Hopp til hovedinnholdet

- Kjører bil uten å ha lappen

Bil
Bil

Vi skulle hjem fra fest, men han som eide bilen hadde drukket ? og ingen av oss andre hadde lappen. Siden jeg har øvelseskjørt masse tok jeg på meg å kjøre ham og de andre hjem. Hva er straffen for å kjøre uten lappen?

Offentlig og kvalitetssikret
Bil
Bil

HVA SIER LOVEN:

Å kjøre bil uten å ha førerkort er et brudd på vegtrafikklovens paragrafer 31 og 24, som sier at alle som skal kjøre bil må ha gyldig førerkort ? og at alle som blir stoppet uten blir straffet med forelegg.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Dersom du aldri har hatt førerkort, er foreleggene vanligvis på 3000 kroner for moped og 8000 kroner for bil. Dersom du har lappen, men førerkortet ditt er beslaglagt - og du likevel kjører bilen, blir foreleggene høyere.

I følge vegtrafikkloven § 24a så kan brudd på reglene også medføre sperrefrist (utsettelse) av muligheten til å ta førerprøven og få sertifikat. Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerkort for den aktuelle motorvognklassen, kan ikke få en slik førerrett før 6 måneder etter at den ulovlige kjøringen fant sted. Er personen yngre enn minstealderen for en slik førerrett, løper sperrefristen til det er gått 6 måneder etter at han oppnådde minstealderen. I ditt tilfelle betyr dette at om du blir tatt for å kjøre bil før du fyller 18 år, får du 6 måneders utsettelse på førerkort for denne type kjøretøy.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å kjøre bil uten førerkort?
Hei Å kjøre bil uten å ha førerkort er et brudd på vegtrafikklovens paragrafer 31 og 24, som sier at alle som skal kjøre bil må ha gyldig før...
Er det straffbart å sitte på med en som ikke har førerkort?
Hei Dersom kameraten din kjører uten førerkort og dere blir stoppet av politiet, vil kameraten din få et forelegg (bot) for kjøring uten førerko...
Hva er straffen for å øvelseskjøre ulovlig? 
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 26 at ledsageren ved øvelseskjøring må ha fylt 25 år og må ha hatt gyldig førerrett for gjeldende motorvo...
Kjøre mc uten lappen.
Hei Dersom du kjører en mc uten førerkort, vil du få et forenklet forelegg (bot) som registreres i straff- og bøteregisteret og minst 6 måneder ...
Hva er straffen for å kjøre bil uten førerkort?
Hei Etter vegtrafikkloven § 24 er det et vilkår at man har førerkort for at man skal ha lov til å kjøre motorvogn. Hvis man kjører bil eller an...
Konsekvenser, låne vekk bil til en uten lappen
Hei I vegtrafikkloven § 17 annet ledd står det at "Eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådighet over den, plikter å forvisse se...
Sperrefrist førerkort
Hei   Det er rett som du sier, at sperrefrist på førerkort reguleres av veitrafikkloven § 24 b. Bestemmelsen lyder som følger:   Den som har ...
Hei ! Kan man kjøre et kjøretøy på privat eiendom uten førerkort ?
Hei Nei, man kan ikke kjøre et kjøretøy på egenhånd på privat eiendom uten å ha førerkort for dette kjøretøyet eller at man driver med øve...
Hva skjer med forsikring hvis jeg kjører uten førerkort?
Hei Jeg er litt usikker på om jeg forstår spørsmålet ditt, så hvis du ønsker å sende inn et nytt spørsmål kan du godt det. Forsikringsselsk...
Kjøre uten førerkort - hvor lang utsettelse?
Hei Å kjøre bil uten å ha førerkort er et brudd på vegtrafikklovens paragrafer 31 og 24, som sier at alle som skal kjøre bil må ha gyldig før...
Jeg godtokk ikke førerkortbeslag, hva skjer nå? 
Hei I de tilfellene hvor brudd på veitrafikklovgivningen anses som særlig alvorlige, kan det være aktuelt at føreren mister føreretten, altså at...
Jeg satt på i en bil der sjåføren ikke hadde førerkort, hva kan skje ?
Hei Det var flaks at ingen ting skjedde med dere, det er ikke lurt å bli med på sånt. Hvis du ikke ble tatt da det skjedde vil du nok ikke få noe...
Hva er straffen for å kjøre med en uregistrert bil og uten lappen? blir bilen beslaglagt?
Hei Etter vegtrafikkloven § 17 er det påbudt å registrere motorvogn, og å ha med seg vognkort under kjøring. Regelen om at man må ha førerkort...
Promillekjøring uten førerkort
Hei Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot  og eventuelt fengsel ved høy promille. Straffen din vil avgjøres...
Har blitt tatt for å kjøre moped uten lappen, med promille - hva kommer til å skje nå? 
Hei Det fremgår av vegtrafikkloven § 22 at det er ulovlig å føre motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøve...
Kjøre traktor som går 50 km/t før fylt 18 år. Straff.
Hei Hvis du kjører traktor som går over 50 km/t før du har fylt 18 år risikerer du å få utsettelse på førerkortet ditt og et forelegg som må...
Førerkort, førerkortklasser, motorsykkel, Klasse A, Klasse A2, straff, feil førerkortklasse
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 24 at den som skal føre motorvogn må ha førerett og ha ervervet førerkort for vedkommende gruppe av motorv...
å kjøre lett mc på mopedlappen eller kjøre moped med trim
Hei Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd. Ved å kjøre et kjøretøy som er trimmet, og dermed ikke er lovlig, ris...
Har jeg lov å sitte i en bil alene uten førerkort for å høre på musikk?
Hei I utgangspunktet er det ikke straffbart å sitte i en bil å høre på musikk uten førerkort, men om du skulle bli kontrollert av en politipatru...
Se alle