektor, næring og yrkeskategori.

kjønnslikestilling.no kan du lese mer om de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn.

 

Flest menn med politisk makt

Norges folkevalgte forsamlinger har gått fra å være svært mannsdominerte til å få en noe jevnere kjønnsfordeling, men kvinner er fortsatt i mindretall i de fleste folkevalgte forsamlingene og i politisk toppledelse.

I dag er 61 prosent av norske kommunestyrerepresentanter menn, mens 39 prosent er kvinner. Blant landets ordførere og fylkesordførere er kvinneandelen under 30 %. Dette gjelder også for Stortinget, der kvinner utgjør 39 prosent av stortingsrepresentantene. Det er med andre ord flest menn som sitter med makta i både lokalpolitikken og på Stortinget.

kjønnslikestilling.no kan du lese mer om kjønnsfordeling i politikken.

 

Få kvinnelige ledere

Det norske arbeidsmarkedet er også kjønnsdelt ved at kvinner og menn har ulike posisjoner. Kvinner er underrepresentert i topposisjoner i arbeidslivet.

Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn. Blant toppledere i interesseorganisasjoner er 45 % kvinner, mens det blant toppledere i offentlig administrasjon er 35 % kvinner. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivåer.

Hvorfor kjønnsfordelingen i topposisjoner i norsk arbeidsliv er så skjev og hvorfor mannsdominansen fortsetter, er sentrale spørsmål i likestillingsdebatten.

Selv om kvinner utgjør 50 prosent av den norske befolkningen, er bare 35,8 av norske ledere kvinner, mens 64,2 prosent er menn. På dette punktet har det likevel skjedd forbedringer, for i 2008 var kun 32 prosent av norske ledere kvinner.

 

Velger forskjellige yrker

Det er også en stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke yrker de velger, og arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt. Flertallet menn jobber i privat sektor, mens flertallet kvinner jobber i offentlig sektor. Så mye som 70, 4 prosent av de som jobber i offentlig sektor er kvinner.

Offentlig sektor drives av staten og kommunen og har blant annet ansvaret for en rekke sosiale tjenester og oppgaver innen helse og omsorg, politi, barnehage, skole etc.

Privat sektor er bedrifter som eies privat eller av aksjeselskaper. Dette er i hovedsak næringer som drives for skape profitt.

Se SSB sine nøkkeltall for likestilling for mer informasjon.

 

Norge er nummer 3 i verden

Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden, og er nummer 3 av 144 land på det som heter Global Gender Gap Report (2016). I denne rapporten er det områdene arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk som blir målt.

