Hopp til hovedinnholdet

Hva er poenget med kildesortering og gjenvinning?

Blikkboks (colourbox.com)

Usikker på hva du bør gjøre med avfallet ditt? Hvor skal det kastes og hva blir det brukt til?

Blikkboks (colourbox.com)

Hvor skal jeg kaste søppelet mitt?

Potetgullpose? Isopor? Batterier? Hårspray? Usikker på hvor du skal kaste det? Sjekk det opp på sortere.no. På nettsiden kan du også skrive inn hvilke type avfall du ønsker å kaste, og hvor du bor. Ved å gjøre dette vil siden foreslå leveringsteder i nærheten, og du vil få informasjon om gjenvinningsstasjoner i ditt nærområde.

 

Hvorfor skal vi kildesortere?

Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mye søppel oppstår, og for å sørge for miljøvennlig behandling av det vi kaster.

Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag, vil vi doble avfallsmengden nok en gang innen 2030. For å skaffe materialer til å kunne produsere alle produktene som ender som avfall, brukes det stadig mer av våre naturressurser. Forbruket av drivstoff og energi øker også i forbindelse med transport og produksjon av disse varene. Dessuten fører dette til mer utslipp av farlige stoffer og drivhusgasser.

 

Hva kan vi gjøre med det?

Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at avfall oppstår. Det gjør vi ved å la være å kjøpe ting som blir fort ødelagt. Vi kan også lage gaver eller gi bort billetter til konserter, kino og lignende i stedet for å hele tiden gi nye ting. Vi kan også bytte ting eller arrangere loppemarkeder og/eller byttekvelder.

 

 

Hva er kildesortering og gjenvinning?

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. Vi kaster for eksempel ikke plast, glass, metall og drikkekartonger i samme søppelkasse, men sorterer avfallet. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene tilbake til fabrikken og bruke det som råvare i produksjon av nye varer. På denne måten holder vi avfallet ("ressursene") i et kretsløp, og reduserer behovet for og stadig hente ut nye naturressurser.

Når disse råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg som lager varmt vann og strøm til oppvarming av boliger og bedrifter. Ved mange avfallsdeponier samler de opp gass, og noen steder blir denne utnyttet til energiformål.

Materialgjenvinning betyr at avfallet blir sortert og gjenvunnet til nye materialer. Energigjenvinning er forbrenning med energiutnyttelse. Avfallet blir brent og varmen utnyttes til å skape varmt vann og strøm.

Hva blir kildesortert materiale brukt til?

 • Papir/trykksaker: Det brukes ca. 500.000 tonn trykksaker (aviser, blader og lignende) i året i Norge. Av ca. 2/3 blir det laget nye papirprodukter eller energi av. Innsamlede trykksaker går til Norske Skog sitt anlegg i Skogn eller blir eksportert til utlandet. Aviser, ukeblader, reklame og skrivepapir blir det også laget nytt papir av.


 • Drikkekartong: Det blir brukt nær 20.000 tonn drikkekartonger i Norge per år. Det meste er emballasje for melk og andre drikkevarer. Den innsamlede returkartongen blir sendt til fabrikker som lager ulike papirprodukter som permer, skilleark, konvolutter og annet papir. Ansvarlig returselskap er Norsk Returkartong A/S.


 • Emballasjekartong: Det blir generert vel 40.000 tonn emballasjekartong hvert år i Norge. Med emballasjekartong menes pizzaesker, esker for frokostblanding, sko og lignende, som ikke er bølgepapp. Vel 40 prosent av det som blir brukt blir samlet inn og materialgjenvunnet. Av emballasjekartong blir det laget ny emballasje, papp og andre papirprodukter. Ansvarlig returselskap er Norsk Returkartong A/S.


 • Plastemballasje: Det blir brukt over 90 000 tonn plastemballasje hvert år i Norge (emballasje som det har vært miljøfarlige stoffer i er ikke medregnet). Ca. 95 prosent av plasten som blir brukt blir samlet inn og gjenvunnet. Av dette blir 25 prosent til nye plastprodukter. Resten blir energigjenvunnet. Ansvarlig returselskap er Norsk Plastgjenvinning A/S.


