Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Jente er lei seg (colourbox.com)
Jente er lei seg (colourbox.com)

A-Å

Fornorskning av samene
Gammelt bilde av samefamilie foran lavvo.

Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen.

Myter om samer
Samisk myteknuser

En same er en som driver med reindrift. Alle samer snakker samisk. Oslo er Norges største sameby. Dette er bare tre av 24 myter tjenesten Samisk myteknuser gir deg de faktiske svarene på.

Samenes nasjonaldag
Samenes festdag 6. februar (ung.no)

6. februar er samefolkets dag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Det var aller første gang samene samlet seg for å diskutere felles politiske saker over landegrensene.

Sametingsvalget
Sametingsvalg

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalget og som har innført i Sametingets valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalget. Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalg.

Neste sametingsvalg er i 2017.

Festivalsommer: Riddu Riððu
Riddu Riððu-festivalen

Riddu Riððu-festivalen i Kåfjord i Nord-Troms har blir arrangert siden 1991. Her står samisk musikk og kultur i sentrum, sammen med innslag fra urbefolkningen fra alle verdens hjørner.

Hvor kom samene fra?

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden, men ingen er sikker på om dette var samer. Det er likevel i dette området de gjennom årene slått seg ned og har sitt hovedområde.

Samekofte
samekofte

Samedrakt eller samekofte er norske namn på den samiske folkedrakta som vert nytta over heile Nordkalotten. På nordsamisk vert ho kalla gákti, på sørsamisk gåptoe og på lulesamisk gáppte.

Hvem er urfolk?
Urfolk (colourbox.com)

Det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av urfolk. Men typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, selv om de er den av folkegruppene som bebodde området først.