Hopp til hovedinnholdet

- Kjører moped uten gyldig førerkort

Moped
Moped

Jeg fyller ikke 16 før veldig sent på året. Alle andre har begynt å kjøre moped, bare ikke jeg. Har en scooter i garasjen som står og venter. Er det veldig farlig om jeg kjører den litt selv om jeg ikke har lappen ennå?

Offentlig og kvalitetssikret
Moped
Moped

HVA SIER LOVEN:

Vegtrafikkloven § 24 første ledd slår fast at den som skal føre motorvogn må ha førerkort. Aldersgrensen for førerkort for mopeder, scootere og lettere motorsykler er 16 år. Du har derfor ikke lov til å kjøre scooter uten førerkort for denne type motorvogner, som du først kan få etter at du har fylt 16 år.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil den normale straffen for kjøring av denne typen motorvogner uten førerkort være et forelegg på kr 3000 første gang du blir tatt, og kr 5000 andre gang. Dette forelegget vil bli registrert i straffe- og bøteregisteret. Forholdet kan derfor fremgå av en fremtidig politiattest, avhengig av hvor lang tid det har gått fra forelegget er gitt til attesten blir utskrevet og hvilket formål politiattesten har.

Etter vegtrafikkloven § 24a kan ikke den som har kjørt motorvogn uten å ha førerkort for den aktuelle motorvognklassen, få en slik førerrett før 6 måneder etter at den ulovlige kjøringen fant sted. Er personen yngre enn minstealderen for en slik førerrett, løper sperrefristen til det er gått 6 måneder etter at han oppnådde minstealderen. I ditt tilfelle betyr dette at om du blir tatt for å kjøre scooter før du fyller 16 år, får du 6 måneders utsettelse på førerkort for denne type kjøretøy.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

STATENS VEGVESEN:vegvesen.no finner du informasjon om regler for vei og veitrafikk, samt bestemmelser om førerkort og kjøretøy.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Mistet lappen til bil - kan jeg kjøre moped?
Hei Nei, tap av førerrett innebærer at du ikke kan kjøre noen motorkjøretøyer hvor det stilles krav til førerkort. Dette følger av veitrafikkl...
Hei ! Kan man kjøre et kjøretøy på privat eiendom uten førerkort ?
Hei Nei, man kan ikke kjøre et kjøretøy på egenhånd på privat eiendom uten å ha førerkort for dette kjøretøyet eller at man driver med øve...
Hei ! Hva er straffen for å kjøre traktor på privat eiendom
Hei Det er ikke lov å kjøre uten førerkort eller øvelseskjøre uten å ha førerkort eller være gammel nok til å øvelseskjøre. Forsikringen v...
Hva er straffen for kjøring av moped uten førerkort med ulovlig passasjer?
Hei Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil den normale straffen for kjøring av denne typen motorvogner uten førerkort være et foreleg...
Kjøre mc uten lappen.
Hei Dersom du kjører en mc uten førerkort, vil du få et forenklet forelegg (bot) som registreres i straff- og bøteregisteret og minst 6 måneder ...
Kjører ulovlig scooter - 14 år - kan foreldre få straff? 
Hei Så lenge du er under den kriminelle lavader, som er 15 år, så kan du ikke straffes. Men du kan likevel bli tatt og anmeldt og etterforsket av ...
Hva slags straff kan jeg få for å kjøre uten førerkort med motorsykkel ?
Hei Du kan risikere en utsettelse på førerkortet, bøter og at forsikringen din ikke dekker for skader som kan oppstå under kjøring med sykkele...
Kjørte lett motorsykkel uten lappen og kjørte alt for fort, kan jeg bli tatt?
Hei Etter vegtrafikkloven § 24 kan du få en såkalt sperrefrist på 6 måneder dersom du har kjørt motorsykkel uten førerkort. En sperrefrist inn...
Hva kan skje hvis jeg blir tatt av politiet på en moped uten lappen
Hei Vegtrafikkloven § 24 første ledd slår fast at den som skal føre motorvogn må ha førerkort. Aldersgrensen for førerkort for mopeder, scoote...
Hva er straffen for å kjøre lett mc uten førerkort?
Hei Blir du tatt for kjøring av lett motorsykkel uten gyldig førerkort vil du bli ilagt bot. Du kan dessuten bli ilagt sperrefrist på å få føre...
Rappa mopeden til en kompis og ble tatt - hva kan straffen bli?
Hei Slik du beskriver hendelsen er det flere ting du kan være anmeldt for. Det ene er at du tok mopeden til kompisen din uten lov, det andre er at ...
Jeg kjører en for stor snøscooter - hva skjer om jeg møter politiet?
Hei Dette blir som om du kjører uten gyldig førerkort.   Straffen vil da kunne bli et forelegg (bot). Du vil også kunne få en sperrefrist på ...
Hva er straffen for å låne bort moped til noen uten lappen?
Hei For vedkommende som kjører moped uten førerkort vil straffen trolig bli en bot (forelegg). I tillegg vil nok vedkommende få sperrefrist på ...
Hva skjer hvis jeg kjører uten førerkort ?
Hei å kjøre uten førerkort kan få store konsekvenser. Du risikerer å få en utsettelse på førerkortet, bøter og hvis du kommer ut for en ulyk...
Straff for ulovlig kjøring av motorsykkel - under 14 år
Hei I og med at du er under den kriminelle lavalder (15 år) kan du ikke straffes med bot for ulovlig kjøring med motorsykkel. Men hvis du blir tatt...
Hva er straffen om du blir tatt med og kjøre ulovelig bil uten skilt?
Hei   Blir du tatt for kjøring uten førerkort med en bil som ikke er registrert, kan du risikere bøter og en utsettelse på førerkortet.   L...
Hei, kjørte uten lappen på lett mc som 15 åring og fikk seks måneder utsettelse på førerkortet, fra jeg fylte 16. Kan dette være et hinder for utdanning som spesialsoldat i forsvaret?
Hei Ta kontakt med politiet på telefon 02800 og se hva som står på deg i deres register. Jeg regner med at du må ha en utfyllende politiattest f...
Kan foreldrene mine straffes hvis jeg gjør noe ulovlig 
Hei I utgangspunktet er det du som straffes dersom du gjør noe ulovlig. Du er over 15 år, som er den kriminelle lavalderen i Norge og du vil derfor...
Forskjell på moped og lett motorsykkel.
Hei Enkelt og greit så er det forskjellige regler etter hva slags førerkort man har. Med moped kan du kjøre i 45 km/t og med lett motorsykkel kan ...
Se alle