Kilder: SSB, SSB nøkkeltall for likestilling,kjønnslikestilling.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Dennis
0
18.05.2018 13:57:32
Dette er helt feil sted å sette fokuset på når det kommer til likestilling. Hvis du skal rette på noe, så kansje det at kvinner blir valgt for å ha hovedansvaret for barnet etter skilsmisse selv når det er helt klart at det ikke er stabil nok for å ta det ansvaret. Nå vet ikke jeg om dette er et stort problem, alt jeg vet er at en tidligere rom kamerat gikk gjenom akkurat det, hvor den eneste grunnen moren ble valgt for å ha hovedansvaret var at hun trengte pengene fra staten hun kunne få hvis hun hadde hovedansvaret. I min mening hvis en forelder ikke kan ta vare på barnet sitt og gi det barne trenger så burde ikke foreldren ha hovedansvaret heller.
Dennis
0
18.05.2018 13:40:06
Dette er bare helt idiotisk, Men har ikke mere politisk makt når statsministeren er en kvinne. Det at folk velger forskjellig er ikke manfolk`s skyld. Jeg synnes at når dette er hva som blir sagt av feminister nå til dags så går det for langt. Hvis man fortsetter å rakke ned på men på denne måten så blir det til at men blir andreklasses statsborgere. Det med at men tjener mere en kvinner er vel ikke mens feil, men tar jo mer risiko for å tjene mer, så da blir det ulikt bare pga det.
Milfred
1
09.03.2018 09:54:23
Fint, dere skal ta opp dette. Dere tar opp en sak som nederst i rapporten sier at dette ikke er et problem ved at de får mindre i lønn når de jobber like mye. Hvis vi skal ha likestilling kanskje vi kan snakke om at menn er mer utsatt for arbeidsulykker. Du kan sikkert si at menn er dumme som velger dette, men jeg tror at vi hadde slitt dersom vi ikke hadde hatt noen som jobber på oljeplatformer eller om vi ikke kunne hatt den lakse-eksporten vi har i dag. Eller kanskje jeg kan være enig i dette. Kanskje istedenfor at kvinner jobber mer overtid, jobber på bedre betalte jobber og er uheldige ved at de jobber på steder som ikke kan gi så høy lønn som de hadde fått hvis de hadde jobbet med det samme et annet sted. Det hadde klart vært en bedre løsning at vi gir kvinner høyere lønn slik at vi ville sett riktige ut på statistikken og menn ville tjent mindre enn det de faktisk skal. Blir ikke dette kommunisme. Alle vet vel hvordan det har gått før.
Hei
1
08.03.2018 20:48:18
Det at kvinner veldig mindre betalte jobber er da ikke mennenes problem. Og att det sitter flere men i Stortinget og som ordfører er folkets valg, dette fordi det er de folk er mest enige med. Jeg er helt i mot å ansette folk på grunn av kjønn, rase eller annet ting ingen kan noe for, og dette går alle veier. Dette kommer fra en jente selv.
kalle
2
07.03.2018 20:03:36
Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har alltid hatt en mistanke om at etniske nordmenn av norske foreldren vil være mer likestilt enn utlendinger. Bare en rar tanke. hehe
Anonym
1
28.01.2018 15:50:30
Jeg føler at denne debatten begynner å vike over til å bli dum. Det at kvinner velger ulike jobber en menn, er ikke samfunnets problem, eller i alle fall til en hvis grad. Samfunnet kan motivere kvinner til å velge jobber for eksempel innen privat sektor, men hvis de velger en jobb som er mindre betalt en andre jobber, så føler jeg at det ligger mer på et personlig nivå. Hvis alle har like muligheter til å søke på den jobben de foretrekker, så er samfunnet likestilt. Du kan selvfølgelig endre på lønnen til visse kvinnedominerte yrker, hvis det er urettferdig satt, osv, men hvis noen velger en slik jobb, så er det deres feil, ikke samfunnet. Jeg føler helle denne debatten fokuserer mer på likhet i resultat fremfor likhet i muligheter, noe som jeg synest er dumt og urettferdig
redneck4life
2
29.05.2017 09:57:40
chipendalis
lars og todil
3
29.05.2017 09:54:29
Eg synjas at alla menneska ska ble behandla med likeverd!
lars og todil
5
29.05.2017 09:54:29
Eg synjas at alla menneska ska ble behandla med likeverd!
Rasist123
9
29.05.2017 09:48:01
Jeg synes at damer ikke skal jobbe men jobbe hjemme
Marte
1
04.09.2017 21:38:12
Hvor og i hvilket årstall lever du?
kkk666
0
26.09.2017 09:10:41
angry feminist
John
6
16.03.2017 00:49:28
Jeg er helt uenig. Norge er ikke verdens 3. mest likestilte land. Kvinner i Norge er en god del mer lykkelige enn menn i følge world happynes report. De har mye større sannsynlighet for å få en familie, har bedre generell helse (dette er gjerne deres egen feil og biologi) og har mye høyere utdanning (da understreker jeg mye).
Kjære Johnny
5
27.03.2017 12:39:28
Likestilling er noe helt annet en lykkelighet Johhny-vennen. :)

Spørsmål og svar

Hvorfor kan man ikke slå jenter på samme måte som man slår gutter?
Hei gutt 18 Du lurer på hvorfor man ikke kan slå jenter slik som man slår gutter. Du skriver også at om en jente hadde slått deg ville du banket...
Hvorfor er det mest jenter som er lettkledde i reklame og musikkvideoer?
Hei Dette har med tradisjonelle kjønnsrollemønster å gjøre. I dette mønsteret er ofte dama den svake og mannen den sterke. Videre at jenta er by...
Hvorfor har kvinner i Saudi Arabia få rettigheter?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er komplisert å svare på hvorfor kvinner har så få rettigheter i Saudi Arabia,  men det er kny...
Hva vil det si å bli diskriminert?
Hei Både gutter og jenter kan bli diskriminerte. Det å bli diskriminert er å bli sett på som mindreverdig enn andre mennesker. I historien har ...
Hvorfor bryr ingen seg om diskriminering av gutter?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du har rett i at det fortsatt foregår kjønnsdiskriminering i dag. Selv om Norge er et land som har kommet l...
Hvordan kan jeg holde på motivasjon i jentefotball?
Hei jente (14) Du har dessverre helt rett i at fotball er langt ifra likestilt, og at det er vanskelig å nå langt i jentefotball.  Heldigvis er...