Hopp til hovedinnholdet

A-Å

- Slår ned en annen

Gutt slår (colourbox.com)

Jeg havnet i slosskamp og slo til en annen. Han måtte på legevakta og sånt. Hva skjer om jeg blir anmeldt?

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt slår (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Å utøve vold mot en annen person regnes i utgangspunktet som en kroppskrenkelse etter straffeloven § 271. Hvis kroppskrenkelsen har medført skade, kan det regnes som en grov kroppskrenkelse etter straffeloven § 272

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter straffelovens § 271 straffes kroppskrenkelse med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel i inntil 6 år.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt dersom det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg lurte på hvordan reglene for selvforsvar i Norge er?
Hei Alle har rett til å beskytte seg selv eller andre mot farlige og truende situasjoner. det kalles nødverge og følger av straffeloven § 48. Det...
Hva er straffen for å begå grov vold og hærverk som 15 åring?
Hei Det finnes flere bestemmelser som gjelder vold i straffeloven. Siden du beskriver volden som grov, vil jeg anta at det er straffeloven § 272 el...
Jeg havnet i slåsskamp på byen - hvilke reaksjoner kan jeg forvente?
Hei Nå skriver ikke du noe om forholdet er anmeldt til politiet, eller om politiet grep inn og stoppet slåsskampen. Men hvis vi forutsetter at forh...
Kan jeg trekke tilbake en politianmeldelse?
Hei Det er mulig å trekke tilbake en politianmeldelse, men du skal være klar over at dersom politiet mener at forholdet er alvorlig, kan de på ege...
Hva skjer hvis jeg havner i slåsskamp på fest eller på byen?
Hei Det er flere bestemmelser i straffeloven som kan være aktuelle hvis man havner i en slåsskamp på fest eller på byen. De to som kanskje vil v...
Hva er straffen for å slå en politimann?
Hei I straffeloven § 155 heter det: "Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tj...
Jeg har banka en gutt (han fikk 2 løse tenner), blir politiet involvert?
Hei Dersom saken politianmeldes vil nok politiet se på dette som en alvorlig voldssak. Du har jo skadet noen. Å bruke fysisk vold er aldri noen go...
Anmeldelse, vold, politiet
Hei Slik jeg forstår deg ønsker du å anmelde en annen person for å ha utøvet vold mot deg. Du forklarer at du og moren din har anmeldt forholde...
Hva blir konsekvensen viss jeg slår ned noen?
Hei Så klokt å si fra om at du sliter! Du har helt rett, viss du slår ned noen, så kan det få konsekvenser for deg, og du kan bli anmeldt.Den kr...
Henlagt sak, konfliktrådet, kommer dette på rullebladet? 
Hei Hva som kommer på en politiattest avhenger hvilken type politiattest som kreves for den aktuelle jobben. Du skriver at det kreves "utømmende po...
Jeg får lyst til å slå dem ned hver gang jeg ser dem. hva er straffen?
Hei Hvis du slår noen, kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år  (straffelovens § 228). Hvis legemsfornærmelsen har påført bety...
Utøvelse av vold mot andre personer 
Hei Det er veldig vanskelig å forstå hva du egentlig lurer på. Du forteller at du har vært ute på byen og havnet i slosskamp. Videre forteller d...
Jeg slo ned en jente, men det var vel innenfor ytringsfrihetens grenser?
Hei Nei, selvfølgelig var det ikke innenfor ytringsfrihetens grenser. Det du gjorde er straffbart etter straffeloven § 271 eller § 272. Hvilken av ...
Hvis jeg banker han opp hva er straffen?
Hei gutt 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Jeg forstår at du er frustrert og provosert, men vold er aldri en løsning. Vold gjør bare situa...
Jeg er en gutt på 18 år å lurer på hva straffa er hvist man slår ned en persjon?
Hei Hvilken straff du får vil avhenge av flere forhold, blant annet hvor hardt skadet offeret ble, situasjonen rundt slaget og om du har blitt stra...
Hva skjer om jeg godtar ikke botens størrelse?
Hei Hvis du ikke godtar botens størrelse, og dermed ikke godtar boten, må politiet oversende saken til tingretten for behandling der. Det er absol...
Hvis jeg slår en som plager meg - hva kan det ha som konsekvens for meg senere i livet?
Hei Hvis du slår ham, kan du bli straffet for voldslovbrudd, som er regulert i straffeloven §§ 271 flg.  Hvis du søker opptak på politihøgsko...
Hva kan straffen bli for spark og slag mot en person? 
Hei Det er vanskelig for meg å si hva straffen kan bli. Du bør snakke med en advokat om dette, som kan sette seg bedre inn i saken din og hva stra...
Jeg lurer på hva som er "grensen" for selvforsvar under ett slagsmål.
Hei Alle har rett til å beskytte seg selv eller andre mot farlige og truende situasjoner. det kalles nødverge og følger av straffeloven § 48. Det...
Kan politiet nekte å gi meg godkjenning til oppkjøring på grunn av en annen straffesak?
Hei Det følger av vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd at "Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans van...
Se alle