Hopp til hovedinnholdet

Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg Liten pil høyre

Kommentaren

Jente er lei seg (colourbox.com)
Jente er lei seg (colourbox.com)

A-Å

Mobbing på skolen - hva kan du gjøre?

gutt klasserom (www.colourbox.com)

Hva gjør du om du eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing? Og kan skolen fortelle det til andre hvis du sier ifra?

Offentlig og kvalitetssikret

Hva regnes egentlig som mobbing?

Norges regjering har i noe som kalles "Manifest mot mobbing" definert mobbing slik:

”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”.

På bakgrunn av det kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn:

  • Trakasseringen er ondsinnet og rammende.
  • Den pågår over tid.
  • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk.

Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing.


Si ifra raskest mulig!

Ikke la det gå lang tid før du tar opp det som plager deg på skolen. Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen eller hva du går gjennom. Jo lengre tid du venter med å ta opp ting, desto større og mer alvorlig vil problemene virke. Spør om en prat med kontaktlæreren din, en sosiallærer eller rådgiver, eller noen i ledelsen ved skolen. Hvis det føles tryggere kan du også snakke med helsesøster. Hun har tid til å lytte og kan hjelpe deg med å ta opp det du opplever på skolen.

Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine når du skal prate med skolen. Du kan også spørre foreldrene dine om de kan avtale møtet med skolen hvis det føles riktigere. Prøv uansett å være åpen overfor foreldrene dine om hvordan du har det. De kan være viktige støttespillere for deg når du trenger det som mest.

Det kan også være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg i praten med skolen, slik at du husker hva du vil si. Du kan kreve at skolen skal være profesjonelle i forhold til å takle konflikter, de plikter å ta deg på alvor og lytte til hva du har å si. Samtidig kreves det av deg at du er saklig og legger fram meningene dine på en høflig måte. Sammen kan dere prøve å finne fram til avtaler for hvordan du skal få det bedre. Skolene plikter å ta tak i mobbing. Kom gjerne med egne forslag til hva du tror kan hjelpe.

Skriv ned episoder

Dersom skolen ikke forstår hva du opplever eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder. Hver gang du føler deg mobbet, utestengt, baksnakket, blir kalt stygge ting, opplever fysisk vold, rasisme, trakassering eller det skjer noe som ikke er slik det burde være, kan du notere ned hva som skjedde. Skriv når det skjedde og hvordan du opplevde situasjonen. Senere kan du diskutere disse episodene med læreren din, helsesøster eller andre voksne ved skolen. Dette er en fin måte for skolen til å se hvordan DU opplever skolehverdagen. Ikke all mobbing er like synlig for de som jobber ved skolen. Det vil derfor være mye lettere for læreren/ledelsen/helsesøster å sette seg i din situasjon og forstå hva du mener, dersom du kan vise til konkrete eksempler på hva som har skjedd og hvordan du opplevde dette. Det er også lurt å ha dokumentert episodene dersom det senere blir aktuelt for deg å sende en klage til rektor ved skolen eller til fylkesmannen.

Eksempel: Du kommer til skolen på morgenen. I gangen utenfor klasserommet hilser du på en gjeng fra klassen din som sitter og venter på læreren. Ingen hilser tilbake, de sender hverandre blikk og flytter seg unna deg. En av dem sier noe spydig til deg i forbifarten. Ingen lærere ser det som skjer.

Skriv ned episoden og hva du følte, så er det lettere for de voksne å sette seg inn i din situasjon.

De ansatte plikter å hjelpe deg!

Opplæringslovens kapittel 9 a gir alle elever rett til et godt skolemiljø. Både det fysiske og det psykososiale miljøet skal legge til rette for at man både lærer og trives på skolen. Lærerne og andre ansatte på skolen plikter å jobbe for et godt skolemiljø og gripe inn dersom elever mobbes, diskrimineres, utsettes for vold eller rasisme.

Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape godt skolemiljø. Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse. I tillegg er det lurt å foreslå for kontaktlæreren din at dere med jevne mellomrom snakker om reglene mot mobbing felles i klassen. Det er viktig at både dere elever og lærerne er klar over hvilket ansvar dere har. Dette kan også gjøre de andre mer bevisste på hvilken oppførsel som er bra, og hvordan man ikke oppfører seg mot andre elever.

Du kan klage!

Både elever og foreldre kan henvende seg til skolen og be om at feil og mangler ved skolemiljøet blir rettet opp. Du finner maler for hvordan klagen kan skrives hos Barneombudet.

