Meld deg inn i en organisasjon!

Det er ikke alltid lett å vite hva man vil jobbe med når man blir voksen. Det viktigste er likevel å være interessert i jobben du skal utføre. Brenner du for et mer miljøvennlig samfunn og bedre klima, kan det å jobbe med disse temaene være midt i blinken for deg.

Likevel kan det være lurt å melde seg inn i en ungdomsorganisasjon som jobber med miljøspørsmål, for å teste om du virkelig har lyst til å jobbe med dette. I tillegg kan du møte likesinnede, og få muligheten til å gjøre en forskjell allerede nå. Organisasjonserfaring gir deg også gode fordeler hvis du senere vil søke på jobber innenfor samme fagfelt.

Sjekk ut nettsidene til Natur og Ungdom og Miljøagentene, for mer informasjon om disse ungdomsorganisasjonene.

 

 

Hvilke jobber kan jeg få?

Det finnes uttallige jobber innenfor miljø- og klimaspørsmål. Du kan søke jobb i organisasjoner, offentlig forvaltning som for eksempel departementer og direktorat, innen forskning og undervisning. Noen utdanner seg også til biologer, geologer, hydrolog, meteorolog, naturgeograf, miljørådgiver eller lignende. Andre er utdannet som jurist eller økonom, og noen utdanner seg innen samfunnsvitenskap eller lignende - med spesialisering på miljø- og klimaspørsml.

utdanning.no kan du søke opp, og lese mer om de forskjellige yrkene. Søk f.eks. opp på "miljøvern", så får du flere treff på aktuelle yrker og utdanningsprogram.

 

Vil du starte en egen miljøorganisasjon?

Ønsker du å starte en organisasjon er det lurt å kontakte de organisasjonene som allerede finnes innenfor miljøarbeid for ungdom. Både Natur og ungdom og Miljøagentene er gode eksempler på dette. Kanskje finnes det allerede et lokallag av disse i nærheten av der dere bor?

Om det ikke finnes et lokallag i nærområdet ditt, kan du starte et lokallag av en allerede eksisterende organisasjon. Ved å gjøre dette vil dere få god hjelp underveis, og i tillegg få muligheten til å tilhøre et større nettverk av ungdommer med samme engasjement som dere selv.

Det å starte en helt egen organisasjon "fra bunnen", er derimot en vesentlig større prosess. Det er ikke umulig, men ofte lønner det seg å sjekke hvilke organisasjoner som allerede finnes. Om dette er vanskelig å finne ut av på egen hånd, sjekk med ungdomsrådet der dere bor - de vet gjerne mye om "hva som rører seg".

 

FAKTA

Sjekk ut nettsidene til Natur og Ungdom og Miljøagentene, for mer informasjon om disse ungdomsorganisasjonene.
utdanning.no kan du søke opp, og lese mer om forskjellige yrker innen miljø- og klimaspørsmål.

 

Hvis det blir aktuelt å starte opp en helt ny organisasjon, sjekk tips til denne prosessen i dette tidligere besvarte spørsmålet på ung.no.