Hopp til hovedinnholdet

- Sniker på bussen

Buss

Jeg ble stoppet i kontroll på bussen og ble tatt for sniking. Jeg hadde ikke så mye penger som de skulle ha for boten, så måtte gi dem navnet mitt og adressen. Må jeg betale boten? Jeg har ikke så mye penger tror jeg. Kan det ha noe å si at jeg er under 15?

Offentlig og kvalitetssikret
Buss

HVA SIER LOVEN:

Det følger av jernbaneloven § 7 og yrkestransportlova § 33 at det kan gis bestemmelser om at det skal betales tilleggsavgift ved manglende gyldig billett.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Blir du tatt for å snike på offentlige kommunikasjonsmidler som buss, trikk, t-bane eller tog kan du bli ilagt tilleggsavgiftsbillett av transportselskapet. Dette regnes kun som et administrativt gebyr og ikke en bot, og vil derfor ikke bli registrert i politiets reaksjonsregister. Det er altså ikke snakk om noen straff, og det vil derfor heller ikke fremkomme på en fremtidig politiattest.

Størrelsen på gebyret du må betale vil avhenge av hva som er fastsatt i vedtektene for det enkelte transportsselskapet. Hvis du ikke betaler gebyret på stedet vil du måtte betale en høyere sum senere. Hvis du ikke betaler dette beløpet vil det bli purret, og om nødvendig kan det bli krevd inn ved inkasso.

Personer under 18 kan etter vergemålsloven § 2 ikke sette seg selv i gjeld med mindre annet er bestemt. I de nevnte transportvedtektene er det imidlertid bestemt at dette gebyret kan kreves inn, om nødvendig med inkasso, også overfor mindreårige over 15 år. Siden du er under 15 år kan imidlertid ikke gebyret kreves inn overfor deg.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Betaler du tilleggsavgiften fra busselskapet, havner uansett ingen merknader på politiattesten.

Det er ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Imidlertid vil de i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

BUSSELSKAPET: Transportselskapet har informasjon om billettpriser, regler for reiser og hva som skjer når man bryter bestemmelsene.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan en vekter eller billettkontrollør holde meg igjen?
Hei Vekteres mulighet til å pågripe og holde igjen personer følger av straffeprosessloven § 176. Som du ser i denne bestemmelsen kan politimann f...
Jeg fikk bot på bussen, bilr det sendt til inkasso hvis jeg ikke betaler?
Hei Securitas blir leid inn av busselskapet til å foreta kontroller. Securitas har altså fått myndighet til å kontrollere og utstede gebyrer til ...
Jeg ble tatt av en billettkontroll og fikk bot, kommer dette på rullebladet?
Hei Nei, dette kommer ikke på rullebladet, uansett om man er over eller under 18 år. Jeg legger med en artikkel som sier litt mer om dette. Hils...
Prikk på rullebladet når jeg sniker på bussen?
Hei Nei, du får ingen prikk/merknad på rullebladet ditt dersom du blir tatt for å snike på bussen og betaler bota du får. Hvis du derimot glemme...
Oppga falsk personalia ved billettkontroll.
Hei Her høres det ut som du har vært heldig. Hvis man blir bedt om å oppgi personalia, skal man også vise legitimasjon. Kan man ikke vise legit...
Kan vektere kreve personalia eller holde tilbake personer under 15 år? 
Hei Billettkontrollører eller vektere kan be om legitimasjon for å sjekke at du har riktig billett og ikke betaler for lite. Hvis du nekter å vis...
Jeg brukte lillebror sitt busskort, men kontrollørene tok det. Hvorfor? 
Hei Du må ta kontakt med Ruter på ruter.no eller tlf 177 å spørre dem. Du gir for lite opplysninger til at jeg kan gi deg noe svar.  Hilsen j...
Er det riktig at man som 14-åring får bot for å ikke ha billett på bussen?
Hei Bøter for å ikke ha billett på bussen, er ikke egentlig en straff, men et gebyr som blir ilagt av busselskapet. Det har derfor ikke noe å si ...
Tatt for sniking på bussen
Hei Hvis du har signert med ditt navn, så kan du ikke i ettertid hevde at det ikke var du som signerte fordi signaturen ikke ligner. Har du blitt t...
Må jeg betale en bot når jeg ikke er 15 år?
Hei En bot for sniking på f.eks buss/ t-bane er ikke det samme som en bot etter straffeloven. Se mer i den vedlagte artikkelen nedenfor om dette! ...
Snek på t-banen, får jeg bot i posten?
Hei Ruter kan sende både brev med bot og en brev med advarsel hjem i posten. Du kan få bot/gebyr for å snike på t-banen selv om du er under 15...
Hva kan billettkontrollører gjøre
Hei På nærmere bestemte vilkår i yrkestransportloven § 33 kan en reisende som ikke kan framvise gyldig billett i kontroll, holdes tilbake av tran...
Tatt uten billett - kommer det på rullebladet?
Hei Nei, dette kommer ikke på rullebladet så lenge du aksepterer og betaler boten. I artikkele under kan du lese mer om dette, og der skriver juri...
Ble tatt i billettkontroll på t-banen
Hei Det står kanskje noe på boten du fikk, om dine klagemuligheter og hvor du skal sende klagen. Hvis ikke, så får du ta kontakt med Ruter. I d...
Oppgi falsk identitet - snike på trikken
Hei   Det høres ut som om du var veldig heldig denne gangen, siden du ikke engang måtte betale noe tilleggsgebyr. Du vil nok ikke bli anmeldt for...
Gebyr for å snike på t-bane/trikk/buss
Hei Siden du spør om t-bane og trikk legger jeg til grunn at du bor i Oslo og at det da er Ruter som er det aktuelle selskapet. På Ruters sider st...
Blir sniking på buss registrert i rullebladet?
Hei Tusen takk for spørsmålet ditt. Du trenger ikke å bekymre deg for at dette er noe som blir registrert i din politiattest / rullebladet ditt. ...
Snike på bussen
Hei Fint at du betaler når du benytter offentlig transport. Hvis man blir tatt for å snike kan du bli ilagt tilleggsavgiftsbillett av transportse...
Har jeg rett på melding når bussbilletten går ut?
Hei Du har selv ansvar for at du har gyldig billett før du går ombord, hvis ikke kan du få bot. Du er fortsatt ansvarlig selv om du ikke har fått...
Se alle