Hopp til hovedinnholdet

- Tar penger fra kassa på jobben

Stjele penger

Jeg har deltidsjobb i en liten kiosk, og det hender at jeg dropper å slå inn varen og putter pengene i lomma i stedet. Det er ikke lett å slutte når jeg første har begynt, men jeg er redd for hva som blir straffen om jeg blir tatt.

Offentlig og kvalitetssikret
Stjele penger

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå straffeloven § 324 (som handler om underslag)og straffeloven § 323 (som handler om mindre tyveri).

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffen for mindre tyveri er en bot (§ 323). Straffen for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år (§ 324). Dersom det er snakk om mindre beløp, får du sannsynligvis et forelegg, altså en bot du må betale, sammen med et erstatningskrav om at du må betale tilbake pengene.

En mulighet er også at saken blir overført til konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med arbeidsgiveren din. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din. En avtale her kan gå ut på at du må erstatte den skaden du har gjort, enten ved penger eller ved for eksempel arbeidsinnsats.

For at saken skal overføres til konfliktrådet, må arbeidsgiveren spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har stjelt veldig mye penger av mamma. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du skriver til oss! Så fint at du forteller om stjelingen. Når du skriver at er veldig redd og at du føler selvmord er den eneste ...
Å ta penger fra kasse
Hei Hvis du har tatt penger fra kasse uten å spørre om dette er greit, kan det være at arbeidsgiver ser på dette som tyveri. Tyveri regnes som re...
Nasking
Hei   Da verdien av det du har tatt (de to ølflaskene) er såpass liten, anses forholdet som nasking. Nasking er et brudd på straffelovens § 391...
Underslag - hva skjer hvis jeg blir tatt?
Hei Dette spørsmålet har vi svart på flere ganger den siste tiden.   Jeg legger derfor med en link til et tidligere svar som går på akkurat d...
Jeg har tatt penger fra kassen på jobben - hva er straffen?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Det du har beskrevet regnes som underslag etter straffeloven § 324. Straffen for underslag er bot eller fengs...
Jeg har tatt penger uten lov, hva skal jeg gjøre for å få tillitten tilbake?
Hei Takk for at du skriver til ung.no Du forteller at du har tatt penger uten lov, og brukt dem til blandt annet playstation. Dette har skjedd 3 ga...
Hva betyr innkalling til tingretten etter at man har gjort et underslag?
Hei Jeg forstår godt at du er bekymret for hva som vil skje med moren din. Straffen for underslag er bøter eller fengsel inntil 3 år (straffelove...
Underslag-konsekvenser?
Hei   Det er straffbart å begå underslag, og du kan lese mer om konsekvensene i den vedlagte artikkelen nedenfor!   Hvilke bevis som kan finn...
Underslag- konsekvenser? Kan man bli utvist av landet?
Hei   Underslag  Det forhold du beskriver, kalles underslag, og da følger det av straffelovens § 255 at du kan straffes med bøter, eller med ...
Kan noen hjelpe meg med å betale boten?
Hei og takk for at du skriver til oss! Når du får forelegget, så bør du kontakte kreditor(den som krever inn pengene) og forsøke å få til en n...
Se alle