Hopp til hovedinnholdet

Hvem mobber?

Mobbing

Mobbere har gjerne et eller flere kjennetegn til felles, og vi har listet opp disse nedenfor. Vær likevel oppmerksom på at vår liste kun peker på hovedtendenser, og i enkelte tilfeller kan bildet av mobberne være annerledes.

Offentlig og kvalitetssikret
Mobbing

Hvem mobber?

Det finnes en del fellestrekk blant barn og unge som er i faresonen for å bli mobbere. Igjen må det sies at disse punktene kun kan ses på som hovedtendenser. Likevel er det sannsynlig at en aktiv mobber har et eller vanligvis flere av følgende kjennetegn:

 • En mer positiv holdning til vold enn elever flest.
 • En sterk trang til å dominere og undertrykke andre elever, til å hevde seg med makt og trusler, og til å få viljen sin.
 • Hvis de er gutter, er de ofte fysisk sterkere enn sine kamerater og særlig mobbeofrene.
 • Er ofte hissige, impulsive og med lav toleranse for hindringer og utsettelser (frustrasjoner).
 • Har vanskelig for å følge regler.
 • Virker tøffe og viser liten medfølelse med elever som blir mobbet.
 • Er ofte aggressive også mot voksne, både lærere og foreldre.
 • Er flinke til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner.

I undersøkelsen det vises til her kjenetegnes mbberne enten av uvanlig lite angst og usikkerhet, eller så er de omtrent som gjennomsnittet. Selvfølelsen er også omtrent gjennomsnittlig eller forholdsvis positiv.

Er mobberne populære?

Det varierer veldig. Noen er populære, andre upopulære og mange er middels populære. En mobber har ofte en gruppe på to- tre kamerater rundt seg som gir ham eller henne støtte, og som ofte deltar i mobbingen. Mobbernes popularitet minker dog på høyere klassetrinn og ligger lavere enn gjennomsnittet i for eksempel 9. klasse. Men de når ikke samme lave popularitetsnivå som mobbeofrene.

Gruppemekanismer

Mobbing er også ofte et gruppefenomen med spesielle kjennetegn. Dette betyr at det finnes en del barn og unge som iblant kan delta i mobbingen, men som vanligvis ikke selv tar initiativet. Disse kan kalles passive mobbere eller medløpere. Gruppen av passive mobbere er ganske blandet i sin sammensetning og kan også omfatte usikre og engstelige elever.

Noe som kan være felles for gruppemobbing:

 • Sosial smitte. Visse elever kan bli påvirket til å delta i mobbingen hvis den som leder plagingen, er en de beundrer. De som "blir smittet", er gjerne barn/unge som selv er litt usikre, og som kan ønske å hevde seg.
 • Svekking av normale sperrer mot aggressive tendenser.

  Hvis verken lærere eller medelever prøver å hindre mobbingen, blir mobberen eller mobberne belønnet gjennom sin "seier" over offeret. Dette kan bidra til å svekke mer "nøytrale" elevers sperrer mot aggressive tendenser og medføre at de selv begynner å ta del i mobbingen.

 • Man føler ikke ansvaret selv.

  Det er godt kjent fra sosialpsykologien at en person føler mindre ansvar og har mindre skyldfølelse hvis det er flere som deltar i en negativ aktivitet som for eksempel mobbing. Dermed kan vanligvis hyggelige, men kanskje lettpåvirkelige elever iblant være med på mobbingen uten større betenkeligheter.

 • Gradvise forandringer i oppfatningen av mobbeofferet. Gjennom de stadige angrepene og nedsettende kommentarene blir offeret etter hvert oppfattet som en temmelig verdiløs person som "nesten tigger om juling". Dette er med på å redusere skyldfølelsen hos dem som deltar i mobbingen, og kan også være en delforklaring på hvorfor medelever vanligvis ikke prøver å stoppe plagingen av offeret.

Les mer om mobbing på www.ung.no/mobbing

Kilde:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Referanseliste:

(1) Olweus, D.: Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre. Universitetsforlaget, Oslo 1992.

(2) Olweus, D.: Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell Publishers, Oxford 1993.

