Hopp til hovedinnholdet

- Går med kniv og våpen

Gutt med kniv (colourbox.com)

Jeg blir truet av en gjeng på skolen, og føler meg aldri trygg når jeg går ute på kveldene. Det føles bedre når jeg har en kniv innenfor beltet, men jeg vet jo at det egentlig er ulovlig. Er det ikke slik?

Og - kan jeg eie en karambitkniv?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt med kniv (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å skade andre (påføre noen en kroppskrenkelse) på offentlig sted. Forbudet gjelder ikke hvis du bruker den til jobb, friluftsliv eller andre vanlige oppgaver der du er nødt til å bruke kniv (såkalte "aktverdige formål"). Å gå med kniv eller lignende våpen fordi du føler deg utrygg er derimot straffbart.

Karambitkniver regnes som "særlig farlige gjenstander" som det etter våpenforskriften § 9 er ulovlig å erverve, eie eller inneha. Dette betyr at du ikke har lov til å ha en karambit, uansett om den er til pynt.

Hilsen juristen, ung.no

 

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Loven sier at dette straffes med bot eller fengsel i opptil 1 år. Ved mindre alvorlige hendelser blir du vanligvis ikke tiltalt, men får et forelegg (en bot).

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt aå fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg kjøpe kniv fra utlandet?
Hei Du kan lese om hvilke våpen man kan ta med inn til Norge på toll.no. Der er det også informasjon om hvilke våpen man trenger tillatelse fra ...
Går med kniv- er det lov?
Hei Du bryter nå straffelovens paragraf 352a, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet ...
Regler for luftvåpen
Hei Det er 18 års grense for bruk av luftvåpen. Det følger av Våpenforskriften § 23 og våpenloven § 29. Når det gjelder hvor og når du ...
Er det lovlig med karambit-kniv i Norge? 
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Bestemmelsen gjelder særlig farl...
Er det ulovlig å eie en butterfly kniv, til bruk for triksing?
Hei Det følger av straffeloven § 352a at det er straffbart å gå med kniv uten såkalt "aktverdig formål". Etter våpenforskriften § 9 er det ...
Kan jeg kjøpe luftgevær?
Hei Våpenforskriften § 23 viser til at det er 18 års aldersgrense for kjøp av luftgevær eller luftpistol med kaliber 4,5. Du kan derfor kjøpe...
Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Jeg lurer på hva kan straffen bli om jeg blir tatt med en pistol og narkotika?
Hei Dersom du blir tatt med skytevåpen på offentlig sted strafes du med bot eller fengsel inntil 1 år. Det samme gjelder for våpenetterligninger ...
Er det lov å kjøpe en butterfly (balisong) training knife i Norge?
Hei Vanlige butterfly (balisong) kniver er som du sikkert vet ulovlige i Norge. Dette står i våpenforskriften § 9. Ettersom en butterfly (baliso...
Er det lovlig å eie en Katana (samuraisverd), for dekorasjon, i Norge?
Hei Hei. Det er ikke Tolletaten som avgjør om et sverd vil bli ansett som et våpen eller ikke. En eventuell avgjørelse eller uttalelse om dette m...
Er det lov med skuddsikker vest?
Hei Det er lov å eie og ha på en skuddsikker vest. Den kan i seg selv ikke skade noen. Du vil trolig vekke litt oppsikt og kanskje vil omgivelsene ...
Er det lov å eie sverd som for eksempel great sword, fantasy sword, uskarpe sverd til pynt?
Hei Hvis jeg har forstått deg rett så snakker du om utstillingssverd, som kun skal brukes til dekorasjon/henge på veggen. Utstillingssverd som se...
Er det lov å bære en leatherman på offentlig sted?
Hei I straffeloven § 352a heter det:   "Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uakt...
Er det ulovlig å eie en machete?
Hei I følge våpenforskriften § 9 er det ulovlig å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tils...
Hva slags våpen er det lov å ha som selvforsvars våpen i hjemmet?
Hei For det første er innbrudd i leilighet mens noen er hjemme uvanlig i Norge. Dette er ikke noe du bør gå rundt å være redd for. De fleste som...
Er det lov med kastekniver i Norge?
Hei Våpenforskriften § 9 regulerer hvilke type kniver det er forbudt å erverve, eie eller inneha. Kastekniver er ikke nevnt her, og er derfor i ut...
Er det lov til å ha kniv i bilen?
Hei Straffelovens paragraf 189 sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet til bruk ved kroppsk...
Hva er straffen for å prøve å knivstikke noen? 
Hei Det finnes en egen bestemmelse om forsøk i straffelovens § 16. Av denne bestemmelsen fremgår det at:  "Den som har forsett om å fullbyrde...
Er det lov å lage Brass Knuckles i Norge?
Hei Det følger av våpenforskriften § 9 at: "Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidl...
Har vi i Norge lov til å gå med våpen?
Hei Nei, utgangspunktet er at vi ikke har lov til å gå med våpen på offentlige steder i Norge. Det er faktisk straffbart å gå med våpen på of...
Se alle