Hopp til hovedinnholdet

A-Å

- Har noe på rullebladet - kan jeg reise til USA?

Frihetsgudinnen (colourbox.com)

Jeg ble tatt for nasking for noen år siden. Har tenkt å studere i USA etter videregående, og lurer på om det at jeg har noe på rullebladet får noe å si. Har hørt at det er vanskelig å få reise til USA med noe på rullebladet. Utenlandsstudier er noe jeg har drømt om bestandig, og USA er favorittlandet. Blir så lei meg hvis den tabben jeg gjorde en gang for lenge siden skal ødelegge planene mine.

Offentlig og kvalitetssikret
Frihetsgudinnen (colourbox.com)

SVAR FRA JURISTEN, UNG.NO:

Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen. Dette skyldes at norske statsborgere faller inn under det såkalte Visa Waiver programmet, som gjør at det er tilstrekkelig at man fyller ut ESTA-registreringsskjemaet og betaler registreringsavgiften. Man må også ha et maskinlesbart pass.

Hvis man har blitt siktet eller dømt for et kriminelt forhold i et hvilket som helst land, kan man imidlertid bli nødt til å søke om visum for innreise til USA. Har man blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man utenfor Visa Waiver programmet. Det samme gjelder hvis man er arrestert eller dømt for en forseelse eller en forbrytelse som viser såkalt "moral turpitude". "Moral turpitude" er et gammelt amerikansk juridisk begrep. Vi anbefaler at man kontakter den amerikanske ambassaden i Oslo hvis man er i tvil om man må søke visum. Les mer om forbrytelser som faller innenfor "Moral turpitude"-begrepet her.

Har man planlagt å oppholde seg lengre i USA, for eksempel for å studere der, må man uansett søke om visum. Hovedregelen er at man heller ikke får visum hvis man er dømt for slike forhold som nevnt ovenfor. Her er det imidlertid noen unntak. Et av unntakene er hvis personen kun har begått et kriminelt forhold og strafferammen for forholdet var under 1 år, og dommen var på mindre enn 6 måneder. Et annet unntak var at forholdet skjedde før personen var fylt 18 år, og det har gått minst 5 år siden gjerningen ble begått. Selv om man ikke faller inn under unntakene kan man etter søknad også få særskilt dispensasjon for innreise.

I ditt tilfelle vil ikke forelegget du fikk for naskeri hindre deg i å få visum, siden naskeri kun har en strafferamme på 6 måneders fengsel.

For nærmere informasjon om reise og visum til USA kan man sjekke ut nettsidene til Den amerikanske ambassaden i Oslo. Der finner du også kontaktinfo hvis du har ytterligere spørsmål rundt dette.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når får jeg plettfri vandel?
Hei "Plettfri vandel" vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve u...
Tatt for bruk av narkotika, hva er konsekvensene?
Hei Jeg skjønner godt at dette var en svært ubehagelig opplevelse, og at dette er noe du angrer på. Det er så fort gjort å ta noen dårlige valg...
Hvordan er regelene for bruk av vannscooter og straff for brudd på reglene?
Hei Det finnes ingen aldersgrense for å kjøre båt eller vannscooter. Men det er begrensninger på hva slags båt og vannscooter  du får lov å ...
Hvor mye er en brukerdose?
Hei   Forelegg kan som hovedregel bare brukes ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning, altså "en brukerdose". Her er gre...
Hva er straffen for å dyrke cannabis?
Hei Etter legemiddelloven § 22, jf. forskrift om narkotika § 5 er det blant annet forbudt å tilvirke og være i besittelse av cannabis. Overtrede...
Kan jeg klage på forelegget? fengsel eller bot?
Hei Det er en svært begrenset mulighet til å anke et forelegg, og det er dersom du mener at det er begått saksbehandlingsfeil. Det kan du lese mer...
Dømt til betinget fengsel, kan jeg reise til USA?
Hei Nordmenn som skal reise til USA, kan i utgangspunktet reise visum-fritt så lenge man fyller ut ESTA-skjemaet. På den amerikanske ambassadens...
Ble tatt for å røyke hasj - politiet varslet skolen
Hei Først og fremst vil jeg rose deg og kameraten din for å være ærlig og samarbeide med politiet.  Det at elevene ved skolen blir tatt for (og...
Innreise usa, tatt for hasj
Hei I utgangspunktet, så skal du ikke trenge å søke om visum for å dra på ferie i USA, selv om du fikk denne straffen. Her kommer begrunnelsen: ...
Konsekvenser av å kjøre båt uten båtførerbevis
Hei   Hvilken straff man kan få dersom man kjører båt som krever båtførerbevis uten å ha dette, står i lov om fritids- og småbåter § 37 ...
Hva er straffen for å bli tatt med 2 gram amfetamin?
Hei   Ved å ha amfetamin i din besittelse bryter du straffeloven § 162. Denne handler om at det er forbudt å tilvirke, innføre, erverve, opp...
Kan jeg få noe på rullebladet når jeg er under 15 år? Innreise USA
Hei Nei, den kriminelle lavalder er 15 år og du kan ikke bli straffet før du er fylt 15 år. Det vil derfor heller ikke komme noe på rullebladet (...
Hva er straffen for å bruke en annens legitimasjon på byen?
Hei Straffen for å bruke falsk legitimasjon / andre sin legitimasjon er etter strl § 372 bøter eller fengsel inntil fem månder. Dette vil i utga...
Visum til USA, politiattest
Hei   Det er ikke noe som "forsvinner" fra rullebladet, det vil alltid være registrert i politiets straffe- og bøteregister og vil alltid vises p...
Jeg fikk et forelegg, kan jeg reise til USA?
Hei Når vi nordmenn skal reise til USA, kan vi i utgangspunktet reise visum-fritt så lenge vi fyller ut dette ESTA-skjemaet. På den amerikanske ...
Kan barn under 18 år bli straffet for å bruke narkotika? Reise til USA.
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Dersom du er over 15 år, kan du bli straffet for å bruke cannabis, da dette er et lovbrudd. Dersom...
Tatt med falsk leg - har jeg fått noe på rullebladet?
Hei Du ble tatt for bruk av falsk legitimasjon etter straffeloven § 372. Du kan lese mer om dette i den vedlagte artikkelen nedenfor.   Dersom du...
Ble tatt for å drikke alkohol på offentlig sted (buss). Konsekvenser?
Hei Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller...
Se alle