Hopp til hovedinnholdet

Mobbing blant unge

Jente blir mobbet (colourbox.com)

Vi snakker generelt om mobbing når én eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot noen som har vanskelig for å forsvare seg.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente blir mobbet (colourbox.com)

Ulike former for mobbing:

Direkte mobbing

Det vonde og ubehagelige kan være direkte mobbing med slag, spark, skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler. Erting som blir gjentatt selv om den som blir ertet eller viser at denne har ubehag, regnes også som mobbing.

Indirekte mobbing

Like vondt kan det være å bli utsatt for indirekte mobbing: det å bli frosset ut og ikke få være med i kameratflokken, bli baksnakket og at andre legger hindringer i veien slik at en ikke får venner.

Men man pleier ikke å regne erting på et mer vennskapelig plan som mobbing. Det er heller ikke mobbing når to personer som er fysisk eller psykisk omtrent like sterke, slåss eller krangler.

 

Mobbing kan kjennetegnes som:

  • negativ eller ondsinnet atferd
  • som gjentas og foregår over en viss tid
  • i et forhold som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom den som mobber og den som blir mobbet.

 

"I to år var Johnny, en stillferdig 13-åring, et menneskelig leketøy for noen av klassekameratene sine. De plaget ham for å få penger, tvang ham til å spise gress og drikke melk blandet med vaskemiddel. De dengte ham opp på do, bandt et tau rundt halsen på ham, og dro rundt med ham i bånd som et annet 'kjæledyr'. Da Johnnys plageånder ble utspurt om mobbingen, sa de at de gjorde det fordi det var gøy."

ung.no-logo

Alder og kjønn

Det meste av mobbingen foregår innen klassen eller på det samme klassetrinnet. Men mange elever på de lavere klassetrinnene blir også mobbet av eldre elever.

Det er flere gutter enn jenter som mobber, og mange jenter blir mobbet av gutter. Det viser seg også at det er litt flere gutter som er mobbeofre.

Selv om direkte mobbing er et større problem blant gutter, foregår det likevel en hel del mobbing blant jenter. Mobbing jenter imellom er ofte mindre preget av fysisk vold og kan være vanskeligere å oppdage. Jenter bruker i stor grad indirekte og mer utspekulerte metoder som baksnakking, utestengning fra kameratflokken og manipulasjon av vennskapsforhold som for eksempel å ta 'bestevenninnen' fra noen, viser forskning (1).

Hvor skjer mobbingen?

På skoleveien

Det hevdes iblant at det meste av mobbingen blant elever foregår på skoleveien og ikke på skolen. Tvert imot viser forskningen vi viser til her at to til tre ganger så mange elever blir mobbet på skolen sammenlignet med på skoleveien (1). Omtrent 50- 75 prosent av mobbingen skjer i friminuttene: på skolegården, i korridorene eller på mer bortgjemte steder. Den kan også foregå i timene hvis læreren ikke er oppmerksom og slår ned på tendenser til mobbing. Skolen er altså uten tvil det stedet der det meste av mobbingen foregår. Dette legger et spesielt ansvar på skolens ledelse og på lærerne.

På nett

Over 45 000 barn og unge blir utsatt for trusler og mobbing på nett. 70 000 har opplevd uønskede seksuelle kommentarer på nett, og over 30 000 barn har opplevd å bli truet og mobbet via mobiltelefon. Dette legger et større ansvar på foreldrene, som må kontrollere barnas nettbruk i større grad enn før.

Mobbing eller tendenser til mobbing forekommer naturligvis også mange andre steder enn på skolen, for eksempel i barnehager, på lekeplasser, i idrettsmiljø og på ungdomsklubber.

Jente blir baksnakket (colourbox.com)

Utestengning fra gjengen er en vanlig måte å mobbe på.

Hvem blir mobbet?

Det finnes en hel del vanlige oppfatninger om mobbing og årsakene til mobbing som har vist seg å ikke være riktige når man undersøker det mer systematisk. Vår forskning har vist (1, 3):

  • Det er ikke mer mobbing i store byer sammenlignet med mindre steder.
  • Det er ikke mer mobbing på store skoler eller i store klasser.
  • Mobbing er ikke et resultat av konkurranse og karakterjag i skolen. Mobberens aggressive atferd overfor medelever kan i de fleste tilfeller ikke tolkes som en reaksjon på vantrivsel og følelse av å være mislykket på skolen. ·
  • Elever blir vanligvis ikke, eller i mye mindre grad enn man tror, ofre for mobbing på grunn av ytre fysiske avvik som fedme, rødt hår, briller, uvanlig dialekt eller uvanlige klær.

ung.no-logo

Kilde:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen.no - manifest mot mobbing 2011-2014.

