Om digital mobbing

Mobbing er når én, eller som oftest flere personer, utøver negative handlinger mot en annen person over tid.

Digital mobbing skiller seg fra annen mobbing ved at én enkelt hendelse kan føre til stor spredning og store konsekvenser. Muligheten for rask spredning av bilder og tekst gjør at enkeltepisoder kan henge ved en person over lang tid, og gjøre stor skade for den som blir utsatt for krenkelsene og hetsen.


Vi har ulike grenser for hva vi opplever som ubehagelig og ikke, og det er viktig å tenke over at ting som ikke gjøres med onde hensikter, likevel kan oppleves som mobbing.

Her er ti tips til hva du kan gjøre dersom du blir utsatt for nettmobbing, eller om du kjenner andre som blir mobbet på nettet.


Hva kan du gjøre hvis det skjer mot deg selv?

Snakk med noen!

Dersom du har opplevd noe ubehagelig - enten det er på mobil, på nett eller i skolegården, er det viktig at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg. Det kan være foreldre, lærere eller helsesykepleier.

Hvis du ikke har noen voksne du har lyst til å fortelle det til, kan du for eksempel kontakte Røde Kors sin hjelpetjeneste, "Kors på halsen". Du kan ringe, sende dem en melding eller chatte. Alle tjenestene er gratis, og du er helt anonym. Nederst i artikkelen finner du oversikt over flere hjelpetjenester.

Ikke svar

Selv om det kan være vanskelig å la være, ikke svar på eller send noen reaksjon på ubehagelige meldinger eller kommentarer. Det kan føre til mer mobbing. Å fremprovosere en reaksjon er gjerne det mobberen ønsker.

Meldinger og kommentarer som er ment å trakassere eller gjøre deg opprørt bør du derfor la være å svare på.

Ta vare på bevis

Lagre eventuell chat, meldinger og kommentarer og ta screenshots. Det vil gjøre det lettere for deg når du skal vise andre hva som har skjedd, og det vil være til hjelp dersom det blir aktuelt å etterforske saken. Husk å få med dato og tidspunkt.

Blokkér mobberen

Du trenger ikke å finne deg i at noen mobber deg. Blokkér uønskede avsendere og fjern folk som er ufine fra vennelistene dine. De fleste sosiale medier og spill tillater deg å blokkere eller rapportere de som oppfører seg dårlig mot deg.

Søk hjelp og råd

brukhue.no finner du en oversikt over hvem som kan hjelpe deg, og hva de kan hjelpe deg med.

For eksempel kan Konfliktrådet bistå i å snakke om konflikten og slettmeg.no kan hjelpe med tips og råd til hvordan du får slettet uønsket innhold på nettet.


Hvis du ser andre bli mobbet

Vær en støtte

Det er viktig for den som blir mobbet å kjenne at han/hun ikke er alene. Spør hvordan den som blir mobbet har det. Spør DU først, er det lettere for den som har det vanskelig å fortelle.

Bry deg - det er ikke sladring

Det kan være vanskelig for den som blir mobbet å stoppe mobbingen selv. Da kan du hjelpe. Snakk med en voksen om mobbingen. Å gi beskjed er ikke å sladre, men å bry seg.

Si i fra til foreldrene dine, helsesykepleier, en lærer, eller en ungdomsarbeider. Ønsker du å være anonym gi beskjed til den voksne om det. Synes du at det er vanskelig å snakke med noen du kjenner, kan du kontakte Kors på halsen på chat, mail eller telefon. Der møter du voksne som lytter og tar følelsene dine på alvor.

Tenk før du taster!

Når du sitter foran skjermen kan du ikke se reaksjonen til personen i den andre enden, men husk at meldinger og kommentarer på nett og mobil kan såre like mye som i virkeliheten. Tenk deg derfor om før du trykker send eller publiser.

Når du publiserer har du heller ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet, ting sprer seg og kan være vanskelig å fjerne. Og husk; du er en inspirasjon for andre når du sørger for et godt miljø på nett og mobil.

Ikke spre mobbing

Når du videresender, kommenterer, eller liker en stygg melding, en krenkende film eller et bilde som er ment for å plage noen, er du selv med på mobbingen. Det er du som bestemmer om du vil være med å sette en stopper for digital mobbing.

Rapporter!

Dårlig oppførsel kan du rapportere til dem som eier nettsiden, spillet eller appen. De fleste har en rapporteringsknapp eller kontaktinformasjon. Husk at norsk lov og rettigheter også gjelder på nett og mobil. Du kan kontakte politiet ved alvorlige saker.


Skillelinje, ung.no

Hvor kan du få hjelp?

ungdomstelefonen.no

På Ungdomstelefonen kan du snakke med andre unge om kjønn, seksualitet og identitet.

stopphatprat.no

«Stopp hatprat» er en kampanje mot hatprat. På nettsiden kan du lære mer og få tips til å svare hatprat.

korspahalsen.no

Hos Kors på halsen kan du ringe, maile eller chatte om ting du har på hjertet.

snakkommobbing.no

Hos snakkommobbing.no kan du chatte med en fagperson om mobbing.

politiet.no

Kontakt politiet selv om du er i tvil om saken er alvorlig nok. Politiet vil vurdere om ytringen er i strid med loven. I noen tilfeller kan politiet tilby hjelp som gjør at du føler deg tryggere.

politiets nettpatrulje - Kripos på Facebook

Siden er drevet av en gruppe fra Kripos som svarer på dine henvendelser, og som har politiarbeid på internett som spesialfelt.

slettmeg.no

Slettmeg.no gir råd og veiledning for deg som føler deg krenket på nett. De hjelper deg med å slette informasjon om og bilder av deg som er lagt ut på nettet.


ung.no/oss kan du stille spørsmål og få hjelp fra vårt fagpanel.