Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

- Går med hasj og andre narkotiske stoffer på meg

Hasj (colourbox.com)

Jeg får noen ganger litt hasj av en kompis som takk for at jeg hjelper ham med forskjellige greier. Jeg har jo ikke kjøpt stoffet, og hvis jeg ikke bruker det selv engang: Er det ulovlig å bare gå rundt med det i lomma?

Offentlig og kvalitetssikret
Hasj (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå legemiddelloven § 24 som sier at det er ulovlig både å besitte og bruke narkotika.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Les mer om hvordan mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Strafferammen for kjøp/salg/besittelse av Cannabis i Norge.
Hei Den som kjøper, selger eller er i besittelse av narkotika kan straffes etter straffeloven § 162. Strafferammen i denne bestemmelsen er alt fra ...
Behandler politiet meg dårlig?
Hei Det er vanskelig for oss å vurdere om du er blitt behandlet dårlig av politiet uten å kjenne til alle omstendighetene i saken. Hvis du mener p...
Angst av cannabis, redd
Hei Det er bra du er skeptisk til å gi cannabis til dine venner. Uansett, om de selv må ta avgjørelsen på om de vil røyke eller ikke, har du et ...
Hva er straffen dersom politiet tar deg med 30 gram hasj?
Hei   Å ha hasj regnes som en forbrytelse som reguleres av straffeloven § 162. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkoti...
Fikk betinget dom med prøvetid på to år, ble tatt med hasj en uke etterpå. Betyr det at jeg må i fengsel? 
Hei For betinget fengselsstraff er det et krav om at personen som er domfeldt ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. Bryter d...
Ble tatt for å røyke hasj. Kan politiet lyve om straffen og har jeg fått riktig straff?
Hei Politiet kan ikke gi en bindende forhåndsuttalelse om hvilken straff man får for et kriminelt forhold. I ditt tilfelle fikk du en påtaleunnla...
Jeg er blitt tatt for besittelse av hasj, hva blir straffen?
Hei Cannabis (hasj og marihuana) er et narkotikum og står oppført på narkotikalisten. Blir man tatt med narkotika på seg kan man risikere straff...
Hva kan straffen blir for å bli tatt med 30 g hasj?
Hei Jeg kan ikke svare deg helt konkret på dette, ettersom det er mye jeg ikke vet om saken din, f.eks, om du har blitt dømt for lignende forhold t...
Hva er straffen for å bli tatt med 100 g kokain?
Hei Grensen mellom narkotikaovertredelse etter straffeloven § 231 og grov narkotikaovertredelse etter § 232 går ved ca. 50 gram kokain (Rundskr...
Brukte narkotika på fest, vil politiet kontakte meg i ettertid?
Hei Dette høres ut som en ubehagelig opplevelse. Hvorvidt politiet vil kontakte deg i ettertid eller ikke, er dessverre umulig for oss å forutsi. D...
Ble tatt med kokain - kan dette få konsekvenser?
Hei Ja, dette kan selvfølgelig få konsekvenser for deg. Som du vet er det etter straffeloven § 162 straffbart å oppbevare narkotika. Brudd på st...
Straff for besittelse/bruk av cannabis hvis en er under 18 år.
Hei   Hvis du er under 18 år og blir tatt med cannabis, vil politiet gi beskjed til foreldrene dine. I noen kommuner vil de også sende en bekymri...
Er det mulig for legen å oppdage at urinprøven er falsk eller ikke helt ferskt? Hvor lenge kan THC spores i urin?
Hei Urin gir vanligvis ikke mulighet for å spore noens identitet. Eventuelle reaksjoner/straff på falske urinprøver er nok avhengig av hvorfor det...
Hva skjer om jeg blir ransaket av en vekter?
Hei Vektere har ikke større myndighet enn det du og jeg har. De har ikke lov til å ransake deg, men dersom du er mistenkt for å for eksempel ha st...
Tatt for besittelse av bl.a. MDMA. Når hører jeg noe fra politiet? Straff?
Hei Du kan nok forvente deg straff etter legemiddelloven. Ifølge Legemiddellovens § 31 2. ledd (jf §24) kan man straffes med bøter eller fengsel ...
Hva skjer om man møter opp dagen du blir hentet og skal i fengsel?
Hei Hvis man ikke møter opp i fengselet på den datoen man er innkalt til soning blir man etterlyst, og kan bli pågrepet av politiet. I tillegg kan...
Tatt for bruk av narkotika?
Hei Vi kan nok ikke vite hvordan politiet reagerer på eventuell informasjon at du bruker rusmidler, og hvordan de eventuelt vil ta kontakt. Det vi k...
Se alle