Loven stiller bare krav om at skolen får en henvendelse, og det er nok om en elev selv sier ifra til lærer eller til rektor at han/hun blir plaget på skolen eller skoleveien. Det anbefales likevel å klage skriftlig til skolen. Skriftlighet gjør at du har dokumentasjon på at du har bedt om tiltak. En skriftlig klage gjør et også lettere for skolen å forstå hva saken gjelder. I klagen bør du/foreldrene dine beskrive det ubehaget du opplever.

Skolen plikter å ta henvendelsen alvorlig og behandle den. Det betyr at skolen snarest mulig skal ta stilling til henvendelsen ved å gjøre noe. Du og foreldrene dine kan også be skolen om å få se hvilke skriftlige planer skolen har for å håndtere disse problemene. Om man klager er skolen nødt til å gi et skikkelig svar i henhold til det som heter Forvaltningsloven. Er man ikke fornøyd med svaret, kan man klage videre til fylkesmannen. Du kan også klage dersom skolen ikke svarer på henvendelsen.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om dette til noen andre enn de som må vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.


Sende klage til fylkesmannen

Prøv først å ta opp saken din med lærer, kontaktlærer, helsesøster og ledelsen ved skolen. Hvis dere ikke finner løsninger som gjør at du får det bedre, kan du klage til fylkesmannen. Er du misfornøyd med skolens svar, eller om du ikke har fått svar innen fire uker, kan du klage på vedtaket. Klagen retter du til fylkesmannen, men den skal leveres til skolen slik at skolen eller skoleeieren får anledning til å ta stilling til saken en gang til.

Barneombudet sine nettsider finner du maler for hvordan klager bør skrives og hva du må ha med. Husk alltid å være saklig og mest mulig konkret.

I klagen må du ha med:

  • Beskriv situasjonen din, hva du utsettes for og hvordan du opplever skolehverdagen.
  • Forklar hvordan du så langt har prøvd å ta tak i situasjonen.
  • Forklar hvordan skolen har opptrådt i saken, om de har tatt deg på alvor, om de har prøvd å sette inn tiltak for at mobbingen skal ta slutt, hvordan disse tiltakene har fungert osv.

Fylkesmannen har myndighet til å avgjøre om skolen har innfridd kravene i opplæringsloven kapittel 9a eller ikke. Hvis fylkesmannen finner at skolen har unnlatt å gjøre det, blir skolen pålagt å sette inn nødvendige tiltak straks.

Barneombudet, Elevorganisasjonen og Elevombudet kan hjelpe deg

Det er mange som kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, gi tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og Elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Barneombudet kjemper for barn og unges rettigheter. De har god erfaring med saker som handler om mobbing, og vil hjelpe deg alt de kan med tips og råd på veien.

Se filmen FULL KONTROLL - om mobbing (ndla.no)

(ndla.no/FILMFAKTISK, NORGESFILM AS)


