Matforgiftninger

Kommer symptomene 1-6 timer etter at du har spist den maten du mistenker, kan sykdommen skyldes bakterier som har fått vokse og produsere giftstoffer i maten, for eksempel på grunn av feil lagring eller dårlig varmebehandling.

Dersom mange har spist samme mat, vil symptomene opptre omtrent samtidig hos alle. De vanligste symptomene er oppkast og kvalme. Selv om man kan føle seg svært syk, er sykdommen over i løpet av et par dager.

Infeksjoner

Starter symptomene først etter noen dager (kan komme allerede etter åtte timer), er sjansene derimot større for at maten kan ha vært forurenset med bakterier som gir infeksjoner i tarmen, blant andre salmonella og campylobacter. Disse tilfellene er ofte mer alvorlige og langvarige, enn matforgiftningene, men de fleste er friske etter en uke eller to.

Diare er det vanligste symptomet. Infeksjoner med virus gir som regel mildere symptomer som starter etter 1-2 dager, og sykdommen varer kortere enn bakterieinfeksjonene.

Kontakt Mattilsynet

Selv om du ikke tenker at det er nødvendig å kontakte lege, bør du likevel varsle Mattilsynet hvis du tror du har blitt syk av maten eller drikkevannet. Mattilsynet vil alltid vurdere om det er nødvendig å ta prøver av maten eller av stedet der den ble kjøpt. Ta vare på rester av maten du mener å ha blitt syk av, slik at Mattilsynet får mulighet til å ta prøver.

Mattilsynet varsler også kommunelegen som eventuelt vil organisere arbeidet med å finne smittekilden dersom flere er blitt syke samtidig.

Du kan lese mer om de enkelte sykdommene i Folkehelseinstituttets smittevernbok.