Hopp til hovedinnholdet

- Tar bilder fra en annens blogg

Kopierer bilde

Jeg laget en falsk profil på sukker.no. Jeg tok bilder fra en blogger, og hun fant det ut. Tror hun anmelder det. Hva skjer i såfall?

Offentlig og kvalitetssikret
Kopierer bilde

HVA SIER LOVEN:

Åndsverkloven § 104 sier at fotografi som avbilder en person ikke kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede. Videre sier åndsverkloven § 23 at den som lager et fotografisk bilde i utgangspunktet har enerett på å gjøre bildet tilgjengelig for allmennheten. Dette betyr at det du har gjort er i strid med åndsverkloven og derfor ulovlig.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter åndsverkloven § 79 kan brudd på disse bestemmelsene straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. I ditt tilfelle risikerer du nok i verste fall et forelegg (en bot). Selv om du skulle bli anmeldt, er det ikke sikkert at politiet vil prioritere saken. Det kan tenkes at saken blir henlagt. Kanskje er du heldig og slipper med en advarsel, eller at saken blir overført til konfliktrådet. Uansett så bør du fjerne profilen og slette bildene øyeblikkelig, hvis du ikke allerede har gjort det.

Hvis saken blir overført til konfliktrådet, så betyr det at du setter deg ned sammen med bloggeren du tok bildet fra. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver dere å bli dere enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din.

For at saken skal overføres til konfliktrådet, må bloggeren spørres om det er greit å ta saken der. Hvis hun/han sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

SLETTMEG.NO: Hvis man opplever at private bilder eller opplysninger man har lagt ut om seg selv på nettet blir misbrukt, kan man gå på nettstedet www.slettmeg.no for informasjon, råd og veiledning.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Tips til nettvett og å være offentlig person på sosiale medier?
Hei jente (16) Det er dessverre sånn at de fleste som blir kjente på nettet, ikke hadde intensjoner om det før det skjedde. Det fins derimot mang...
Noen lager falsk profil av meg på nett. Hva skal jeg gjøre?
Hei Dette er dessverre ikke et ukjent problem. Hvis du vet hvem som gjør dette så bør du enten selv, eller med bistand fra noen voksne du føler d...
Mens jeg så en pornofilm kom det ett "pop up" vindu der stod det at jeg måtte betale 1000 kroner til politiet
Hei Du trenger ikke bekymre deg for å få politiet på døren eller at du må betale. Det du så er et svindelforsøk, og du kan trygt ignorere slik...
Hvis en jente på 15 samtykker i å sende nakenbilder, er det da greit?
Hei Det skal veldig mye til for at det er greit. En 15 år gammel jente vil lett kunne la seg overtale til å gjøre noe sånt, mens hun kanskje angr...
Kan noen legge ut mitt bilde på nett?
Hei Dette spørs litt hva slags bilde det er snakk om og hvilken form det har. Om bilde f.eks. er ett slags "meme", så må en regne med at det spres...
Hvordan kan jeg eventuelt få denne falske KIKbrukeren av meg slettet?
Hei Jeg anbefaler at du kontakter Kiks brukerstøtte ved å fylle ut dette skjemaet: https://kikinteractive.zendesk.com/anonymous_requests/newHåper...
Kan jeg legge ut bilde av noen hvor de ikke identifiseres?
Hei Det er åndsverksloven §45c som regulerer publisering av bilder også på nett. Der slås det fast at personer som kan identifiseres på bilde m...
Tok et bilde fra lærerens blogg, lagde en meme - kan jeg få bot?
Hei Du og andre i klassen din er under den kriminelle lavalder, 15 år, og kan derfor ikke straffes. Det kan fortsatt få konsekvenser for deg dersom...
Hva sier loven om at et barn har barneporno?
Hei Du må selvfølgelig slette disse bildene med én gang! Også bør du oppfordre jenta til å slutte å sende nakenbilder av seg selv til andre. I...
Kan jeg gjøre endringer i egne bilder hvis det er til privat bruk?
Hei Når det er snakk om bilder til privat bruk, altså ikke publisering, men deling med en annen person eller en liten gruppe mennesker, har man gan...
En person har lagt ut IPen til internettet mitt på YouTube for å få meg ddosa
Hei Hvis du vet hvem personen er kan du be ham/henne om å fjerne videoen. Hvis ikke kan du rapportere den inn til Youtube. Når det gjelder det jur...
Lagde en falsk profil, straffbart?
Hei Du spør om det er ulovlig å lage en falsk profil. Først og fremst så er du under den kriminelle lavalderen (15 år). Dette vil si at du ikke ...
Har fått en truende telefonsamtale etter å ha brukt noen andres bilde på internett.
Hei Hvis telefonsamtalene fortsetter kan du anmelde dette til politiet. Det var nok ikke politiet som ringte til deg, da hadde de presentert seg på ...
Klubben min har brukt et bilde av meg på plakater.
Hei Det beste og enkleste er nok å ta kontakt med klubben din og forklare hva du synes det er greit at de bruker bildet av deg til. Hvis du sier at ...
Kan jeg bruke andres bilder og video fra pornhub i en chat med noen?
Hei Hvis du deler bildet offentlig, altså et sted hvor bildet er tilgjengelig for mange, vil det trolig være et brudd på åndsverkloven. Se artikk...
Jeg lurer på om man kan bli annmeldt for å legge ut bilde av noen man fant på nettet?
Hei Etter åndsverkloven § 45c kan ikke et fotografi som avbilder en person gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede. Fra denne...
Se alle