Hopp til hovedinnholdet

- Selger hasj og andre narkotiske stoffer

Hasj (colourbox.com)

Hvor lang straff får man for besittelse av litt over en kilo hasj og salg av hundre gram av dette?

Offentlig og kvalitetssikret
Hasj (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Besittelse av over en kilo hasj er oppbevaring av narkotika som kan straffes etter straffeloven § 231. Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 231.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved brudd på straffeloven § 231 første ledd, er det bare rent unntaksvis at man bare blir idømt en bot.

Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 231. Besittelse og salg er dermed to lovbrudd i forhold til denne bestemmelsen. Siden maksimumsstraffen for ett lovbrudd er fengsel i 2 år, er maksimumsstraffen for disse to lovbruddene 4 år. Dette står i straffeloven § 79.

Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel i inntil 10 år. Dette står i straffeloven § 232. De lovbruddene du beskriver, vil trolig ikke falle inn under denne bestemmelsen, men det kan ikke utelukkes.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der kan du ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Strafferammen for kjøp/salg/besittelse av Cannabis i Norge.
Hei Den som kjøper, selger eller er i besittelse av narkotika kan straffes etter straffeloven § 162. Strafferammen i denne bestemmelsen er alt fra ...
Har politiet rett til å kreve DNA? Kan de holde tilbake info de har om meg?
Hei Du har ikke krav på å få vite hva politiet vet i etterforskningen. Etter straffeprosessloven § 158 kan politiet, i forbindelse med en etter...
Har politiet nok grunnlag til å beslaglegge mobilen min?
Hei Ja, politiet har rett til å ta beslag i telefonen din. Etter straffeprosessloven § 203 kan politiet ta beslag i ting som kan antas å ha betyd...
Skal jeg bli sammen med eksen min igjen? Han har begynt med hasj...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Du har fortsatt følelser for han og føler at du elsker ...
Hva er straffen dersom politiet tar deg med 30 gram hasj?
Hei   Å ha hasj regnes som en forbrytelse som reguleres av straffeloven § 162. Det står der at den som oppbevarer narkotika straffes for narkoti...
Jeg prøvde å selge narkotika, politiet tok meg med 50g hasj
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Hva er straffen for å kjøre i hasjrus, solgt hasj og hatt hasj?
Hei Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før du får vite noe om hva som skjer. Det kommer an på politiets etterforskning og hvor lang tid ...
Tatt for bruk av cannabis for andre gang. Hva blir straffen?
Hei Bruk av cannabis kan straffes i medhold av legemiddelloven § 31 andre ledd. Straffen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge dele...
Konsekvensene av å ikke melde fra til politoet om andres hasjbruk 
Hei Det er i utgangspunkte ingen generell plikt til å melde fra om andres bruk av hasj og du kan ikke straffes for å ha kjent til at kompisen din b...
Er redd en venn skal snakke om meg til politiet. Jeg har selv røyket hasj.
Hei   Takk for at du kontakter Ung.no. Det å røyke hasj er ulovlig. Personer over 15 år kan straffes for lovbrudd. Straffen for å bli tatt for ...
Jeg selger narkotika, er det lovlig?
Hei Salget av 100 gram hasj er en egen overtredelse av straffeloven § 231. HVA KAN STRAFFEN BLI: Straffen er bøter eller fengsel inntil 2 år. Ve...
Er det så farlig å bruke hasj?
Hei Her var det mange spørsmål på én gang. Vi tar det i tur og orden. Først og fremst: hvorfor cannabis er ulovlig, er kort sagt fordi politike...
Hvilke straffer gis med forskjellige mengder hasj i Norge? 
Hei Så vidt vi er kjent med er det ingen faste grenser for hva som regnes som til eget bruk og når det blir ansett som omsetning. Politiet gjør no...
Broren min har flyttet hjem og jeg er bekymret for om han bruker og selger hasj. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no. Du er bekymret for broren din og for om han fortsatt bruker og selger hasj. Du vil ikke at han fortse...
Kan jeg få avrusning i stede for fengsel som straff? 
Hei Noen har behov for mer behandling eller annen rehabilitering enn den som kan gis i et fengsel. Straffegjennomføringsloven § 12 gir domfelte mul...
Skal jeg bare ignorere henne eller hva?
Hei! Hvis hun holder på med en du kjenner så er hun jo uansett opptatt akkurat nå. Hvis hun samtidig flørter med deg så ville jeg vært skeptisk...
Se alle