 • EPS (Isopor): Det brukes ca. 9000 tonn EPS hvert år i Norge. Dette blir blant annet brukt til fiskekasser, men også til emballasje rundt møbler, hvitevarer og lignende. EPS gjenvinnes til plastprodukter som bygningsartikler, kulepenner, CD-covere, PC-skall og hagemøbler. Ansvarlig returselskap er Plastretur A/S.


 • Metallemballasje: Det blir generert ca. 4.000 tonn metallemballasje hvert år i Norge. Metallemballasje omfatter hermetikkbokser, aluminiumsformer og lignende. Ca. 60 prosent av denne emballasjen ble samlet inn og gjenvunnet. De mest verdifulle materialene som aluminium blir smeltet om og laget nye aluminiumsprodukter av (for eksempel bilfelger). Noe går også til produksjon av binders, sykkeldeler og andre produkter av metall. Ansvarlig returselskap er Syklus.


 • Glassemballasje: Det blir brukt ca.65.000 tonn glassemballasje hvert år i Norge. Dette er flasker, syltetøyglass og glassemballasje for en rekke andre varer. Ca. 90 prosent blir samlet inn og gjenvunnet. Noe går til produksjon av ny glassemballasje, men en del går også til produksjon av nye produkter. Eksempler på dette er Glava isolasjon, glassbetong (flott dekorstein til gulv og fasader) og andre byggevarer. Ansvarlig returselskap er Norsk Glassgjenvinning A/S.


 • Farlig avfall: Med dette menes oljeholdig avfall, malingsrester, lakk, lim, kjemikalier, tungmetaller, bilpleiemidler, løsemidler med mer. Elektrisk og elektronisk avfall, EE-avfall, inneholder også farlig avfall (se avsnittet under). Det oppstår nær 680.000 tonn spesialavfall hvert år i Norge utenom EE-avfall. Ca. 50.000 tonn av dette vet en ikke hva som skjer med. Dette er ulovlig. Noe blir trolig kastet i vasken eller i toalettet, og noe blir lagret på uforsvarlig måte. Det er svært viktig at farlig avfall blir levert på riktig måte. Innsamlet avfall blir forsvarlig tatt hånd om. Noe blir brent med høy temperatur og god rensing, og noe blir nøytralisert og langtidslagret.


 • Elektrisk og elektronisk avfall: Hvert år kaster vi alt for mye elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i Norge. EE-avfall er alt som trenger strøm for å fungere, samt kabler og ledninger. Dette avfallet inneholder stoffer som er skadelige dersom de kommer ut i naturen, blant annet kvikksølv, PCB, kadmium, bly og brom.

  Samtidig inneholder EE-avfall en hel del verdifulle metaller. Det som ikke er farlig eller ikke kan materialgjenvinnes blir i stor grad brent med energiutnyttelse. EE-avfall skal leveres til butikker som selger den typen produkt det gjelder, eller til kommunen eller avfallsselskapet. Ansvarlige returselskap er RENAS AS (bl.a. el-motorer, el-maskiner, el-verktøy, lamper, ovner og lysstoffrør og sparepærer), Elektronikkretur AS (bl.a. lydanlegg, TV-er og PC-er) og Hvitevareretur AS (bl.a. kuldemøbler, komfyrer og hårfønere).


 • Bokser og plastflasker med pantemerke : Det blir årlig solgt ca 200 millioner bokser med drikkevarer i Norge. Ni av ti av disse blir samlet inn igjen, og nordmenn er dermed verdensmestere i panting. Boksene blir smeltet om og brukt til nye bokser. Bruken av engangsflasker i plast har økt kraftig, og det blir brukt mer enn 30 millioner slike flasker i året. Åtte av ti plastflasker med pantemerke blir samlet inn igjen. Det blir blant annet laget fleecegensere av disse. Ansvarlig for innsamlingen er Resirk A/S.