Kilde: Barneombudet og Utdanningsdirektoratet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Enig
0
08.03.2017 17:06:06
Heilt enig et godt gammelt slag i fjeset hjelper
Victik
2
18.10.2016 07:30:39
Hei jeg har en beste venn som heter nocoline kaler meg det
Momo
2
03.10.2016 10:25:17
Hei jeg blir mobbet på skolen men jeg føler Ikke at det tar slutt de snakker om hvordan jeg ser ut og om hva slags person jeg er.Jeg trenger hjeeeellllppppp!!!!!!!!!
Mamma sønn
0
07.04.2017 13:20:26
Bra for deg
PussyDestroyer
2
22.09.2016 12:40:33
Jeg har ''Destroyet'' for mangen pussy'er og nå blir eg mobba! HJEEEEELP!
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 16:43:00
What!?
ja
0
09.09.2016 11:14:06
nei
m jus
0
09.09.2016 11:12:45
hei jeg er m jus
loser
0
09.09.2016 09:07:28
Jeg blir mobbet i største grad, jeg er veldi lei meg og tør ikke å si ifra til noen. Jeg blir mobba av kammerater fordi de sier jeg er homo og kaster melken min i maten
Gutt 11 år
0
07.09.2016 19:32:19
Jeg blir mobbet men lærerne ser bare på de gjør ingenting noen ganger vil jeg bare drepe meg selv
anonym
2
09.09.2016 11:13:27
Jeg har selv ikke blitt mobbet, men jeg kan tenke meg om hvordan det kan være og viss du føler at lærerene dine ikke gjør noe så kan du prøve å si ifra til dem slik at de kan ta det opp til de som mobber, og ikke tenk på så vonde tanker som å drepe deg selv. Om du bare sier i fra til læreren din eller en folder så kommer det nok til å gå bra.
Hemmelig
2
09.09.2016 11:13:26
Viss du føler at lærarene dine ikkje bryr seg kandu gje beskjed til foreldrene så de kan ta det videre, eller rektor,si det slik noen kan ta det videre at det skjer noe slik du får det bedre, det har gått altfor langt viss du føler at du vil drepe deg sjølv av og til. Skriv ned kvar gong du føler læraren din ikkje bryr seg og når du blir mobbet; håper du kan få det bedre:)
Hanna
0
23.08.2016 12:42:07
Hei. Eg har nettopp begynt på en ny skole midt i byn, på vgs1. Eg begynte i en klasse der det var INGEN som eg kjente. Dette er noe eg ikkje har gått igjennom før, så det er veldig vanskelig å bli kjent med folk. Eg vil ikkje sei at eg blir mobba, for det blir eg ikkje. Alt går fint heilt til pausene. Da har eg ingen å være med. Kanskje en eller to som eg kjenner fra før av i en anna klasse, men det er ikkje ofte. Eg har aldri følt meg så ensom før, og så annerledes. Ja, eg har snakka med folk i klassen og sånt, og dei er veldig greie! Men eg føler ikkje at eg passer inn i klassemiljøet. Ka skal eg gjøre?
Jente 16 år
3
19.08.2016 15:17:57
Jeg har blitt mobbet av mine egne venner siden 7. klasse. Turte aldri å være med noen andre selv om de hadde lyst til å være med meg fordi jeg var redd de kom til å mobbe meg de og. Nå er de som mobber meg mine eneste "venner" og de er populære og alle liker de. Jeg har utviklet sosial angst og panikkangst pga av dette og er livredd for å snakke med fremmede. På skolen er jeg veldig upopulær og mange bruker å flire av meg når jeg går forbi i gangene. Føler meg så dum og verdiløs siden jeg er 16 år og liksom går på videregående. Har lyst til å bytte skole men er redd for at det blir sånn der også. Pluss at jeg ikke vil flytte på hybel enda. Jeg trenger hjelp fort!
Gutt 11 år
1
09.08.2016 11:18:16
Jeg blir altid mobbet men det er inge som bryr seg vist noen gjør noe mot meg men når jeg gjør noe mot dem får jeg kjeft
En mamma
3
22.08.2016 23:11:51
Hei Gutt 11 år. Jeg vil råde deg til å snakke med foreldrene dine eller en annen voksen. Jeg er mamma til en som blir mobbet, og voksne kan hjelpe! Lykke til!
Bruker007
4
16.07.2016 15:22:35
Jeg ble mobbet da jeg gikk på barneskolen, mellomtrinnet og delvis ungdomsskolen. Til dere som leser dette, og som har mobbet andre før: ikke tro det at å plage andre vill kompensere for dårlig oppvekst. Vær forsiktig med hvem dere plager, for mobbeofferet kan være i stand til mye mer grusomme ting. Tenk etter, nemlig!
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 16:54:19
Det er sant at mobbeoffere kan gjøre verre ting enn det noen skulle ha trodd. Jeg er et mobbeoffer på 15 år, som har bodd i fosterhjem i snart fire år. På skolen er det ingen som kjenner meg. De tror jeg er en stille skolenerd som følger alle reglene. Jeg sliter med depresjoner og en grusom angst mot en mann med gassmaske. Det er litt vanskelig for en som ikke sliter med psykiske problemer å forestille seg hvordan det er, og det vet jeg. Alt det har jeg måttet slite med siden jeg bodde hos fosterforeldrene mine, men jeg har nye fosterforeldre nå. Jeg blir mobbet, men har ingen på min side. De vennene jeg har er enten supernerder eller veldig beskjedne. Jeg opplevde psykisk terror og fysisk tortur hjemme, og i tillegg måtte jeg oppleve mobbing på skolen. Det er et slit for å si det sånn.
Det går over.
8
08.07.2016 09:00:58
