Hopp til hovedinnholdet

Mobbing blant unge

Jente blir mobbet (colourbox.com)

Vi snakker generelt om mobbing når én eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot noen som har vanskelig for å forsvare seg.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente blir mobbet (colourbox.com)

Ulike former for mobbing:

Direkte mobbing

Det vonde og ubehagelige kan være direkte mobbing med slag, spark, skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler. Erting som blir gjentatt selv om den som blir ertet eller viser at denne har ubehag, regnes også som mobbing.

Indirekte mobbing

Like vondt kan det være å bli utsatt for indirekte mobbing: det å bli frosset ut og ikke få være med i kameratflokken, bli baksnakket og at andre legger hindringer i veien slik at en ikke får venner.

Men man pleier ikke å regne erting på et mer vennskapelig plan som mobbing. Det er heller ikke mobbing når to personer som er fysisk eller psykisk omtrent like sterke, slåss eller krangler.

 

Mobbing kan kjennetegnes som:

  • negativ eller ondsinnet atferd
  • som gjentas og foregår over en viss tid
  • i et forhold som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom den som mobber og den som blir mobbet.

 

"I to år var Johnny, en stillferdig 13-åring, et menneskelig leketøy for noen av klassekameratene sine. De plaget ham for å få penger, tvang ham til å spise gress og drikke melk blandet med vaskemiddel. De dengte ham opp på do, bandt et tau rundt halsen på ham, og dro rundt med ham i bånd som et annet 'kjæledyr'. Da Johnnys plageånder ble utspurt om mobbingen, sa de at de gjorde det fordi det var gøy."

ung.no-logo

Alder og kjønn

Det meste av mobbingen foregår innen klassen eller på det samme klassetrinnet. Men mange elever på de lavere klassetrinnene blir også mobbet av eldre elever.

Det er flere gutter enn jenter som mobber, og mange jenter blir mobbet av gutter. Det viser seg også at det er litt flere gutter som er mobbeofre.

Selv om direkte mobbing er et større problem blant gutter, foregår det likevel en hel del mobbing blant jenter. Mobbing jenter imellom er ofte mindre preget av fysisk vold og kan være vanskeligere å oppdage. Jenter bruker i stor grad indirekte og mer utspekulerte metoder som baksnakking, utestengning fra kameratflokken og manipulasjon av vennskapsforhold som for eksempel å ta 'bestevenninnen' fra noen, viser forskning (1).

Hvor skjer mobbingen?

På skoleveien

Det hevdes iblant at det meste av mobbingen blant elever foregår på skoleveien og ikke på skolen. Tvert imot viser forskningen vi viser til her at to til tre ganger så mange elever blir mobbet på skolen sammenlignet med på skoleveien (1). Omtrent 50- 75 prosent av mobbingen skjer i friminuttene: på skolegården, i korridorene eller på mer bortgjemte steder. Den kan også foregå i timene hvis læreren ikke er oppmerksom og slår ned på tendenser til mobbing. Skolen er altså uten tvil det stedet der det meste av mobbingen foregår. Dette legger et spesielt ansvar på skolens ledelse og på lærerne.

På nett

Over 45 000 barn og unge blir utsatt for trusler og mobbing på nett. 70 000 har opplevd uønskede seksuelle kommentarer på nett, og over 30 000 barn har opplevd å bli truet og mobbet via mobiltelefon. Dette legger et større ansvar på foreldrene, som må kontrollere barnas nettbruk i større grad enn før.

Mobbing eller tendenser til mobbing forekommer naturligvis også mange andre steder enn på skolen, for eksempel i barnehager, på lekeplasser, i idrettsmiljø og på ungdomsklubber.

Jente blir baksnakket (colourbox.com)

Utestengning fra gjengen er en vanlig måte å mobbe på.

Hvem blir mobbet?

Det finnes en hel del vanlige oppfatninger om mobbing og årsakene til mobbing som har vist seg å ikke være riktige når man undersøker det mer systematisk. Vår forskning har vist (1, 3):

  • Det er ikke mer mobbing i store byer sammenlignet med mindre steder.
  • Det er ikke mer mobbing på store skoler eller i store klasser.
  • Mobbing er ikke et resultat av konkurranse og karakterjag i skolen. Mobberens aggressive atferd overfor medelever kan i de fleste tilfeller ikke tolkes som en reaksjon på vantrivsel og følelse av å være mislykket på skolen. ·
  • Elever blir vanligvis ikke, eller i mye mindre grad enn man tror, ofre for mobbing på grunn av ytre fysiske avvik som fedme, rødt hår, briller, uvanlig dialekt eller uvanlige klær.

ung.no-logo

Kilde:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen.no - manifest mot mobbing 2011-2014.