 • Utslitte dekk: Det blir samlet inn 35.000 tonn kasserte dekk hvert år i Norge. Det er omtrent like mye som blir solgt, og innsamlingsgraden er dermed 100 prosent. De innsamlede dekkene går til gjenbruk, material- og energigjenvinning. Utrangerte dekk blir brukt til produksjon av veiunderlag, støyvoller, deponioverdekning, sprengmatter m.m. Noe blir også brukt til energiformål, og brennverdien i bildekk er like god som i kull. De beste dekkene blir eksportert til normal bruk i Øst-Europa og Afrika. Ansvarlig returselskap er Norsk Dekkretur AS.


 • Blybatterier: Ca. 15.000 tonn blybatterier blir solgt hvert år i Norge. Dette gjelder større blybatterier fra biler, maskiner og lignende. Ca. 95 prosent av dette blir samlet inn og levert videre til gjenvinning i Sverige og England. Batterikassen blir brukt som råvare i plastindustrien og noe går til energigjenvinning. Det lages blant annet videokassetter, isskraper og hagemøbler av slik plast. Batterisyren blir nøytralisert og uskadeliggjort. Blyet i batteriene blir viderebehandlet og brukt i nye batterier. Ansvarlig returselskap er Batteriretur A/S.

 

Kilde: Loop.no og Sortere.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
poteteon
1
23.01.2019 10:31:56
jeg trenger hjelp til kondomen
Anonym
1
08.04.2018 22:04:05
Hvor myje kan det skade å ikke kildesortere?
Smithd30
4
14.08.2016 00:00:09
I just like the helpful info you supply on your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly. I'm somewhat sure Ill learn a lot of new stuff right right here! Best of luck for the following! dgceckffgefaefdd
Morra di
3
20.04.2016 12:09:51
Noen single damer
Enzo Ferrari
4
20.04.2016 12:03:14
LOL
Enzo Ferrari
3
20.04.2016 12:03:10
iojfzdiojpadfs
Enzo Ferrari
2
20.04.2016 12:03:04
r
d
1
20.04.2016 12:03:04
e
d
1
20.04.2016 12:03:02
e
d
1
20.04.2016 12:03:01
e
Enzo Ferrari
1
20.04.2016 12:03:01
o
Enzo Ferrari
1
20.04.2016 12:02:58
P
d
1
20.04.2016 12:02:57
eh
Enzo Ferrari
1
20.04.2016 12:02:55
daoæihfjpo
d
1
20.04.2016 12:02:54
d
d
1
20.04.2016 12:02:52
d
Enzo Ferrari
1
20.04.2016 12:02:51
lol
d
1
20.04.2016 12:02:50
d
d
1
20.04.2016 12:02:48
d
d
1
20.04.2016 12:02:46
d
d
1
20.04.2016 12:02:44
d
d
2
20.04.2016 12:02:42
d
Enzo Ferrari
2
20.04.2016 12:02:42
Ne-yo
d
2
20.04.2016 12:02:40
d
Enzo Ferrari
3
20.04.2016 12:02:34
Deez Nuts
Enzo Ferrari
2
20.04.2016 12:02:20
d
Enzo Ferrari
2
20.04.2016 12:02:19
d
Enzo Ferrari
3
20.04.2016 12:02:17
d
Enzo Ferrari
3
20.04.2016 12:02:15
d
Enzo Ferrari
2
20.04.2016 12:02:13
D
Enzo Ferrari
6
20.04.2016 12:01:52
Hvem vil få en gratis Ferrari 488 GTB. Søk på Morra di og gå på bilder
hei
4
20.04.2016 12:01:50
hei
gutt
3
20.04.2016 11:59:00
BULLSHIT
Banan
3
08.04.2015 13:16:02
#SWAG
Biniam
4
07.03.2013 09:48:11
hvilke konsekvens miljømessige har plastemballasje som ikke gjenvinnes? a, den vil avgi gass ved kontakt med vann b, den kan oksidere i kontakt med sollys
marius
7
12.12.2012 13:24:25
Sorter er en bra løsnig for kilde sortering. Grunnen til at jeg mener at denne er den beste er at den har en hel het og ikke 3 eller fire bøtter som ligger løst. Sorter sin mekanisme med 3bøtter inne i benke skapet er veldig unikt og noe jeg ikke har sett før. Nå som kilde sortering har blitt et krav og må gjøres enkelt og funksjonelt må jo bøttene og systemet også se bra ut og de gjør Sortér!. den tar lite plass ser bra ut alt i et passer perfekt i kjøkkenskapet den med best design på markedet praktisk http://www.sortershop.no
