Hva skjer når du bryter loven?

Under 15 år? Les dette først

Velg emne og lovbrudd i listen under.

  • Legger ut bilder av andre uten lov

   - Legger ut bilder av andre uten lov

   Har lagt ut noen bilder på Instagram fra en skoletur vi var på. En i klassen vil at jeg skal slette bildene av henne, men jeg skjønner ikke hvorfor. Bildene er ikke noe farlige og viser ikke fest eller noe sånt. Hun sier bare at hun ikke synes hun så noe fin ut. Det er jo mine bilder. Kan hun kreve at jeg skal fjerne dem? Hva skjer om jeg ikke gjør det?

   To jenter som ser på et bilde på mobilen

   Hva sier loven?

   Etter åndsverkloven § 104 kan et fotografi som avbilder en person som hovedregel ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede.

   Fra denne hovedregelen er det gitt noen unntak. Blant annet gjelder dette der avbildningen har aktuell og allmenn interesse, der avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet og der bildet gjengir forsamlinger og lignende. Som eksempel på det siste kan være bilder av publikum på en konsert eller en fotballkamp, eller bilder av 17-maitoget i byen. Disse unntakene er imidlertid ikke relevant i dette tilfellet.

   Klassevenninnen din har rett til å kreve at du skal fjerne bildene av henne. Selv om det er dine bilder og de ikke inneholder noe "farlig", må du altså etter loven fjerne bildene.

   Hva kan straffen bli?

   Etter åndsverkloven § 79, kan brudd på bestemmelsen straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

   Hvis bildene hadde inneholdt ting som krenket privatlivets fred, kunne det også vært i strid med straffeloven § 267 å legge ut bildene på nett. Etter denne bestemmelsen kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år. Å distribuere eller offentliggjøre bilder eller annen informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes faller inn under denne bestemmelsen. Fyllebilder og nakenbilder er typiske eksempler.

   I ditt tilfelle risikerer du nok i verste fall et forelegg (en bot), hvis du blir anmeldt. Selv om du skulle bli anmeldt, er det ikke sikkert at politiet vil prioritere saken. Det kan tenkes at saken blir henlagt.

   Kanskje er du heldig og slipper med en advarsel, eller at saken blir overført til konfliktrådet. Uansett så bør du slette bildene av henne.

   Hva havner på rullebladet?

   Når du begår et lovbrudd, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere.

   Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum, og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

   Det finnes tre typer politiattester:

   • En "vanlig" attest.
   • En "uttømmende" attest.
   • En "begrenset" attest.

   I den uttømmende politiattesten vises i utgangspunktet alle reaksjoner for lovbrudd som er registrert på deg i politiets registre, uansett hvor lenge det er siden disse er begått.

   Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om ditt lovbrudd vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

   I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle reaksjoner for lovbrudd som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke reaksjoner som tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

   En begrenset politiattest viser kun reaksjoner for lovbrudd som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre reaksjoner vil bli utelatt.

   Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel reaksjoner som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir reaksjonene tatt med, uansett hvor gamle de er.

   Les mer om politiattester

   Hvem kan hjelpe deg?

   SLETTMEG.NO: Hvis man opplever at private bilder eller opplysninger man har lagt ut om seg selv på nettet blir misbrukt, kan man gå på nettstedet www.slettmeg.no. Der finnes informasjon, råd og veiledning.

   KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

   HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

   UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

   UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

   ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

   Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige