Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

- Kjøper røyk og snus uten å være 18 år

Sigarett (colourbox.com)

Jeg snuser, men er jo under 18 ennå. Pleier å få andre til å kjøpe for meg, selv om jeg vet jo at det kanskje er litt dumt. Kan jeg egentlig få noen straff om jeg blir tatt for å kjøpe snus selv? Eller er det bare butikken som får straff?

Offentlig og kvalitetssikret

HVA SIER LOVEN:

Tobakkskadeloven § 11 sier at det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer til personer under 18 år. Etter denne lovens § 2 er tobakksvarer definert som varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges, såfremt de helt eller delvis består av tobakk.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Det er ikke straffbart for personer under 18 år å kjøpe tobakksvarer eller bruke det. Du risikerer altså ikke straff for å kjøpe snus i butikken. Derimot er det altså forbudt for butikken å selge både snus og sigaretter til personer under 18 år.

HVEM KAN HJELPE DEG?

RØYKETELEFONEN: Røyketelefonen er en gratis veiledningstjeneste for deg som ønsker informasjon eller hjelp til å slutte med røyk eller snus. Hvis du ringer 800 400 85 så får du snakke med noen, og du kan spørre om det du lurer på tilknyttet tobakk og snus.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Utgifter for å bestille snus fra Sverige?
Hei Det er en avgift for å kjøpe tobakk fra utlandet. For snus er avgiften nå kr 0,99 per gram av pakningens nettovekt. Dersom du kjøper en p...
Har en under 18 lov til å kjøpe snus i Sverige og selge i Norge?
Hei For det første har ikke du lov til å innføre snus til Norge før du har fylt 18 år. Du har heller ikke lov til å selge snus til andre under ...
Kan man vape for moro skyld?
Hei Takk for at du kontaktet oss i ung.no! Du lurer på om man kan vape for moro skyld, selvfølgelig kan man det! Det du må tenke på, er at de f...
Er det forbudt å kjøpe røyk til mindreårige?
Hei Det er veldig bra at du sier nei til å kjøpe røyk til mindreårige. Du kan i verste fall risikere straff for å gi røyk til mindreårige. Les...
Vennen min drikker, røyker, snuser og har hatt sex med mange. Når har hun også ditchet meg. Er hun en ekte venn?
Hei Takk for spørsmål og at du henviser deg til ung.no! Det hørtes ut som en vanskelig situasjon du er kommet i, og forholdet deres virker også ...
Kan jeg som mindreårig snuse/røyke?
Hei Det er ikke noe forbud i loven mot at de som er under 18 år kan bruke tobakk (her snus). Loven har kun et forbud mot å selge tobakk til de so...
Lov å ta med snus inn i Tyskland?
Hei Mest sannsynlig så blir ikke dette noe problem, for jeg kjenner ikke til at det er noe absolutt forbud i Tyskland. Men for å være på den sikr...
Hvor kan jeg røyke uten å bli oppdaget?
Hei! Jeg tror det kommer til å bli oppdaget om du røyker på badet selv om du vasker og lufter. Om du vil røyke på badet, må du i så fall også...
Jeg har hatt sex uten kondom. Er det greit?
Hei Jeg forstår det slik at du to ganger har hatt samleie uten kondom. Det er ikke lurt å ikke bruke kondom da kondom beskytter mot graviditet og sm...
Er 13 år og selger snus, kan jeg bli straffet for det?
Hei   Det er forbudt å selge snus til personer under 18 år!   Den kriminelle lavalderen i Norge er imidlertid på 15 år. Det vil si at pers...
Er det lov å gi snus til de under 18 år? Kan de under 18 år bruke snus?
Hei Du lurer på om en person under 18 år får lov til å bruke tobakk hvis han/hun ikke har kjøpt tobakken. Det er ikke noe forbud i loven mot at ...
Kan jeg ta med snus til Litauen?
Hei I tobakkskadeloven § 41 står det at «Det er forbudt å eksportere snus til land som er medlem av det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde,...
Jeg skal reise til Polen og Afrika, kan jeg ha med snus? 
Hei Generelt sett er det lov å ta med seg snus til eget bruk til land i EØS. Siden Polen er medlem av EØS, er det lov å ta med seg snus hit. O...
At det ikke er lovlig for personer under 18 å medbringe tobakkvarer inn i norge
Hei Det er ikke på grunn av "kvoten" personer under 18 år ikke kan medbringe tobakk. Personer under 18 år har ikke lov å ta med alkohol eller tob...
Er det aldersgrense på bruk av røyk og snus?
Hei Det er som du sier aldersgrense for kjøp av tobakk. I Norge er reglene slik at det er forbudt å selge tobakk til personer under 18 år. Dersom ...
Kan jeg kjøpe snus i Sverige og selge til venner?
Hei Etter tobakksskadeloven § 11 er det forbudt å selge eller overlate tobakksvarer til personer under 18 år. Slik jeg forstår loven gjelder den ...
Straff for å selge snus til personer under 18 år. Ikke straffbart å kjøpe snus for personer under 18 år
Hei Det er forbudt å selge snus til personer under 18 år, men det er ikke ulovlig å kjøpe snus for de som er under 18 år. Det er altså den som ...
Kan en mindreårige som er over den kriminelle lavalder bli straffet for å gi bort/selge snus eller røyk til mindreårige?
Hei Det er forbudt å selge eller overlate tobakk til mindreårige. Den mindreårige som mottar tobakken, kan derimot ikke straffes. Reglene er satt ...
Jeg tenker å kjøpe sigaretter i hellas, jeg er 15 år
Hei Du kjenner til reglene, og vi kan ikke gi deg noe annet svar enn hva reglene er. Vi kan ikke svare deg på hva de gjør eller ikke gjør. Blir d...
Er en kombinasjon av snus og energidrikke farlig?
Hei Du forteller at du snuser og drikker energidrikker hver dag, og du lurer på om dette er en farlig kombinasjon.Det er ikke livsfarlig, men jeg vi...
Se alle