Hva regnes egentlig som mobbing?

Opplevelsen av mobbing varierer fra person til person, og det er den som føler seg mobbet som har definisjonsmakten. Dersom du føler at det du blir utsatt for er mobbing, så er det mobbing. Du har rett til å ha det bra, og voksne rundt deg skal hjelpe deg hvis noen plager deg.

 

Mobbing kan for eksempel være:

 • å bli baksnakket
 • å få spredt et rykte om seg
 • å bli holdt utenfor
 • å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil
 • å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt
 • å bli slått, dyttet eller pirket på
 • å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
 • å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting
 • å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer
 • at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne

(Kilde: udir.no)

 

FAKTA

Trenger du hjelp til å skrive en klage på mobbing?
Bruk klagemalene hos Barneombudet

 

Si ifra raskest mulig!

 • Hvis du opplever mobbing bør du snakke med noen om det så fort som mulig. Jo lengre tid du venter, desto større og mer alvorlig vil problemene virke.
 • Spør om en prat med kontaktlæreren din, en sosiallærer, rådgiver, eller noen i ledelsen ved skolen. Du kan også snakke med en helsesykepleier.
 • Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine hvis du skal prate med skolen. Du kan også spørre foreldrene dine om de kan avtale møtet. Prøv uansett å være åpen overfor foreldrene dine om hvordan du har det. De kan være viktige støttespillere for deg når du trenger det som mest.
 • Det kan også være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg i praten med skolen, slik at du husker hva du vil si.
 • Hvis du synes det er vanskelig å prate med læreren din eller helsesykepleier på skolen i skoletida, så kan du be foreldrene dine ta kontakt med dem utenom arbeidstid eller på telefon.
 • Om dette er vanskelig kan du også ta kontakte med Elev-, lærling- og mobbeombudet i ditt fylke for å få hjelp.

Skolen har plikt til å hjelpe deg!

 • Skolene plikter å hjelpe deg når du blir utsatt for mobbing, eller ikke har det trygt og godt på skolen. Opplæringsloven kapittel 9 A gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd.
 • Rektor har ansvar for å sette inn tiltak for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at du skal føle deg trygg igjen og ha det bra.
 • Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått 5 dager. Når det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det. Dette står i opplæringslovens § 9 A-4.
 • Skolen plikter å ta deg på alvor og lytte til hva du har å si. Sammen kan dere prøve å finne løsninger til hvordan du skal få det bedre.
 • Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet eller plaget, skal personen alltid gripe inn. Dette gjelder både når du selv sier ifra, og om de får vite om mobbingen på andre måter.

 

Skriv ned episoder

 • Dersom skolen ikke forstår hva du opplever, eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder der du føler deg mobbet.
 • Husk at mobbing på nett også er ulovlig. Ta vare på meldinger, bilder og andre ting for å ha bevis.
 • Senere kan du diskutere episodene, og hvordan det fikk deg til å føle deg, med læreren din, helsesykepleier eller en annen voksen.
 • Mobbing kan mange ganger være usynlig for de som jobber ved skolen. Å beskrive episoder for dem kan hjelpe dem med å sette seg inn i din situasjon.

(Eksempel: Du kommer til skolen. I gangen utenfor klasserommet hilser du på en gjeng fra klassen din. Ingen hilser tilbake, de sender hverandre blikk og flytter seg unna deg. En av dem sier noe spydig til deg. Ingen lærere ser det som skjer.)

Du kan be skolen sette inn tiltak

 • Både elever og foreldre kan ta kontakt med skolen og be om at feil og mangler ved skolemiljøet blir rettet opp.
 • Det er nok om en elev selv sier ifra til lærer eller til rektor at han/hun ikke har det trygt på skolen eller skoleveien. Sjekk at lærer/rektor skriver ned det du sier i fra om.
 • Hvis du sier ifra skal skolen ta henvendelsen alvorlig og behandle den. Det betyr at skolen snarest mulig, men senest i løpet av fem dager, skal gjøre noe.
 • Skolen skal lage en skriftlig plan som viser hvilke tiltak som gjennomføres, hvem som har ansvaret for å gjøre det og hvordan de skal følge opp at tiltakene virker.
 • Hvis du har meldt ifra om mobbing til skolen, og det tar mer enn fem dager før det gjøres noe med det, kan du melde saken din til fylkesmannen.
 • Fylkesmannen skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin, og kan deretter vedta konkrete tiltak som skolen må gjennomføre for at du skal få en trygg og god skolehverdag. Fylkesmannen kan også gi deg informasjon om rettighetene dine.

Fylkesmannen har et skjema du kan bruke for å melde fra. Her finner du digitalt skjema for å melde fra om mobbing.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om dette til noen andre enn de som må vite om saken.

Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

Snakk om mobbing på skolen

Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape godt skolemiljø (Opplæringsloven kap. 9A-8) . Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse. I tillegg er det lurt å foreslå for kontaktlæreren din at dere med jevne mellomrom snakker om reglene mot mobbing felles i klassen. Det er viktig at både dere elever og lærerne er klar over hvilket ansvar dere har. Dette kan også gjøre de andre mer bevisste på hvilken oppførsel som er bra, og hvordan man ikke oppfører seg mot andre elever.

Barneombudet, Elevorganisasjonen og Elev-, lærling- og mobbeombudene kan hjelpe deg

Det er mange som kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, gi tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt.

Både Elevorganisasjonen og Elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Barneombudet kjemper for barn og unges rettigheter. De har god erfaring med saker som handler om mobbing, og vil hjelpe deg alt de kan med tips og råd på veien.