Jeg sitter her som 22 åring og skriver... Mobbingen startet da jeg gikk i 6 klasse. det startet forhåndsvis "rolig", med litt blikk og litt latter. Det eskalerte gradvis og ble til at alle i trinnet stilte seg inntil veggen i gangen og stirret på meg når jeg skulle tilbake til timen etter friminuttet. Det husker jeg var helt grusomt. Den følelsen av at ALLE hadde noe imot deg ble sinnsykt mye å takle for ei "lita jente". De verste jentene fortsatte mobbingen over til ungdomskolen. Jeg tekte kanskje at det ble bedre på ungdomsskolen siden det kom mange nye elever, men det ble ikke helt sånn. De nye elevene begynte å rotte seg sammen med de som mobbet. For meg resulterte det i mange tilfeller med panikk-angst, hvor jeg rett og slett måtte bli hentet av moren min. Jeg fikk noia og begynte å gråte (selvfølgelig ikke forran noen, men på do). Jeg ble så usikker i sosiale sammenhenger at jeg gikk rett til toalettene da det var små-pauser og spisefri. Det siste mobbe-minnet jeg har er da jeg gikk i 10 klasse(!!) og ble låst inne på toalettet. Du er ganske stor og voksen i hodet når du går i 10 klasse, så da følte jeg meg virkelig misslykket. Nå er jeg 22, sitter her med en flott samboer og våre 2 små barn. Jeg er snart ferdig utdannet. Skulle ønske jeg viste at jeg fikk dette livet når jeg ble mobbet og alt så svart ut! Mobbingen er noe jeg alltid vil ha med meg. Lav selvfølelse er noe jeg enda bærer på. Den avhengigheteten av aksept og å bli likt er stor. Reddselen for å bli mobbet på nytt er der. Jeg skulle ønske at de voksne (lærere,veiledere o.l) FAKTISK tok tak i problemene som så mange barn og unge sliter med og går igjennom. Mobbing skulle ikke hett "mobbing", for ordet "mobbing" høres så uproblematisk ut. Det høres ut som man overdramatiserer og at "mobbing" ikke er så farlig. Men "mobbing" er uutholdelig når det foregår, og generelt er det er helt utrolig at mobbingen faktisk får lov til å fortsette og fortsette og fortsette. jada, mange lærere sier at de skal ta tak i det. Jada, mange mobbere sier at de skal slutte. Jada, mange har en plan og råd å komme med til deg som blir mobbet. rådene og planene som fungerer teoretisk men ikke i praksis. Hva skal man det de planene da? Da jeg ble mobbet på barneskolen sa jeg ifra til lærere, helsesøster og det ble innkalling til møte med mobbere og mobbernes foreldre. For meg ble det ikke bedre. Skolens moto er: Her plager eller mobber vi ikke. Her holder vi ingen utenfor. Her tar vi godt vare på hverandre. Her holder vi det ryddig ute og inne. Hvordan tar man tak i problemer når skolens ansikt utad har dette budskapet å gi. for liksom...ja jøss... ingen blir mobbet her. Vi har liksom ikke dette problemet vi. Ikke på denne skolen,nei! Ikke rart de som blir mobbet føler seg alene og uretferdig behandlet når til å med skolens motto nekter for at mobbing skjer og "legger inn resurser" på å stoppe mobbing klem 22 åring
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 17:14:30
Det minner meg litt om hvordan jeg blir mobbet på skolen nå. Mange av elevene tyvlytter og holder hele tiden et øye med meg. Det som er meningen med det er at de skal finne noe "artig" som de kan sende ut rykter om. Målet er selvfølgelig å bli populær. Jeg har flere venner på skolen, men ingen av dem støtter meg. Da jeg gikk i niende, hadde vi jentene en undersøkelse om mobbing og sånt. Da var det noen som sa til læreren at jeg ble mobbet. Rådgiveren måtte da snakke med meg om det. Jeg følte meg mobbet, men var redd for å lyve, fordi hun var så klein at jeg begynte nesten å gråte. En tid etter snakket rektor med guttene og foreldrene deres. Mobbingen har blitt mye verre etter det. Nå har tillitspersonen min gjennom barnevernet ringt til skolen og sagt i fra, men rektor har ennå ikke gjort noe. Tillitspersonen min er moren til en venninne i klassen min, og jobber i et team mot mobbing. De i det teamet har forsket mye på mobbing, og har god erfaring. Jeg går i gjennom traumebehandling mot psykisk terror og vold, og det er et slit. Men med mobbingen i tillegg, blir jeg helt utslitt. Jeg henger langt etter i alle fag, så jeg må bruke all den fritiden jeg har på å gjøre lekser. Læreren min er veldig ung, men det er så slitsomt når han ikke vil gjøre noe med mobbingen. Jeg lot han få lese noe jeg hadde skrevet om angst og depresjon som jeg sliter med, og han bare: - Det kommer til å gå bedre snart. (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
...
0
26.06.2016 15:46:53
"Skriv ned episoder" okey så jeg skal skrive ned episoder som bare minner meg pp hvor udruklig jeg er hvor verdiløss jeg er hvor stygg jeg er tror faen meg ikke det asss
GG
0
09.09.2016 10:58:45
Du skal gi det til læraren
ta igjen
1
31.05.2016 09:03:29
bare gjør det samme som dei gjer mot dei
GG
1
09.09.2016 10:59:25
Det hjelper ikke.
Det hjelper
0
08.03.2017 17:03:57
Det hjelper og ta igjen. Vær litt mann!
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 17:16:07
Det er sant. Det hjelper ikke hvis du ikke har noen på din side. Vennene mine er enten veldig skolenerd eller ekstremt sjenerte.
Dritt lei
0
05.05.2016 17:46:38
Det hjelper ikke og si ifra får bare beskjed om at jeg overdriver unnskyld meg jeg blir sparka og kalt feit, lespisk, stygg, et troll og andre sånne ting vær dag tror ikke jeg overdriver uansett hva man gjær då hjelper det ikke (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
alex
6
27.03.2016 11:03:06
Et godt gammelt slag i ansiktet hjelper
Helt enig
0
08.03.2017 17:12:17
Slå dem rett ned
69åring
2
09.09.2016 11:07:37
God dag min gamle venn, eg synest dette er eit godt utsagn han burde få ei straff som man virkelig kjente i kålrota, en på tyggjå må jo hjepla. eller sko dem fått smekk på hendene med lærerstaven, slik vi fikk i gamledager.
1
05.03.2016 23:02:44
Jeg ble mobbet av mine beste venner . Vi var venner siden 3.klasse og nå går jeg i 7.klasse.... Det begynte i 5.klasse for å være helt ærlig begge utnyttet meg når den andre var ikke der
#skolelei.
0
02.02.2016 07:55:37
Alle bare går forbi meg i gangene, i klasserommet overalt! jeg føler meg som et jækla 0!
Er det mobbing?
Hva skal jeg gjøre?