Referanseliste:

(1) Olweus, D.: Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre. Universitetsforlaget, Oslo 1992.

(2) Olweus, D.: Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell Publishers, Oxford 1993.

(3) Olweus, D.: Annotation: Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35/ 1994, 1171-1190.

(4) Olweus, D.: Hakkekyllinger og skolebøller. Forskning om skolemobbing. Cappelen, Oslo 1974.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva betyr det å være løs?
Hei Takk for spørsmålet! Å bli kalt "løs" er i utgangspunktet ikke hyggelig å bli kalt. Det sikter gjene til at en "løs" person ikke er så ...
Er det lov å si stygge ting om andre? Er det ytringsfrihet?
Hei Takk for at du skriver til oss! Selvom vi har ytringsfrihet i Norge betyr det ikke at man kan si hva man vil til hvem man vil. Et eksempel på de...
Jeg hater livet mitt, hva kan jeg gjøre for å få det bedre?
Hei Takk for at du skriver til oss. Det virker som du har opplevd mye vanskelig, og det er tøffe tanker og følelser du har nå.  Jeg håper du k...
Hvordan skal jeg få bedre selvtillit?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har blitt mobbet siden 3 klasse da du startet på ny skole. Det er ikke greit det du forteller i forho...
ADD og sosiale forhold/mobbing 
Hei Først; så fint at du bryr deg om klassemiljø og at klassekameraten din skal ha det bra!  Det kan være ekstra utfordringer på skolen og for...
lurer på hvorfor utlendinger er så jævla frekke
Hei! Det er forståelig at du blir frustrert og sint over at du blir behandlet på edenen måten, og det vil det være uansett om det er en norsk ung...
Blir jeg bevisst utsatt for utestenging/mobbing?
Hei jente 14 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Det er bra at du har tatt opp med lærerne dine at du opplever å bli utestengt av dine klassevenni...
Kan jeg få en ny familie?
Hei Jeg vil anbefale deg å ringe til barnevernet eller familievernkontoret i kommunen der du bor. Da kan du få hjelp til å få det bedre og kanskj...
Jente, 16, har blitt mobba i lang tid, mye fravær og dårlig klassemiljø
Hei Du har en del ulik problematikk her. Jeg er glad for at du skriver til oss og spør! Når det kommer til klassemiljø, så er skolen din pålagt ...
Føler seg overvektig
Hei Fint at du skriver til oss på ung.noKan slå fast med en gang: DU ER IKKE OVERVEKTIG Hvis det er noen gutter som antyder at du er det, så sier...
Han blir kalt stygge ord. 
Hei gutt (13) Det er veldig trist å høre at du blir kalt dette. Elever har rett på å ha det trygt på skolen og ikke oppleve mobbing. Når man bl...
Jeg har ingen venner, er deprimert, foreldrene mine vet det ikke. 
Hei Takk for at du skriver til oss.  Ut ifra det jeg leser tenker jeg at dette må være vanskelig for deg. Jeg tenker det må være tungt for deg ...
Jeg blir truet på nett, hva skal jeg gjøre?
Hei Om du føler deg truet av denne personen bør du snarest avslutte all kontakt med personen og gjerne ta dette opp med noen voksne nær deg.   ...
Er det greit at andre rakker ned på meg?
Hei Det er absolutt ikke greit at andre rakker ned på deg. De har ingenting å gjøre med hva du får på ulike prøver eller hva du driver med. Jeg...
Jeg blir mobbet av broren min, han gjør små ting mot meg hver dag som gjør at jeg føler meg mobbet. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du blir mobbet av broren din. Det er ikke greit at du opplever at han mobber deg! Du har fortalt hvordan ...
Jente, 15, har det vanskelig og lurer på om det kan kalles mobbing
Hei Kortsvars varianten av spørsmålet ditt er JA! Det du utsettes for kan absolutt kalles for mobbing! Og jeg tenker at det slett ikke er rart at d...
Jeg blir utsatt for sarkasme og andre kommentarer fra gutter i klassen. Hvordan skal jeg reagere?
Hei Du forteller at du opplever at guttene i klassen din kommer med ekle kommentarer som gjør at du blir lei og ikke ønsker å gå på skolen lengr...
Hvorfor mobber folk?
Hei Noen mobber nok fordi de ikke føler seg trygge sosialt, eller føler seg dårlige og prøver å føle seg bedre ved at andre føler seg dårlig....
Holder meg utenfor den store gjengen. Kan være litt ensomt.
Hei Så bra at du står for meningene dine. Det er ikke lett å være den som nekter å dilte etter alle de andre.  Det er mulig at du vil føle li...
Se alle