Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

- Bruker falsk legitimasjon på utesteder

Jente viser bankort (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt på byen med en annen sin legitimasjon? Politiet var innblandet.

Offentlig og kvalitetssikret

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå straffeloven § 202 som handler om identitetskrenkelse.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Hvis du blir anmeldt, kan dette føre til straffereaksjoner. Strafferammen for bestemmelsen er bot eller fengsel i inntil to år for den som blir tatt. Den som overlater legitimasjonen sin til andre, selv om han vet eller burde vite at dokumentet ville bli brukt ulovlig, kan straffes med bot eller fengsel i inntil seks måneder etter straffeloven § 366.

I ditt tilfelle vil den mest sannsynlige reaksjonen være en bot. Botens størrelse er på minimum 1500 kroner. Dette vil også bli registrert i politiets reaksjonsregister.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der kan du ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Ble tatt med falsk legitimasjon på byen - hva skjer nå?
Hei Vektere har ikke større rettigheter til å utøve makt enn det du og jeg har. Dette følger av vaktvirksomhetsloven § 12. I vaktvirksomhets...
Hva er straffen for å forfalske dokumenter/identitetstyveri?
Hei Etter kapittel 18 i straffeloven er det ulovlig å forfalske dokumenter eller bruke en annens identitetsbevis. Som du ser av flere av bestemmelse...
Tatt med falsk leg - får jeg straff som kommer på rullebladet?
Hei Du er antagelig anmeldt for bruk av falsk leg etter straffeloven § 372 og hvis du blir dømt kan du få fengsel eller bøter inntil fem måneder...
Tatt med falsk leg - har jeg fått noe på rullebladet?
Hei Du ble tatt for bruk av falsk legitimasjon etter straffeloven § 372. Du kan lese mer om dette i den vedlagte artikkelen nedenfor.   Dersom du...
Hva er straffen for å bruke en annens legitimasjon på byen?
Hei Straffen for å bruke falsk legitimasjon / andre sin legitimasjon er etter strl § 372 bøter eller fengsel inntil fem månder. Dette vil i utga...
Er det forskjell på å bruke andres legitimasjon og å forfalske mitt eget?
Hei Å bruke andres legitimasjon og å forfalske sin egen legitimasjon rammes av samme straffebestemmelse i straffeloven. Det regnes som å bruke fal...
Konsekvensene av å bruke falsk legitimasjon?
Hei Det kan da være at du blir anmeldt for bruk av falsk legitimasjon, som straffes etter straffeloven § 372. Les mer om straff og konsekvenser av ...
Kan dørvakten kofiskere bankkortet uten å ta kontakt med politiet?
Hei Utgangspunktet er at dørvakter kan ta identifikasjonskortet for å undersøke nærmere hvis de er i tvil om det er riktig person på legitimasjo...
Hva er straffen for å forfalske id?
Hei Dersom du har forfalsket ett id- kort, er strafferammen etter straffelovens § 182 bøter eller fengsel i inntil 2 år. Med vennlig hilsen Ju...
Jeg ble tatt for bruk av falsk legitimasjon, hva er konsekvensene av dette? 
Hei Det å skrape legitimasjonen slik at du endrer din egen alder er å regne som dokument forfalskning. Det følger av straffeloven § 361 at "Med ...
Tatt for falsk legitimasjon- hva skjer nå?
Hei Er saken anmeldt, vil den enten bli henlagt, eller så vil kompisen din bli innkalt til avhør. Kompisen din vil ikke få noen registrering på ...
Ble tatt for bruk av falsk legitimasjon- hva skjer nå?
Hei I utgangspunktet hadde ikke vekteren rett til å inndra kortet ditt, men det kan hende han gjorde det av praktiske hensyn ettersom det tok lang t...
Jeg ble tatt med falsk leg - kommer jeg inn i USA?
Hei Det å bruke andre sin legitimasjon straffes etter straffeloven § 372. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil fem måneder.   I arti...
Snike meg inn på nattklubb
Hei Beklager sent svar!  Det kan være mange forskjellige konsekvenser av å bruke falsk id, uansett om det er et utested eller i annen sammenheng....
Hva skjer når jeg blir tatt med falsk legitimasjon
Hei Dette har vi svart på flere ganger og laget noen artikler om, så jeg legger ved noen så du kan lese.Dersom du har blitt anmeldt for dette til...
Kan jeg bli straffet for å få alkohol av noen som har kjøpt med falsk legg?
Hei Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man er under 18 år, er det forbudt å servere alkohol til de som er under 18 år. Dette omf...
Falsk underskrift. Dokumentforfalsk.
Hei Forfalsking av underskrift regnes som dokumentfalsk. Reglene om dokumentfalsk finner du i straffeloven kapittel 18. Straff for dokumentfalsk er...
Komme inn på diskotek med 18-års grense. 
Hei Jeg forstår ikke helt hva du mener når du spør om "man kan velge selv". Dersom du prøver å gå inn på et diskotek med 18 års grense med ...
Ble tatt av politiet for 2 år siden- hvor lenge står det på politiattesten, kan jeg reise til USA, kan jeg ta førerkort?
Hei Ja, "rullebladet" er det samme som vandelsattest. Og nei, dette vil ikke komme i veien for førerkortet ditt.  Hva gjelder spørsmålet knyt...
Er det noen forskjell i straff på å bruke falsk leg i Norge kontra Sverige?
Hei Bestemmelsen som regulerer dette i Sverige er "Brottsbalken 15 kap 12 §" og lyder: "Missbrukar någon pass, betyg eller dylik för viss man utst...
Se alle