Trenger svar FORT!
.
(red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Aomana
0
12.09.2016 20:29:56
Kanskje sent å svare men men. Vel, vil ikke kalle det mobbing. Det er spørs hvem som gjør det. Er det vennene dine så er det utestenging, men er det folk du ikke kjenner så er det ingenting. Men du kan prøve å finne deg venner :)
Offer
2
25.01.2016 22:47:00
Vi blir banket opp!!!!!!! (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Mobbeofferet
2
29.11.2015 22:54:41
Hva er vitsen med å si i fra ? Det er ikke noe vits jeg har blitt mobbet i fire år nå jeg er 14 år gammel. Jeg hater livet mitt, skulle ønske jeg har aldri levd!blir mobbet hver dag. Hav er vitsen blir mobberne en bedre person av å mobbet?!!! NEI !!! Håper jeg (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
J ?
1
23.09.2015 16:20:16
Hva er vitsen med å si ifra?? De sier de skal gjøre noe med det men skjer ingen forandring. For meg ente det opp med at jeg måtte bytte navn! Jeg hadde en lærer som så alt som skjedde med mobbinga men gjorde absolutt ingenting! Bare min mening.
gutt12 år
2
20.09.2015 11:00:43
Jeg ble mobba i 4 år . Jeg blir det litt forsatt slenger ord
Noen
11
14.09.2015 00:46:59
Det du skal gjøre er å slå driten ut av mobberen.... han vill tenke seg om før han kødder med deg igjen. Det funker for meg :D
Funker for meg og
0
08.03.2017 17:11:09
Eg tar igjen eg har venner men det er ingen som tørr og ta meg eller mobbe meg
har blitt mobba selv
5
30.08.2015 23:08:38
Det er ikke greit og mobbe og ikke greit og bli mobba jeg blei mobba og mobba selv men det er ikke greit å bli mobba er forferdelig og en gang vurderte eg og hoppe utfor et stup for eg ville ikke leve lenger men nå skjønner eg at eg ikke skulle ha mobbet selv for tenk viss de føler det samme jeg er nå 13 år og har ennå ikke kommet over at jeg ble kalt les nøye nå jeg ble KALT MISSFOSTER! ! Og det av alle 6 guttene I klassen så tenk over Før du mobber den som mobbet deg den kan føle det samme som deg så prøv og snakk sammen
hjeeeelp
10
30.08.2015 22:59:30
Jeg er redd for og bli mobbet av klassen hvis jeg sier at jeg er bifil Håper på svar så fort som mulig
Sofi
1
18.03.2016 18:42:52
Jeg blir mobba om at jeg har snue jeg liker ikke det
mmm
2
11.02.2016 12:34:54
Vent til du er klar til å komme ut
ddd
1
18.11.2015 09:34:19
prøv og si det til noen andre først:D vis du har noen ekte venner? si det til dem!
Jente snart 14
13
30.07.2015 23:47:14
Jeg har blitt mobbet siden jeg gikk i 3.klasse jeg har byttet skole 3 ganger pga det men det har ikke hjolpe og læreran bryr sæ ikke :(men no har jeg flyttet til danmark å håpe det blir bedre:)
ZARA
0
05.09.2016 12:44:24
JEG HÅPER DU VIL TRIVES
gutt13
2
13.04.2015 16:46:01
Vi i 7klasse mobbe aldri. Men vist dei gjør det da skal eg ta tilbake dei gjør
Gutt 14
6
22.02.2015 23:57:33
Ser at mange kommenterer at man må "ta oppgjør med mobberen". Dette kan gjerne være en fin måte å få slutt på mobbingen på, men det er ikke noe som skal være mobbeofferets oppgave.
Hulken
4
20.02.2015 02:54:04
Vis at du er den kule ..! Mobberene er personer som ikke har d godt selv også
Hulken
1
20.02.2015 02:53:30
Ta Face to Face med mobberene og knus de om det enn måtte så være,, når de mobber deg med ord bare sei någe som de blir redde av men ikkje overdriv med f eks skyte deg me sniper for da blir d bare teit
Ikkje trusslar
0
09.09.2016 11:11:48
Bare sei i fra til ein voksen. Dei vil ta tak eller ta det vidare.
Bli sterk
2
20.02.2015 02:51:53
Bare begynn og trene med enten boksing eller iallefall muskeltrening så blir du større enn mobberne og deretter tørr de ikke mer. Mener ikke at du skal blir dritstor men sånn du iallefall har någe muskler..
