Hopp til hovedinnholdet

- Kjøper alkohol uten å være 18 år

Har du legitimasjon? (colourbox.com)

Jeg er en gutt på snart 17 år. I påsken skal jeg på hyttetur, og har tenkt å drikke alkohol. Men det er en ting jeg lurer på. Hva skjer hvis jeg blir tatt for å kjøpe øl?

Offentlig og kvalitetssikret
Har du legitimasjon? (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Aldersgrensene for alkohol står i alkoholloven § 1-5. Ifølge denne bestemmelsen er det forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer under 18 år. For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er aldersgrensen 20 år. Det er derimot ikke forbudt for personer under 18 år å kjøpe alkohol, og du kan derfor ikke straffes for dette.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Ungdom under 18 år som kjøper alkohol, kan ikke straffes for dette. Det er bare den som skaffer alkohol til den mindreårige som kan straffes. Begrunnelsen er antakelig at det er tilstrekkelig for å oppnå formålet med aldersgrensene at det bare er den som gjør alkohol tilgjengelig for mindreårige som blir straffet.

Det er viktig å være oppmerksom på at du som er over den kriminelle lavalderen på 15 år, kan bli straffet for å gjøre alkohol tilgjengelig for andre mindreårige selv om du selv er under 18 år.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Ettersom du ikke har begått noen straffbar handling, får du ingen merknad på politiattesten din for dette.

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan polet nekte meg å kjøpe alkohol hvis jeg er sammen med noen under 18?
Hei Jeg skjønner at du ble forvirret over at kompisen din måtte vise legitimasjon for at du - som er 18 år - skulle få kjøpe alkohol på polet, ...
Skal jeg være ærlig med foreldrene mine når det gjelder alkohol?
Hei! Jeg forstår det sånn at du har en avtale med foreldrene dine om at de skal betale for lappen for deg, om du ikke drikker før du er 18 år. Du...
Hva er de viktigste lovene om alkohol i Norge?
Hei Alkoholloven er den viktigste loven vi har om alkohol i Norge. Den innholder generelle regler om aldersgrenser for alholhol, hvem som kan kjøpe/...
Mamma og pappa fant alkohol på rommet mitt og ble kjempesure. Hva kan jeg gjøre for å skape tillit igjen?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg kan godt forstå at det er vondt for deg å oppleve at foreldrene dine ikke stoler på deg. Samtidig er det ...
Er det lov til å drikke i russetiden når man er 17 år?
Hei Det er ikke straffbart å drikke alkohol selv om man ikke har fylt 18 år, men man har som du vet ikke lov til å kjøpe alkohol før man har fyl...
Jente 16 år, skal på fest og vil ikke bli full, men vil drikke for å merke noe, og hun vil ikke bli klein fordi hun ikke kjenner noen
Hei Så koselig at du skal på bursdagfest sammen med en venninne du kjenner godt. Å være sosial sammen med andre vil si å møte nye mennesker en ...
Aldersgrense alkohol Danmark
Hei For å innføre alkoholholdige drikkevarer til Norge må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må...
Kan butikken straffes for å ikke undersøke legitimasjon når jeg kjøper øl?
Hei Tusen takk for at du skriver til oss. Du lurer på om det kan få konsekvenser for butikken hvis de ikke undersøker legitimasjon når du kjøper...
Er det straffbart å drikke alkohol - under 16 år?
Hei Det står ikke noe i alkoholloven om at det er lov å drikke før man er 18 år. Loven sier heller ikke noe direkte om at det ulovlig å konsumer...
Vennene mine snuser, røyker og drikker - hva skal jeg gjøre?
Hei Hvis vi forstår deg riktig, så har ikke du selv begynt å drikke, snuse eller røyke? I så tilfelle er det veldig bra! Vi forstår at du er be...
Hvor gammel må jeg være for å ta med øl og rusbrus fra Sverige til Norge
Hei For å innføre øl, vin og tobakk må du være 18 år eller mer. Skal du ta med deg brennevin og lignende over 22 prosent, må du være 20 år e...
Kjøper alkohol osv til vennene mine som også er 15, jeg tør ikke si nei!!
Hei! Jeg synes du må tenke mer på deg selv her. Du får heller si til dem at du ikke vil risikere det lenger. De tør jo ikke å gjøre det selv! D...
Hva skjer hvis jeg prøver å kjøpe alkohol når jeg ikke er 18?
Hei De vil nok bare nekte deg å kjøpe alkoholen, og så får det ikke noen fler konsekvenser enn det. Du kan lese mer i artikkelen nedenfor om det...
Når jeg er hos mamma hender det at pappa og stemoren min vasker rommet mitt. 
Hei jente 16 år. Det er fint at du tar kontakt med oss når ting er vanskeligDet jeg tenker at dette først og fremst trolig handler om kommunikasj...
Er det noen aldersgrense for å drikke alkohol?
Hei Det er riktig som du sier at du må være 18 år for å kunne kjøpe alkohol. Aldersgrensen er satt for å hindre unge i å drikke alkohol pga. d...
Får jeg straff for å ha kjøpt alkohol når jeg er mindreårig?
Hei Mindreårige kan verken straffes for å kjøpe eller konsumere alkohol. Det er bare den som skaffer alkohol til den mindreårige, som kan straffe...
Straff for å ta med seg alkohol fra Danmark som mindreårig
Hei Så vidt vi vet, blir du ikke straffet hvis du lykkes med å kjøpe alkohol som mindreårig i Danmark. Butikken kan imidlertid straffes for å se...
Se alle