Hopp til hovedinnholdet

- Stikker noen med kniv

Kniv (colourbox.com)

Hva skjer egentlig hvis man stikker noen med kniv? Og hva om de dør av det? Jeg tenker ikke på å gjøre det eller noe sånt selvsagt, men er bare nysgjerrig. Blir det noen forskjell på straffen om man gjør det i selvforsvar for eksempel?

Offentlig og kvalitetssikret
Kniv (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Å stikke noen med kniv rammes av straffelovens bestemmelser om kroppskrenkelse eller kroppsskade. Det er presisert i straffeloven § 272 første ledd bokstav f og straffeloven § 274 første ledd bokstav f at i vurderingen av om kroppskrenkelsen eller kroppsskaden skal anses som grov, skal det blant annet legges vekt på om skaden/krenkelsen har skjedd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffeloven § 274 sier at grov kroppsskade straffes med fengsel i inntil 10 år. Hvis offeret blir betydelig skadet fysisk eller psykisk, kan det straffes med fengsel i inntil 15 år.

Hvis man har handlet i nødverge (selvforsvar), kan man ikke straffes ifølge straffeloven § 18. For at selvforsvar skal kunne regnes som nødverge, kreves det at man ikke har vært mer voldelig/fysisk enn nødvendig for å avverge angrepet.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der kan du bare ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å prøve å knivstikke noen? 
Hei Det finnes en egen bestemmelse om forsøk i straffelovens § 16. Av denne bestemmelsen fremgår det at:  "Den som har forsett om å fullbyrde...
Hvor alvorlig er det å stikke noe med kniv i selvforsvar?
Hei Det blir selvfølgelig sett alvorlig på knivstikking - uansett forholdene rundt. Straffeloven § 229 sier at legemsbeskadigelse straffes med bø...
Drap. Hva skjer med meg om jeg begår drap?
Hei Takk for ditt spørsmål. Det er fint du tar kontakt med oss.  Jeg skjønner du har det vanskelig siden du stiller spørsmål om drap. Jeg vet ...
Hva er straffen for å knivstikke om han overfaller ho når jeg er der?
Hei Først og fremst vil jeg si at det var veldig leit å høre at venninnen din har måttet oppleve dette, og leit å høre at hun har det vanskelig...
Er det lov å eie gjenstander man kan bruke som våpen?
Hei Etter våpenforskriften er det "forbudt å erverve, eie eller inneha "skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen", "helautomatiske skytev...
Er det lov å bestille/importere jakt-/bowiekniver fra utlandet?
Hei Det finnes ikke noe forbud mot å importere denne typen kniv. Se mer på tollvesenet sine sider. Det er likvel viktig å huske på at det er ul...
Kan jeg straffes for at jeg var vitne til slåsskamp?
Hei Dersom du ikke var delaktig i noen vold, så kan du ikke straffes for noe. Men det er viktig at du bidrar i saken som vitne og forklarer ærlig o...