Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

- Kjører trimmet moped

Mekker moped (colourbox.com)

Hvorfor er det egentlig ulovlig å trimme mopeden sin? Kan jeg få noen straff for det eller hva skjer hvis jeg blir tatt?

Offentlig og kvalitetssikret
Mekker moped (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Blir du tatt med trimmet moped får du et forenklet forelegg på kr 4200 etter forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Etter regler innført med virkning fra 1. juli 2011 fører det at man blir tatt for trimming av moped også med seg at man blir registrert med prikk i forhold til tap av førerkortet.

Etter forskrift om prikkbelastning får man i utgangspunktet 3 prikker for å bli tatt med trimmet moped. Førere i prøveperioden, altså de to første årene man har førerkort, får dobbelt straff. Det vil si at du får 6 prikker for å kjøre med trimmet moped. Hvis man får 8 prikker i en periode på 3 år, mister man førerkortet for 6 måneder. I utgangspunktet må du også ta mopeden på trafikkstasjon for å vise at mopeden er i forskriftsmessig stand, det vil si at trimmutstyret skal være fjernet.

Grunnen til at det er ulovlig å trimme mopeder er fordi mopeder ikke er konstruert for å kjøre i høy fart. Det er derfor farlig å kjøre moped i den farten man kan oppnå ved å trimme den.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Forenklede forelegg havner ikke på politiattesten.

Les mer om politiattester.

 

HVEM KAN HJELPE DEG?

STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hei !! Hva koster det å omregistrere en traktor registrert ATV og hva er straffen for å kjøre en som går over 40 kmt med 2 på hvis den er registrert for 1 ?
Hei Du kan ringe Statens vegvesen på telefon 02030 og høre hvor mye det koster å omregistrere kjøretøyet eller sende en sms med registreringsnum...
Maksimal lovlig fart for moped. Regnes det som trim å fjerne plomberingen?
Hei Maksimal lovlig fart for mopeder er 45km/t. Dette følger av kjøretøyforskriften § 2-3. Hvis kjøretøyet har høyere maks fart en dette, er d...
Hva er straffen for å kjøre en moped som er trimmet?
Hei   Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd.   For det første er trimming ulovlig og kan føre til bot og avski...
Hvam kan sitte på med en atv 50cc som er registrert på to personer?
Hei Hvis den er registrert for 2 personer så må dere til sammen ikke overstige den vektbegrensningen som står i vognkortet. Vennlig hilsen ung....
Effektanlegg lett MC
Hei For at det skal være lovlig å supplere din lettmotorsykkel med effektanlegg, må effektanlegget du velger være lov å bruke for den type føre...
Jeg kjørte fra politiet og har dårlig samvittighet for det.
Hei Jeg skjønner at du har dårlig samvittighet for at du bare stakk av fra politiet. Men gjort er gjort, og det gikk bra denne gangen - du skadet d...
Hva er straffen for å kjøre med trimmet moped, og får å ha noen bakpå?
Hei Blir du tatt med trimmet moped får du et forenklet forelegg, altså en bot. Politiet kan stoppe og sjekke mopeden din selv om de ikke har kontro...
å kjøre lett mc på mopedlappen eller kjøre moped med trim
Hei Trimming av mopeder er forbudt etter vegtrafikkloven § 13 femte ledd. Ved å kjøre et kjøretøy som er trimmet, og dermed ikke er lovlig, ris...
øvelseskjøring med trimmet lett mc, straff, ledsager,
Hei   Etter vegtrafikkloven § 13 er det forbudt å kjøre trimmet motorsykkel. Overtredelse av bestemmelsen medfører normalt et forenklet foreleg...
Forskjell på moped og lett motorsykkel.
Hei Enkelt og greit så er det forskjellige regler etter hva slags førerkort man har. Med moped kan du kjøre i 45 km/t og med lett motorsykkel kan ...
Hvis eier låner bort trimmet moped eller moped med mangler, vil eier også være ansvarlig?
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 23 første ledd at kjører før kjøringen begynner skal forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og fo...
Hva er straffen for å bli tatt med 250 ccm atv når man bare har mopedlappen?
Hei Blir du tatt med en 250 ccm atv uten billappen, vil du få sperrefrist på 6 måneder på billappen fra du fyller 18 år og en bot. Du kan lese ...
Hva er straffen for trimmet moped?
Hei Å trimme mopeden er et brudd på vegtrafikkloven § 13 sjette ledd, og straffes normalt med forelegg på kr 4 200. Du kan lese mer om dette i de...
Hva er konsekvensene av å bli stoppet i 80 km/t med en 40/km/t traktor registrert ATV?
Hei Hvis du har trimmet en traktorregistrert ATV med konstruktiv hastighet 40 kmt risikerer du å få kjøreforbud, miste førerkortet og at forsikri...
Se alle