Isabell
6
27.11.2010 00:32:53
Hvorfor tror alle dere at søppelet havner i en "dunge" eller noe sånt? Når du sorterer søppelet, kan det bli brukt om igjen. Det er mer miljøvennlig, for dere som ikke vet hva DET er.
jente
10
12.11.2010 10:45:00
dette var BULL SHITTT ikke noe bra i det hele tatt bare legg opppp
Magnus
7
05.11.2010 10:18:54
Når man kaster søppel kan det henne det tar lang tid for det å bli brutt ned i bakken, det søppelet kan ligget der en god stund og etter litt tid skaper søppelet miljø farlige stoffer, de stoffene kan renne ned i vannkilder gjennom bakken og da blir du jævlig sjuk. There I said it.
Ulvhild
13
10.07.2010 18:35:00
Late, inkompitente, dumme ungdommer. Er dere klar over hvilke konsekvenser det får for naturen dersom dere "driter i" dette? Er dere klar over hvor viktig naturen er for planeten - hvor hver og en av dere? Har dere ikke sett naturens skjønnhet og verdi?
mitt navn
7
05.11.2008 13:58:20
bra info :D
tjaaa
8
10.09.2007 19:44:39
når melkekartongavgiften kom, sluttet vi å sortere dem.. Avgiften skulle visstnok få oss til å levere inn flere melkekartonger... Ikke f***!
mon
7
16.05.2007 13:17:45
dette var en lærerik side. fin å bruke i skolearbeidet.
Sigrid =)
6
21.03.2007 14:00:42
Denne siden gir bra info om Kildesortering. Det er en av dei tingene vi ungdommer trenger å lære mer om !! :) No fro tiden jobber eg med en oppgave om akkurat dette.. Denne siden kom til stor hjelp !!! :):):)
Hewar
7
12.03.2007 16:17:32
Hei! Hvor er det vi skal levere kartong?Koste det noe..
sølvi
5
13.12.2006 16:38:21
d e bra at dåkker oppfådre t at vi ska ta vare på miljøe å sånn, men den kildesorteringa e æ ikke helt me på.. d hadde væt grett om vi kildesorterte om de for.eks. hadde kommet en søppelbil å henta metsøppla å vidre, men d jør dæm jo ikke. ka e vitsn å stå å sortere søppla når dæm tar å knør alt i en svær donge? de e botkasta ti å arbei spør du mæ.... men ei kjæmpe bra sia får d:)
makduck
9
25.11.2006 15:56:29
Dette er jo spredning av feil informasjon, egg kartonger skal ikke i papiravfallet som dere har informert om over her. "Emballasjekartong:" Dette er vel ett av de feilene de fleste folk her til lands gjør feil under sorterings prosessen. Men så lenge eggprodusentene ikke trykker dette på kartongene sine, så er det også vanskelig for forbrukeren å finne ut av dette. Det minner om papp, og derfor blir det kastet i papiravfallet. Håper dere retter opp i feilen, takk! :)
Perrern
6
09.10.2006 13:15:00
Det jo bare slit å drive med denne kjildesorteringa, og for å referere til Ida:" trukke det er noen som bryr sæ lissom!"
meg
6
09.10.2006 12:58:00
er d så farlig? trur mye av det vi sorterer havner i samma haugen tilslutt
Ida
7
16.09.2006 15:26:00
Trukke det er noen som bryr sæ lissom

Spørsmål og svar

Hvor leverer jeg elektrisk avfall?
Hei På tjenesten sortere.no der man kan lese om hva som skal kildesorteres og hvor man kan levere det, står det følgende om elektrisk avfall:   ...
Kildesortering.
Hei Alle poser sjekkes på mottaket før det sendes til brenning eller kompostering. For at dette arbeidet skal bli så grundig og effektivt som muli...