Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Mobbing på skolen - hva kan du gjøre?

gutt klasserom (www.colourbox.com)

Hva gjør du om du eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing? Og kan skolen fortelle det til andre hvis du sier ifra?

Offentlig og kvalitetssikret

Hva regnes egentlig som mobbing?

Mobbing kan defineres som:

”Gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”.

Definisjonen er hentet fra"Manifest mot mobbing"

På bakgrunn av det kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn:

  • Trakasseringen er ondsinnet og rammende.
  • Den pågår over tid.
  • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk.

Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing.


 

Si ifra raskest mulig!

Ikke la det gå lang tid før du tar opp det som plager deg på skolen. Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen eller hva du går gjennom. Jo lengre tid du venter med å ta opp ting, desto større og mer alvorlig vil problemene virke. Spør om en prat med kontaktlæreren din, en sosiallærer eller rådgiver, eller noen i ledelsen ved skolen. Hvis det føles tryggere kan du også snakke med helsesøster. Hun har tid til å lytte og kan hjelpe deg med å ta opp det du opplever på skolen.

Det kan hjelpe å ta med foreldrene dine når du skal prate med skolen. Du kan også spørre foreldrene dine om de kan avtale møtet med skolen hvis det føles riktigere. Prøv uansett å være åpen overfor foreldrene dine om hvordan du har det. De kan være viktige støttespillere for deg når du trenger det som mest.

Det kan også være lurt å skrive ned noen punkter som du har med deg i praten med skolen, slik at du husker hva du vil si.

 

Skolen har plikt til å hjelpe deg!

Skolene plikter å ta tak i mobbing. Opplæringsloven kapittel 9 A gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ta alle varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd. Rektor har ansvar for å sette inn tiltak for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at du skal føle deg trygg igjen og ha det bra.

Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Hvis det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det. Dette står i opplæringslovens § 9 A-4.

Du kan kreve at skolen skal være profesjonelle i forhold til å takle konflikter, de plikter å ta deg på alvor og lytte til hva du har å si. Samtidig er det lurt at du er saklig og legger fram meningene dine på en høflig måte. Sammen kan dere prøve å finne fram til avtaler for hvordan du skal få det bedre. Kom gjerne med egne forslag til hva du tror kan hjelpe.

Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet eller plaget, skal de alltid gripe inn og stoppe det med en gang hvis det er mulig. Dette gjelder både når du selv sier ifra, og i tilfeller der de får vite om mobbingen på andre måter.

 

Skriv ned episoder

Dersom skolen ikke forstår hva du opplever eller du ikke blir tatt på alvor, skriv ned episoder. Hver gang du føler deg mobbet, utestengt, baksnakket, blir kalt stygge ting, opplever fysisk vold, rasisme, trakassering eller det skjer noe som ikke er slik det burde være, kan du notere ned hva som skjedde.

Skriv når det skjedde og hvordan du opplevde situasjonen. Senere kan du diskutere disse episodene med læreren din, helsesøster eller andre voksne ved skolen. Dette er en fin måte for skolen til å se hvordan DU opplever skolehverdagen. Ikke all mobbing er like synlig for de som jobber ved skolen. Det vil derfor være mye lettere for læreren/ledelsen/helsesøster å sette seg i din situasjon og forstå hva du mener, dersom du kan vise til konkrete eksempler på hva som har skjedd og hvordan du opplevde dette.

Eksempel: Du kommer til skolen på morgenen. I gangen utenfor klasserommet hilser du på en gjeng fra klassen din som sitter og venter på læreren. Ingen hilser tilbake, de sender hverandre blikk og flytter seg unna deg. En av dem sier noe spydig til deg i forbifarten. Ingen lærere ser det som skjer.

Skriv ned episoden og hva du følte, så er det lettere for de voksne å sette seg inn i din situasjon.

 

Du kan be skolen sette inn tiltak

Både elever og foreldre kan henvende seg til skolen og be om at feil og mangler ved skolemiljøet blir rettet opp.