#norskeskoler
10
16.02.2015 11:57:19
Det er vanlig at lærere, rådgivere og andre folk snakker om at skolen skal være en god og mobbefri skole hvor alle trives og har det bra. Det kan også være vanlig at man (veldig sjeldent) tar opp dette med klassen. Men det har aldri hjulpet. Av og til er folk "snille" den timen man tar det opp, men det er veldig midlertidig. Norske skoler klarer bare ikke å forebygge mobbing. Elever vil bare fortsette med det, og man må helst ta tak i det selv.
Frøken L
1
05.02.2015 21:49:15
Det hjelper heller ikke å si ifra til skolen... Jeg har prøvd å gi beskjed til skollen om mobbing å de gjør ikke noe for å stoppe dt
.
0
09.09.2016 11:10:32
Det skal gå bra
Edvin (13)
2
02.02.2015 17:06:00
Funker det ikke å "mobbe tilbake?" Det hjelper aldri å si ifra til en voksen på skolen, alle må sånn seriøst ta det i sine egne hender å mene at de skal stoppe og ikke vær redd for hva som kan skje.
Popkorn
0
15.01.2015 21:36:32
Hei jeg ble plaga med hitler nazi og ble banka hver dag jeg ble skyti med pngboal på klibben
Dude
8
10.01.2015 21:53:07
På min skole så sier lærene at de skal fikse det men de gjør ikke drit. De bare lar det gå og sender folk til rektor for en advarsel . Så ja norske skoler
Stop mobbing
2
14.12.2014 08:24:29
Si ifra til læren og vis de ikke gjør noe så anmeler du skolen
Sluttpåmobbing
5
19.11.2014 20:10:22
Det er lite de kan gjør , no må de ta grep i det!
Dårlig
13
09.11.2014 20:34:17
Norge har altfor dårlig skoler. Lærerne er også altfor dårlige. I tilfeller som mobbing så tar ikke lærerne noe som helst grep i det hele tatt. Norske lærer er elendig og skole systemet
Problemløser
7
08.11.2014 23:49:22
Hvis noen irriterer meg, pleier jeg å spytte masse lange og vanskelige ord til dem, og da blir de helt forvirret! Dritgøy, anbefales!
nihad
0
09.09.2016 11:13:14
EG HAR mobbet DA VAR EG I FØRSTE KLASSE ,eg byttet klasset mitt i tre gange
Svar!
2
20.11.2014 10:33:56
Det eneste jeg gjør er å svare men bare noen ganger! Men ofte sier jeg: f.eks. "I ligemåd"e eller hvis noen sier noe stygt så kan du si "Helt enig!" Så det gjør du for å irritere! :))))))) ;) Stol på meg!
mig
2
20.11.2014 10:33:02
Stemmer f. Eks. læreren tar ikke så mye ansvar.
slutt å mobbe
4
17.10.2014 09:58:04
slutt å mobb. tenk viss dere hadde våre mobbe offer da hadde dekan ikkje synest va så kjkt
;(
3
05.10.2014 02:25:20
Det hjalp faen med ikke meg noe å si i fra! hjelper ikke å si i fra på skolen man burde gå til noen andre først lære er redde når jeg sa jeg ble mobbet sa de at jeg ikke ble det fordi de var redde de måtte betale penger men er vel ikke sånn på alle skoler da
yo
2
20.10.2014 18:55:53
jeg ble mobbet før. Jeg sa ifra til barneskolen min og de sa de skulle ordne opp i det, men det gjorde de aldri. Så begynte jeg på ungdomsskolen, jeg ble fortsatt mobbet, og jeg sa ifra der og. Men på ungdomsskolen klarte de å stoppe mobbingen. Så i min verden, så klarer ungdomsskoler å stoppe mobbing bedre enn barneskoler.
Ignorere
11
04.09.2014 20:34:34
Eg hater når folk mobber og tenker åå' eg er så kul, blablabla du er faen meg ikke kul. Eg har faen meg vert utanfor helt siden 5kl..går det Ann? Eg trudde det skulle forandre seg og håpe at noen er glad i meg og vil vere med meg..men sånn er det ikke her som eg bur. Eg bur i en jævlig plass som alle er fake og klare ikke og seie og hjelpe litt til. Eg skjønner ikke hvorfor alle må vere så patetiske!!! Eg/vi/ har jo ikke gjort noe spesielt. Foreksempel meg, eg er bare en normal jenta som vil gå på skulen og vere glad vere med venner og ha eit godt liv på skulen, eg forstår ikke hvorfor folk kan vere så innmari teite!!! Eg prøver og vere med 2 jenter på skulen, og vet du hva? Dei igoonere meg hele tida! Dei snur seg og snakker ikke med meg, når eg snakker så snakker dei alt for lite. På skulen min er det mange som er utanfor..lærerene går forbi dei hele tida, og bryr seg ikke! Dei har ikke peiling!! Så eg må bare seie at eg har eit jævla liv..takk