Referanseliste:

(1) Olweus, D.: Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre. Universitetsforlaget, Oslo 1992.

(2) Olweus, D.: Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell Publishers, Oxford 1993.

(3) Olweus, D.: Annotation: Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35/ 1994, 1171-1190.

(4) Olweus, D.: Hakkekyllinger og skolebøller. Forskning om skolemobbing. Cappelen, Oslo 1974.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

lurer på hvorfor utlendinger er så jævla frekke
Hei! Det er forståelig at du blir frustrert og sint over at du blir behandlet på edenen måten, og det vil det være uansett om det er en norsk ung...
Blir jeg bevisst utsatt for utestenging/mobbing?
Hei jente 14 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Det er bra at du har tatt opp med lærerne dine at du opplever å bli utestengt av dine klassevenni...
En artikkel om mobbing
Hei Du har jo fått med deg mye om mobbing i det du har skrevet her.  Jeg vet ikke hva oppgaveteksten var, men det er lurt å ta en titt på den og ...
Jeg hater livet mitt, hva kan jeg gjøre for å få det bedre?
Hei Takk for at du skriver til oss. Det virker som du har opplevd mye vanskelig, og det er tøffe tanker og følelser du har nå.  Jeg håper du k...
Hva betyr det å være løs?
Hei Takk for spørsmålet! Å bli kalt "løs" er i utgangspunktet ikke hyggelig å bli kalt. Det sikter gjene til at en "løs" person ikke er så ...
ADD og sosiale forhold/mobbing 
Hei Først; så fint at du bryr deg om klassemiljø og at klassekameraten din skal ha det bra!  Det kan være ekstra utfordringer på skolen og for...
Er det lov å si stygge ting om andre? Er det ytringsfrihet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Selvom vi har ytringsfrihet i Norge betyr det ikke at man kan si hva man vil til hvem man vil. Et eksempel på de...
Hvorfor mobber folk?
Hei Noen mobber nok fordi de ikke føler seg trygge sosialt, eller føler seg dårlige og prøver å føle seg bedre ved at andre føler seg dårlig....
Hvordan skal jeg få bedre selvtillit?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har blitt mobbet siden 3 klasse da du startet på ny skole. Det er ikke greit det du forteller i forho...
En i klassen kaller meg neger, men jeg er hvit!
Hei gutt 13 år Denne jenta trenger å få høre at neger er en ord som ikke brukes lenger. Kanskje hun faktisk ikke vet at dette er et rasistisk ord...
Han blir kalt stygge ord. 
Hei gutt (13) Det er veldig trist å høre at du blir kalt dette. Elever har rett på å ha det trygt på skolen og ikke oppleve mobbing. Når man bl...
Jeg blir truet på nett, hva skal jeg gjøre?
Hei Om du føler deg truet av denne personen bør du snarest avslutte all kontakt med personen og gjerne ta dette opp med noen voksne nær deg.   ...
Lei av å bli mobbet og truet på nett. Skal vi anmelde det?
Hei Å bli mobbet som dere gjør er ikke akseptabelt. Det skal dere anmelde. Ikke bare for å få en slutt på mobbingen mot dere. Mobberne må forst...
Jente, 16, har blitt mobba i lang tid, mye fravær og dårlig klassemiljø
Hei Du har en del ulik problematikk her. Jeg er glad for at du skriver til oss og spør! Når det kommer til klassemiljø, så er skolen din pålagt ...
Kan jeg få en ny familie?
Hei Jeg vil anbefale deg å ringe til barnevernet eller familievernkontoret i kommunen der du bor. Da kan du få hjelp til å få det bedre og kanskj...
Noen sier jeg er lesbisk. Redd for at det skal påvirke det å få kjæreste.
Hei jente 15 år.  Det er ingen som har noe med å fortelle deg hvilken legning du har! Du vet best selv hvem du forelsker deg i.  Hvis noen sier ...
Hva skal jeg gjøre når jeg blir utestengt?
Hei Det er supert at du tørr å være deg selv og skille deg ut fra mengden. Det er vanlig at dette er litt tabu når man er ung, men heller motsatt...
Føler seg overvektig
Hei Fint at du skriver til oss på ung.noKan slå fast med en gang: DU ER IKKE OVERVEKTIG Hvis det er noen gutter som antyder at du er det, så sier...
Er dette mobbing? hvordan skal jeg få slutt på mobbingen?
Hei jente 16 år. Du lurer på om det er mobbing du opplever.  Mobbing kan defineres som: ”Gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en ...
Se alle