Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
116111.no
116111.no

A-Å

- Kjøper alkohol uten å være 18 år

Har du legitimasjon? (colourbox.com)

Jeg er en gutt på snart 17 år. I påsken skal jeg på hyttetur, og har tenkt å drikke alkohol. Men det er en ting jeg lurer på. Hva skjer hvis jeg blir tatt for å kjøpe øl?

Offentlig og kvalitetssikret
Har du legitimasjon? (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Aldersgrensene for alkohol står i alkoholloven § 1-5. Ifølge § 1-5 er det forbudt å selge, skjenke eller utlevere alkohol til personer under 18 år. For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er aldersgrensen 20 år.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffene for brudd på alkoholloven står i § 10-1. Straffen for vanlige lovbrudd er bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Formålet med aldersgrensene er å beskytte mindreårige mot de skadevirkningene som alkohol kan føre til.

Mindreårige kan altså verken straffes for å kjøpe eller konsumere alkohol. Det er bare den som skaffer alkohol til den mindreårige, som kan straffes. Begrunnelsen er antakelig at det er tilstrekkelig for å oppnå formålet med aldersgrensene at det bare er den som gjør alkohol tilgjengelig for mindreårige, som blir straffet.

Det er viktig å være oppmerksom på at du som er over den kriminelle lavalderen på 15 år, kan bli straffet for å gjøre alkohol tilgjengelig for andre mindreårige selv om du selv er under 18 år.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Ettersom du ikke har begått noen straffbar handling, får du ingen merknad på politiattesten din for dette.

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar ? eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Skal jeg være ærlig med foreldrene mine når det gjelder alkohol?
Hei! Jeg forstår det sånn at du har en avtale med foreldrene dine om at de skal betale for lappen for deg, om du ikke drikker før du er 18 år. Du...
Hva er de viktigste lovene om alkohol i Norge?
Hei Alkoholloven er den viktigste loven vi har om alkohol i Norge. Den innholder generelle regler om aldersgrenser for alholhol, hvem som kan kjøpe/...
Er det straffbart å drikke alkohol - under 16 år?
Hei Det står ikke noe i alkoholloven om at det er lov å drikke før man er 18 år. Loven sier heller ikke noe direkte om at det ulovlig å konsumer...
Hvorfor får jeg ikke kjøpt paysafe kort?
Hei Foreldre er ansvarlige for barns økonomi til barna fyller 18 år. Siden foreldre er ansvarlige må de også være sikker på at barna ikke får ...
Er det lov til å drikke i russetiden når man er 17 år?
Hei Det er ikke straffbart å drikke alkohol selv om man ikke har fylt 18 år, men man har som du vet ikke lov til å kjøpe alkohol før man har fyl...
Kan jeg straffes for å kjøpe alkohol på nettet?
Hei Det er ikke ulovlig verken å kjøpe eller å drikke alkohol selv om du er under 18 år. Unntaket er dersom du drikker alkohol på offentlig st...
Er det lov får mindreårige å kjøpe alkohol i Norge som under 2,5%vol? 
Hei I Norge er det forbudt å selge eller overrekke alkohol til personer under 18 år (20 år for drikkevarer med mer enn 22 volumprosent alkohol). D...
Hvor får jeg tak i alkohol og tobakk?
Hei Det er ikke noe sted du kan få tak i alkohol og tobakk når du er under 18 år lovlig. Dersom man gjør det, er det ulovlig. Hvis noen kjøper ...
Mamma og pappa fant alkohol på rommet mitt og ble kjempesure. Hva kan jeg gjøre for å skape tillit igjen?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg kan godt forstå at det er vondt for deg å oppleve at foreldrene dine ikke stoler på deg. Samtidig er det ...
På lørdag drakk jeg mye bør jeg si ifra til noen voksne? 
Hei! Jeg har inntrykk av at det alltid er lurt å være åpen om slike ting. Sjansene er store for at foreldrene eller andre får vite om det uansett...
Er det farlig å drikke alkohol 1 gang?
Hei For de aller fleste er det ikke farlig å drikke alkohol 1 gang, så fremt inntaktet ikke er så høyt at promillen blir farlig høy. Eller at pe...
Hva slags straff får man hvis du blir tatt på oppbevaring av alkohol mens man er mindreårig? Er det mulig å miste sjansen på å få reist til USA?
Hei Det er ikke straffbart å oppbevare alkohol når man er mindreårig. Det kan derimot være straffbart å drikke offentlig. Det er også straffbar...
Jente 16 år, skal på fest og vil ikke bli full, men vil drikke for å merke noe, og hun vil ikke bli klein fordi hun ikke kjenner noen
Hei Så koselig at du skal på bursdagfest sammen med en venninne du kjenner godt. Å være sosial sammen med andre vil si å møte nye mennesker en ...
Er det noen aldersgrense for å drikke alkohol?
Hei Det er riktig som du sier at du må være 18 år for å kunne kjøpe alkohol. Aldersgrensen er satt for å hindre unge i å drikke alkohol pga. d...
Hva skjer hvis jeg som mindreårig blir tatt for å kjøpe alkohol?
Hei Hvis personen i kassen finner ut at du er under 18 år, vil den praktiske konsekvensen bli at du ikke får kjøpt alkoholen. Det er butikkens ...
Nektet å kjøpe øl på 18 årsdagen fordi de må være 18 og en dag.
Hei Dette er nok ikke lovbestemt, men noe butikken har funnet på. Det er ikke lov å servere eller selge alkohol til personer under 18 år. Hilsen ...
Når jeg er hos mamma hender det at pappa og stemoren min vasker rommet mitt. 
Hei jente 16 år. Det er fint at du tar kontakt med oss når ting er vanskeligDet jeg tenker at dette først og fremst trolig handler om kommunikasj...
Se alle