Tok det i mine egne hender
16
29.08.2014 09:02:16
Hei, æ e en gutt som e 15 år som ble mobbet i 8år på skolen, lærerene gjorde aldri noe, til slutt endte det opp med en neve kamp (ganske brutalt), siden æ vant så ble mobberan redd, og 3år seinere e vi venna :)
Ha!
5
08.11.2014 23:43:16
Høres ut som et dårlig vennskap
anonyym
7
10.05.2014 16:47:30
Hei, jeg er en jente på 14 år, og som bli mobbet av en gutt i klassen min. Noen ganger så kan jeg bli litt flau og da rødmer jeg veldig lett, og da roper han ut i klassen "ODA RØDMER!!", da ser selvfølgelig alle på meg og ler. Det er helt forferdelig, fordi jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og når vi kommer på gruppe sammen, eller noe sånt, så sier han "Oda, nå må du ikke rødme!", "Ikke rødm nå!!" også "SEE! ODA RØDMER!". Jeg prøver å ignorere det, men det går ikke. Og når læreren sier "Nå kan dere finne plassene deres igjen", så prøver jeg det hardeste for å ikke gråte, men når jeg kommer jeg, så gråter jeg selvfølgelig. Han bruker meg for å være morsom selv, skjønner ikke at det fins så ondskapsfulle mennesker :(
Haha
0
22.10.2016 10:29:49
Han like deg
Forferdelige meg(12 år)
8
21.04.2014 22:37:05
Jeg blir mobbet å lærere på min skole tar ikke så godt tak i det å jeg blir banket opp og blir baksnakket. Jeg kutter meg selv( noe bare noen få forstår) veldig mange synes bare deg er teit men på en måte føler jeg meg bedre. Jeg sulter ikke, jeg spyr ikke opp maten, jeg har ikke spiseforstyrrelse men jeg liker ikke kroppen min å jeg vil ikke ødelegge den mer. Jeg har prøvd selvmord men keg har på en måte slutta å prøve fordi jeg tenker på de som blir igjen, de som faktisk er glad i meg.. Det er litt synd for jeg har bare gjort dårlige valg å jeg vil dø.. Men jeg tenker på deg forferdelige følelsen til foreldrene mine som gjør alt for at jeg skal ha det bra å jeg elsker dem (red: Du kan stille spørsmål på ung.no/oss og få svar)
WHAT
0
06.05.2016 01:01:33
12 åt og kutter deg selv jeg skjønner hvor vondt du har det jeg kutter meg jeg og men 12 år du har jo hele livet framfor deg det bare km som et sjokk for meg (Red. Husk at du kan be oss om hjelp og råd på ung.no/oss)
ANONYM
19
08.04.2014 20:26:53
Man burde ta saken i egne hender gjøre opp face to face og slå hvis det må til.
Jeg er 14
3
23.03.2014 12:49:59
Jeg blir mobbet av en i klassen, han driver og går helt oppi meg hele tiden, han slår meg og sparker meg.... Og det er 2stk gutter som har vært litt klengete på meg og ei venninne og tilslutt så sa jeg til han enè at jeg er LESBISK! Og han fikk sjokk... Og samme dagen sa jeg det til "veninnen" min (er egentlig ikke gode venner) og nå har hun blitt klengete på meg
jente20
25
09.02.2014 02:27:04
Jeg fikk rett og slett nok av en jente som mobbet meg. Etter hun kalte meg for en hore, gav jeg henne en rett høyre. Jaggu meg fikk hun en fin stor blåmerke på ene øye :) Jeg fikk bare en varsel, men fikk ikke noe problem fordi læreren så det hadde gått for langt. 7 år senere så er hun like redd for meg og tørr ikke å nærme seg meg :)
Me and myself
10
10.03.2014 20:01:33
Godt jobba!!! Det hadde jeg også gjort, faktisk første gangen den personen sa noe frekt, zorry azz, men ingen våger å kødde med meg....