(3) Olweus, D.: Annotation: Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35/ 1994, 1171-1190.

(4) Olweus, D.: Hakkekyllinger og skolebøller. Forskning om skolemobbing. Cappelen, Oslo 1974.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Folk truer meg.
Hei Du burde rapportere dette med de rapporteringsmulighetene som finnes på den aktuelle siden/appen. Alle sosiale medier har regler mot trusler. Om...
Hva er straffen for å mobbe?
Hei Jeg tolker spørsmålet ditt som at du lurer på hvordan man kan bli straffet hvis man har mobbet.  Om man kan bli straffet for å ha mobbet, k...
Familien min har så dårlig råd, spiser oss ikke mette. Blir plaga av andre.
Hei   Du har tatt kontakt med Ung.no hvor du forteller at du og din familie sliter på flere områder. Du nevner både økonomisk og sosialt i forh...
Jente tagget oss i en youtube video og skrev inn teksten "I will kill you".
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Det er ulovlig å skrive drapstrusler på nett. Dette er straffbart. Når slikt skjer så handler...
Hva er konsekvensen av å mobbe 
Hei Alvorlig mobbing, kan det bli alvorlige konsekvenser av.  En som mobber mye vil først bli fulgt opp på skolen, foresatte vil kontaktes og hvis...
Lei av ryktet mitt, hva kan jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet! Jeg skjønner at du er lei av ryktet ditt og ønsker å gjøre en forandring på ting. Det er flott at du vet hvem du er ...
Jeg har blitt mobbet hele ungdomsskolen. Nå er jeg helt utslitt. Jeg prøver å være beinhard og holde maska. Nå har jeg hele tiden en stor klump i brystet og bare gråter. Hvordan kan skolehverdagen bli bedre?
Hei Jente 15 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du forteller at du har blitt mobbet i flere år, men aller mest på ungdomsskolen. Du skriver at ...
Hvorfor blir folk mobbet?
Hei VELDIG godt spørsmål som jeg dessverre ikke har et like godt svar på. Det kan virke som at det som regel er helt tilfeldig hvem som mobbes, og...
2 jenter  på skolen gir oss stygge blikk og flirer av oss, hva skal vi gjøre?
Hei jente 16 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at dere synes det er ubehagelig om dere opplever at to jenter på skolen sender dere b...
Er Phendora Garcinia farlig for meg?
Hei! Så fint at du stiller spørsmål til ung.no når du lurer på noe! Mobbing er ikke ok Du skal ikke bli mobbet! Det finnes ingen god grunn til...
Jeg vet ikke hvem jeg er eller hvem jeg skal være. Hvordan kan jeg få det bedre?
Hei Du forteller at du ikke helt vet hvem du er og at du har det vanskelig nå. Det er ikke bra. Det er ikke greit å ha det slik som du har det nå....
Jeg blir mobbet av en KUL jente, hva skal jeg gjøre?
Hei! Jeg synes ikke det er særlig kult å mobbe andre. Det høres ut som om denne jenta er populær, men det er ingen unnskyldning for å rakke ne...
Hva skal jeg gjøre når noen blir mobbet
Hei Her er noen råd om hva du kan gjøre når du vet eller ser at noen blir mobbet: Ikke løp til og ta over "krangelen" for den som blir mobbet....
Hvorfor er jeg en dust?
Hei Jeg tenker at det er trist om du tenker du er en dust. Og jeg er sikker på at du IKKE er en dust. Om du ønsker det, kan du skrive litt mer ti...
Jeg har mobbet en annen gutt og faren vil anmelde meg.
Hei Du er under den kriminelle lavalder (15 år) og kan derfor ikke straffes. Det betyr likevel ikke at lovbrudd som du begår ikke kan få konsekv...
Mobbing
Hei Det er vanskelig å gi deg et svar på det du har opp. Jeg tenker det kan være lurt å snakke med noen om de tankene du har. Kanskje også om hv...
Storesøsteren min har alt. Hun er pen, flink og overlegen.
Hei Du sier at søsteren din har alt. Det er ikke så mye du kan gjøre med det. Forstår at du synes at det er litt urettferdig. Kanskje kan du snak...
Se alle