Si ifra!

Hvis det er noen som plager deg, er det lurt å si ifra. Kanskje kan du si tydelig ifra til den som mobber om at det ikke er greit. Kanskje er det en voksen på skolen eller hjemme du skal si ifra til. Si ifra, unngå at det blir verre og få det bedre. Det er mulig!

Få deg nye venner

De som mobber er som regel ikke flertallet. Det kan føles som om "alle" er med på det og at "alle" er imot deg. Det vil alltid være noen, og kanskje til og med mange, som er hyggelige å være med. Du kan prøve å få kontakt med noen du ikke har vært så mye med før - kanskje har de selv også kjent litt på det å føle seg utenfor. Dere kan bli viktige venner for hverandre. Bruk tiden din på folk som er hyggelige! De kan for eksempel finnes i klassen du går i, i en annen klasse, på en fritidsaktivitet eller på nettet.

Snakk med noen som kan forstå

Det er godt å ha en voksen som kan lytte. Foreldre kan sjelden sette seg 100% inn i hva som foregår, men de kan hjelpe deg. Hvis du ønsker å snakke med noen andre, kan helsesykepleier eller en annen voksen hjelpe. Andre å snakke med kan være familiemedlemmer, venner av familien, eldre søsken, en trener, en ungdomsleder eller lignende. Alle ansatte på skolen har også en plikt til å deg.

FAKTA

Det hjelper å si ifra! ung.no/oss Du kan skrive inn til ung.no/oss og få tips og råd om du vil.

Sett en frist

Hvis situasjonen føles håpløs, kan det hjelpe å sette en frist for hvor lenge du vil holde ut å være i klassen eller det miljøet der mobbingen foregår. Det kan være litt lettere å greie å stå i det vanskelige, eller kjempe for å få til en forandring, om du vet at det er et tidspunkt der det vil bli en endring. Det kan være en ferie, at du skal begynne på en ny skole eller noe annet. Prat også med de voksne som prøver å hjelpe om det med å sette en frist for forandring.

 

Skift miljø

Skift klasse, skole eller miljø du ellers opplever mobbingen. Det kan hjelpe. Veldig mange ungdom som har opplevd mobbing skriver på Ung.no at de ofte har fått det mye bedre når de har startet på ungdomsskolen eller videregående.

 

Det er straffbart for skoler å overse mobbing

Lærerne må engasjere seg dersom de hører om eller oppdager mobbing. De kan faktisk bli straffet om de lukker øynene for det som skjer. Prat med en ansatt på skolen som du har et godt forhold til, eller en du kanskje ikke kjenner så godt, hvis det føles mer riktig. Det må ikke være læreren din - andre ansatte på skolen din kan også hjelpe.

 

Du kan melde mobbingen direkte til fylkesmannen

Hvis du har meldt ifra til skolen om mobbing og det tar mer enn en uke før de gjør noe, kan du melde saken din direkte til fylkesmannen, som kan kreve at skolen setter i gang konkrete tiltak. Her er et digitalt skjema for å melde fra om mobbing til fylkesmannen.

Gjennom opplæringsloven får elever og foreldre et maktmiddel i møte med skolene. Hvis skolen overser beskjeden fra Fylkesmannen om å gjøre noe med situasjonen, kan den anmeldes. Brudd på loven kan straffes med bøter eller fengsel. Hver skole skal også ha en beredskapsplan for hva de gjør dersom mobbing oppstår.

Vil du snakke med noen om det anonymt?

Det finnes flere hjelpetjenester hvis du trenger noen å snakke med, og vil gjøre det helt anonymt:

  • Blå Kors har chattetjenesten snakkommobbing.
  • Mental helse har både hjelpetelefon (116 123) og chat.
  • Kors på halsen har en hjelpetelefon - 800 333 21.
  • Her er en oversikt over flere hjelpetjenester.