Spørsmål og svar

Jeg må bruke bleie.
Hei gutt, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår, ut fra det du forteller at du sliter. Det å bruke bleie når man er 14 år er en stor...
Anmeldelse av mobbing
Hei Det er så mye som kalles mobbing. Hvis du tenker på erting og sjikanering vil jeg si som et utgangspunkt at det ikke er en politisak. Men her s...
En gutt i klassen tar meg på brystene. Helsesøster har tatt dette opp med lærer men denne gutten slutter ikke med det.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Dette skal du ikke finne deg i. Det er bra at du har sagt i fra til helsesøster og at lærer er ...
Jeg tror jeg blir mobbet, men jeg vet ikke fordi jeg vil ikke kalle meg for et mobbeoffer.
Hei Jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du er flink til å ordlegge deg. Du har også god innsikt i din situasjon. Jeg forstå godt at du...
Nettmobbing, straff under 15 år
Hei Før jeg svarer på spørsmålet ditt, vil jeg si at nettmobbing er et alvorlig, vanskelig og trist problem som dessverre påvirker alt for mange...
Få tilbake slettet innlegg fra Facebook-sida mi.
Hei Takk for at du kontaktet Slettmeg.noNår et innlegg blir slettet fra Facebook er det ikke mulig å finne det igjen. Hvis noen plager deg er det ...
Falske rykter om meg!
Hei, Fint at du kontaktet oss. Du har blitt utsatt for mobbing og falske rykter lenge hører jeg. Det var leit. Å bli kalt hore er seksuell trakass...
Mobbing, piracetam
Hei Du forteller at de andre sier du er dum.  -Det høres jo ikke noe særlig lurt ut å si slik til folk.  Kanskje går det an å si at du føler ...
Jente, 14 er ensom og alene og har det ikke bra
Hei Selv om jeg må si at jeg blir veldig trist på dine vegne av å lese det du skriver, er jeg veldig glad for at du faktisk skriver!!! Slik jeg l...
Jente, 13 år, føler seg ensom
Hei Flott at du skriver til ung.no!Det er ikke så lett å føle seg så ensom og alene, og uten venner! Men mange synes faktisk at det kan være ok ...
Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
Har det ikke bra på ungdomsskolen. 
Hei og takk for spørsmål!  Det er fint å høre at dere har ordnet opp i dette rundt mobbing, men det er IKKE BRA at du fortsatt føler deg baksna...
Hvor mange tar selvmord pga mobbing
Hei Dette har vi ikke noen tall for. Mange kan bli forvilet om man føler seg mobbet. Hvis man er fortvilet over mobbing, så er det viktig å prate ...
Jeg kan ikke si R. Dette blant annet fører til at jeg har en del problemer på skolen. Hvordan kan jeg lære meg denne lyden?
Hei Gutt 13 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Hei du forteller at du har uttale feil. Det er to måter å si R lyden på i Norge. Dette er...
Hvordan skal jeg få bedre selvtillit?
Hei og takk for spørsmål. Du forteller at du har blitt mobbet siden 3 klasse da du startet på ny skole. Det er ikke greit det du forteller i forho...
Jeg er same og blir mobbet for det.
Hei, og takk for at du skriver til oss Du forteller at du er stolt over å ha samiske aner og det skal du fortsette å være. At folk kategoriserer p...
Jeg sliter med selvtilliten.
Hei jente, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Det er trist å høre at du har blitt mobbet. Du skriver ikke noe om at du har sagt det til noen sl...
Hva skal jeg gjøre når jeg ikke blir inkludert?
Hei Hvis du syns det er vanskelig med vennskap, så vil jeg råde deg til å prate med en lærer om det.  Det ER jo litt vanskelig, og man må øve ...
Tvillinger og bestevenner
Hei Takk for at dere skriver til oss! Det dere forteller om er veldig alvorlig. Dere forteller om at dere blir mobbet på skolen og dere blir kontrol...
Jeg har ingen venner.
Hei gutt, 17 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår ut fra det du skriver at du ikke har det lett. Det er ikke vanskelig å forstå at du g...
Se alle