Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Jente er lei seg (colourbox.com)
Jente er lei seg (colourbox.com)

A-Å

Likestilling i Norge

Jente med armene i kors (colourbox.com)
IKKE LIKT: I Norge er damene høyere utdannet enn guttene, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året.

Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, har vi fremdeles en rekke utfordringer før vi oppnår full likestiling mellom menn og kvinner.

Offentlig og kvalitetssikret

De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans. Menn tjener i gjennomsnitt mer enn damer, flere menn har lederstillinger og i politikken er det også flest menn som sitter med makt.

Men når det gjelder utdanningsnivå ligger kvinnene foran og har generelt høyere utdanning enn menn.

Hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og på kjønnslikestilling.no finner du gode oversikter, statestikk og kunnskap om hvordan det står til med kjønnslikestilling i Norge.

Menn tjener mer

Selv med høy yrkesdeltakelse, mer fulltidsarbeid enn før og høyere utdanning blant kvinner, tjener kvinner mindre og har færre økonomiske ressurser enn menn.

I Norge er damene høyere utdannet enn mennene, men har 33% lavere samlet bruttoinntekt. Gjennomsnittslønnen for kvinner er 39 800 kroner i måneden, mens men tjener i gjennomsnitt 46 200 kroner.

Lønnsforskjellene varierer etter alder, utdanningsnivå, region, sektor, næring og yrkeskategori.

kjønnslikestilling.no kan du lese mer om de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn.

 

Flest menn med politisk makt

Norges folkevalgte forsamlinger har gått fra å være svært mannsdominerte til å få en noe jevnere kjønnsfordeling, men kvinner er fortsatt i mindretall i de fleste folkevalgte forsamlingene og i politisk toppledelse.

I dag er 61 prosent av norske kommunestyrerepresentanter menn, mens 39 prosent er kvinner. Blant landets ordførere og fylkesordførere er kvinneandelen under 30 %. Dette gjelder også for Stortinget, der kvinner utgjør 39 prosent av stortingsrepresentantene. Det er med andre ord flest menn som sitter med makta i både lokalpolitikken og på Stortinget.

kjønnslikestilling.no kan du lese mer om kjønnsfordeling i politikken.

 

Få kvinnelige ledere

Det norske arbeidsmarkedet er også kjønnsdelt ved at kvinner og menn har ulike posisjoner. Kvinner er underrepresentert i topposisjoner i arbeidslivet.

Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn. Blant toppledere i interesseorganisasjoner er 45 % kvinner, mens det blant toppledere i offentlig administrasjon er 35 % kvinner. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivåer.

Hvorfor kjønnsfordelingen i topposisjoner i norsk arbeidsliv er så skjev og hvorfor mannsdominansen fortsetter, er sentrale spørsmål i likestillingsdebatten.

Selv om kvinner utgjør 50 prosent av den norske befolkningen, er bare 35,8 av norske ledere kvinner, mens 64,2 prosent er menn. På dette punktet har det likevel skjedd forbedringer, for i 2008 var kun 32 prosent av norske ledere kvinner.

 

Velger forskjellige yrker

Det er også en stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke yrker de velger, og arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt. Flertallet menn jobber i privat sektor, mens flertallet kvinner jobber i offentlig sektor. Så mye som 70, 4 prosent av de som jobber i offentlig sektor er kvinner.

Offentlig sektor drives av staten og kommunen og har blant annet ansvaret for en rekke sosiale tjenester og oppgaver innen helse og omsorg, politi, barnehage, skole etc.

Privat sektor er bedrifter som eies privat eller av aksjeselskaper. Dette er i hovedsak næringer som drives for skape profitt.

Se SSB sine nøkkeltall for likestilling for mer informasjon.

 

Norge er nummer 3 i verden

Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden, og er nummer 3 av 144 land på det som heter Global Gender Gap Report (2016). I denne rapporten er det områdene arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk som blir målt.

Kilder: SSB, SSB nøkkeltall for likestilling,kjønnslikestilling.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
John
1
16.03.2017 00:49:28
Jeg er helt uenig. Norge er ikke verdens 3. mest likestilte land. Kvinner i Norge er en god del mer lykkelige enn menn i følge world happynes report. De har mye større sannsynlighet for å få en familie, har bedre generell helse (dette er gjerne deres egen feil og biologi) og har mye høyere utdanning (da understreker jeg mye).
Kjære Johnny
0
27.03.2017 12:39:28
Likestilling er noe helt annet en lykkelighet Johhny-vennen. :)

Spørsmål og svar

Hvorfor bryr ingen seg om diskriminering av gutter?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du har rett i at det fortsatt foregår kjønnsdiskriminering i dag. Selv om Norge er et land som har kommet l...