Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

- Bruker hasj

Hasj (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt i å røyke hasj? Har kjøpt og vil røyke bare en sneip cannabis, hva skjer, hvis det er første gangen? Får man bot, eller gjelder dette kun for besittelse? Er det en eller annen ekstra dom for å røyke det?

Offentlig og kvalitetssikret

HVA SIER LOVEN:

Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av og bruke narkotika.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Straff for røyking av cannabis?
Hei Vi har en tjeneste her på ung.no som heter "Lovbrudd". Der er et av eksemplene nettopp hva som skjer dersom man røyker hasj/cannabis. Leser du ...
Hvor mye koster 3 gram hasj i Asker
Hei Vi har ikke en prisliste på hvor mye hasj koster på de ulike stedene i landet. Hasjprisene varierer i forhold til kvalitet, hvor mye du kjøper...
Tatt for bruk av narkotika, hva er konsekvensene?
Hei Jeg skjønner godt at dette var en svært ubehagelig opplevelse, og at dette er noe du angrer på. Det er så fort gjort å ta noen dårlige valg...
Hvor stort kvantum av kokain må en bli tatt med for å få fengselsstraff?
Hei På denne siden under punkt 4 står det: "For at et forhold skal betraktes som bruk og besittelse som faller inn under legemiddelloven, må men...
Hva er straffen for å dyrke cannabis?
Hei Etter legemiddelloven § 22, jf. forskrift om narkotika § 5 er det blant annet forbudt å tilvirke og være i besittelse av cannabis. Overtrede...
Cannabis og bilkjøring
Hei Hvor lenge hasj kan påvises i blodet er individuelt, men rundt 12 timer er vanlig. Dette påvirkes også av hvor ofte og hvor mye hasj som bruke...
Ble tatt med 50 gram marihuana- Hva blir straffen?
Hei Du kan lese mer om hva straffen for dette kan bli på denne linken: http://www.ung.no/lovbrudd/2850-Jeg-bruker-hasj-eller-andre-narkotiske-stoff...
Konsekvenser av å bli tatt for kjøp av hasj
Hei Det er vanskelig for meg å si hvordan politiet vil reagere på opplysningene de finner på kompisen din sin telefon.   Etter straffeloven § ...
Hvis jeg forteller psykologen om hasjrøyking, har han fortsatt taushetsplikt?
Hei Takk til deg som skriver til ung.no. Den helserettslige myndighetsalderen i Norge er 16 år, så er du over 16 år så har psykologen i de aller...
Vil legen fortelle det til politiet?
Hei Nei, legen vil ikke ta kontakt med politiet. Legen har i noen tilfeller opplysningsplikt til politiet - se her. Men legen har ingen opplysningsp...
Hva er straffen dersom politiet tar deg med 30 gram hasj?
Hei   Å ha hasj regnes som en forbrytelse som reguleres av straffeloven § 162. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkoti...
Hvor lenge må man sitte på fengsel hvis man blir dømt for å ha brukt narkotika/hasj?
Hei Ulovlig bruk av narkotiske stoffer reguleres av legemiddelloven § 24. Brudd på legemiddelloven straffes ifølge § 31 med bøter eller fengsel ...
Blir man avhengig av cannabis fort?
Hei Du blir ikke så veldig fort avhengig av cannabis (hasj og marihuana). Avhengighet tar tid å opparbeide, og uansett er avhengigheten til cannabi...
Har politiet rett til å kreve DNA? Kan de holde tilbake info de har om meg?
Hei Du har ikke krav på å få vite hva politiet vet i etterforskningen. Etter straffeprosessloven § 158 kan politiet, i forbindelse med en etter...
Mistanke om rus, nektet å ta urinprøver. Konsekvenser?
Hei Dersom politiet har "skjellig grunn" til å mistenke deg for en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff, kan de be om en urinprøve ett...
Behandler politiet meg dårlig?
Hei Det er vanskelig for oss å vurdere om du er blitt behandlet dårlig av politiet uten å kjenne til alle omstendighetene i saken. Hvis du mener p...
Hva skjer om jeg ikke betaler boten?
Hei Ettersom du har tilstått, så vil politiet, som de sa, bare kunne skrive et forelegg til deg. Du vil få det i posten. Regjeringen har skrevet ...
Hva er straffen for å røyke cannabis?
Hei Du har vært heldig og fått inngått en såkalt "ungdomskontrakt". Det innebærer at du får en sjanse til å ikke få noe på rullebladet ditt/...
Hei,  lurer på om det går an og røyke Sobril.
Hei Det gir ikke noe særlig virkning å røyke Sobril. dessuten er det å røyke tabletter (uansett hvilke tabletter det er), skadelig. Det er mange...
Se alle