Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

- Går med hasj og andre narkotiske stoffer på meg

Hasj (colourbox.com)

Jeg får noen ganger litt hasj av en kompis som takk for at jeg hjelper ham med forskjellige greier. Jeg har jo ikke kjøpt stoffet, og hvis jeg ikke bruker det selv engang: Er det ulovlig å bare gå rundt med det i lomma?

Offentlig og kvalitetssikret

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå legemiddelloven § 24 som sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Les mer om hvordan mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Strafferammen for kjøp/salg/besittelse av Cannabis i Norge.
Hei Den som kjøper, selger eller er i besittelse av narkotika kan straffes etter straffeloven § 162. Strafferammen i denne bestemmelsen er alt fra ...
Hva er straffen dersom politiet tar deg med 30 gram hasj?
Hei   Å ha hasj regnes som en forbrytelse som reguleres av straffeloven § 162. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkoti...
Ble tatt for å røyke hasj. Kan politiet lyve om straffen og har jeg fått riktig straff?
Hei Politiet kan ikke gi en bindende forhåndsuttalelse om hvilken straff man får for et kriminelt forhold. I ditt tilfelle fikk du en påtaleunnla...
Tatt for besittelse av bl.a. MDMA. Når hører jeg noe fra politiet? Straff?
Hei Du kan nok forvente deg straff etter legemiddelloven. Ifølge Legemiddellovens § 31 2. ledd (jf §24) kan man straffes med bøter eller fengsel ...
Jeg er blitt tatt for besittelse av hasj, hva blir straffen?
Hei Cannabis (hasj og marihuana) er et narkotikum og står oppført på narkotikalisten. Blir man tatt med narkotika på seg kan man risikere straff...
Ble tatt med kokain - kan dette få konsekvenser?
Hei Ja, dette kan selvfølgelig få konsekvenser for deg. Som du vet er det etter straffeloven § 162 straffbart å oppbevare narkotika. Brudd på st...
Er det mulig for legen å oppdage at urinprøven er falsk eller ikke helt ferskt? Hvor lenge kan THC spores i urin?
Hei Urin gir vanligvis ikke mulighet for å spore noens identitet. Eventuelle reaksjoner/straff på falske urinprøver er nok avhengig av hvorfor det...
Hva kan straffen blir for å bli tatt med 30 g hasj?
Hei Jeg kan ikke svare deg helt konkret på dette, ettersom det er mye jeg ikke vet om saken din, f.eks, om du har blitt dømt for lignende forhold t...
Hva skjer vis jeg blir tatt med 200g hasj?
Hei Å ha hasj regnes som en forbrytelse som reguleres av straffeloven § 231. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkotikafo...
Tatt for bruk av narkotika?
Hei Vi kan nok ikke vite hvordan politiet reagerer på eventuell informasjon at du bruker rusmidler, og hvordan de eventuelt vil ta kontakt. Det vi k...
Fikk betinget dom med prøvetid på to år, ble tatt med hasj en uke etterpå. Betyr det at jeg må i fengsel? 
Hei For betinget fengselsstraff er det et krav om at personen som er domfeldt ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. Bryter d...
Ble stoppet av politiet og måtte gi de navn og mobilnummer. Noen hadde røkt hasj i det området jeg var å gikk, jeg hadde ikke noe med dette å gjøre 
Hei Jeg er litt usikker på hva spørsmålet ditt er. Alle har plikt til å gi politiet opplysninger som navn og kontaktinformasjon uansett om de har...
Hvordan straff for jeg for 6 gram hasj og 4 gram grønt?
Hei Etter legemiddelloven § 24 er det forbudt å besitte eller bruke stoff som står på narkotikalisten. Etter straffeloven § 231 straffes den so...
Kan en ordensvakt ved et utested arrestere deg for å ha røykt hasj i uteserveringen dems?
Hei Du beskriver en situasjon der en person sitter og røyker hasj på uteserveringen til et utested. Det å røyke hasj er som du vet straffbart e...
Tatt med cannabis-frø, hvor stor bot får man?
Hei Innførsel av cannabisfrø rammes av forskrift om såvarer § 28: "Innførsel og omsetning av frø av planter, som inneholder narkotiske stoffer,...
Jeg og en venn har planer om å røyke hasj , hvis vi blir tatt, hva blir straffen?
Hei Hvis dere blir tatt for å røyke hasj, kan dere få et forelegg, det vil si en bot. Foreldrene deres vil også bli informert. Les mer om hva som...
Straff for besittelse/bruk av cannabis hvis en er under 18 år.
Hei   Hvis du er under 18 år og blir tatt med cannabis, vil politiet gi beskjed til foreldrene dine. I noen kommuner vil de også sende en bekymri...
Se alle