Dette er klimakvoter

Systemet med kvoter og kvotehandel kan være vanskelig å sette seg inn i, men utgangspunktet er enkelt. En klimakvote er rett og slett en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2 i atmosfæren.

EUs kvotesystem, som Norge også er en del av, er et politisk virkemiddel som er etablert for å redusere utslippene av klimagasser. Klimadirektoratet er ansvalig for den norske kvoteordningen i Norge.

Hvem er kvotepliktig?

Utslippet fra kvotepliktige bedrifter utgjør ca. 40 prosent av Norges totale utslipp. Å være kvotepliktig betyr at man er pliktig til å betale for eget CO2-utslipp med en lik mengde kvoter. Dersom en bedrift slipper ut én million tonn CO2 i året, må den levere inn én million klimakvoter til staten for at utslippet skal være lovlig.

Kvotesalg

Kvotene Norge har fått tildelt gjennom Kyoto-protokollen, er mindre enn hva som faktisk slippes ut. Det betyr at bedriftene enten må redusere sine utslipp eller kjøpe kvoter av andre. Dersom en bedrift reduserer sine utslipp, kan den faktisk tjene penger på å selge sine kvoter.

 

 

Kvoter for privatpersoner

Privatpersoner har ikke plikt til å kjøpe klimakvoter. Men alle kan være med på å redusere klimautslipp ved kvotekjøp. Når en privatperson kjøper en kvote, forsvinner den ut av kvotesystemet. Det betyr at det blir sluppet ut 1 tonn mindre CO2 enn det ellers ville blitt, fordi det blir en kvote mindre tilgjengelig for industrien.

Vil du lære mer om klimakvoter?

Klima- og forurensingsdirektoratet og Klimaløftet har laget en film med informasjon om hvordan systemet med klimakvoter fungerer.