Loven stiller bare krav om at skolen får en henvendelse, og det er nok om en elev selv sier ifra til lærer eller til rektor at han/hun blir plaget på skolen eller skoleveien. Det kan være lurt at du ber om tiltak skiftelig til skolen. Skriftlighet gjør at du har dokumentasjon på at du har bedt om hjelp. Her kan du/foreldrene dine beskrive det ubehaget du opplever.

Hvis du sier at du ikke har trygt og godt skolemiljø, skal skolen ta henvendelsen alvorlig og behandle den. Det betyr at skolen snarest mulig skal ta stilling til henvendelsen ved å gjøre noe.

Hvis du har meldt ifra til skolen om mobbing og det tar mer enn en uke før de gjør noe med saken, kan du melde saken din direkte til fylkesmannen. Fylkesmannen skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin, og så bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag. De kan også vedta konkrete tiltak som skolen må gjennomføre. Fylkesmannen kan også gi deg om rettighetene dine.

Fylkesmannen har et skjema du kan bruke for å melde fra. Her finner du digitalt skjema for å melde fra om mobbing.

 

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke skolen lov til å fortelle om dette til noen andre enn de som må vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

 

Snakk om mobbing på skolen

Elevene skal selv få delta i arbeidet med å skape godt skolemiljø. Her skal også elevrådet på skolen ha særlig innflytelse. I tillegg er det lurt å foreslå for kontaktlæreren din at dere med jevne mellomrom snakker om reglene mot mobbing felles i klassen. Det er viktig at både dere elever og lærerne er klar over hvilket ansvar dere har. Dette kan også gjøre de andre mer bevisste på hvilken oppførsel som er bra, og hvordan man ikke oppfører seg mot andre elever.

 

Barneombudet, Elevorganisasjonen og Elevombudet kan hjelpe deg

Det er mange som kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, gi tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og Elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre. Barneombudet kjemper for barn og unges rettigheter. De har god erfaring med saker som handler om mobbing, og vil hjelpe deg alt de kan med tips og råd på veien.

Se filmen FULL KONTROLL - om mobbing (ndla.no)

(ndla.no/FILMFAKTISK, NORGESFILM AS)


Kilde: Barneombudet og Utdanningsdirektoratet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
iver
0
09.01.2018 18:07:45
hjelp meg folk sier jeg liker lænn. hva betyr lænn og hva faen er punjabi
jeg er mobbe
0
19.12.2017 11:59:26
jeg blir mobbet, jeg bli kicke ut av kahooter
Karo
0
21.09.2017 15:18:44
Jeg blir slåt og sparkes ofte og jeg blir ofte redd for en person som kommenterer masse stygge ting om både på net og på skolen

(red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
struts
0
07.06.2017 15:12:12
de kaller meg stuts på ulsrud
håndball
0
01.06.2017 13:50:41
Hei, jeg ble mobbbet da jeg gikk på barene skolen. det var vanskelig for meg, men nå går det bra. hvordan kan man best mulig komme over det. (Red: Du kan skrive til ung.no/oss og få svar)
Enig
1
08.03.2017 17:06:06
Heilt enig et godt gammelt slag i fjeset hjelper
nei
0
19.12.2017 12:01:33
du ikke kan slå hvis du blir mobbet men du si ifra you knower? #peacer #nowar #condfigent #i confident you will do goof
Victik
3
18.10.2016 07:30:39
Hei jeg har en beste venn som heter nocoline kaler meg det
Momo
3
03.10.2016 10:25:17
Hei jeg blir mobbet på skolen men jeg føler Ikke at det tar slutt de snakker om hvordan jeg ser ut og om hva slags person jeg er.Jeg trenger hjeeeellllppppp!!!!!!!!!
Hp 13
0
04.05.2017 17:11:32
Du må stå opp mot dem. Ikke slå eller noe men si i fra at det er feil. Ikke gå med på deres kompromisser. Vis de begynner å plage deg snu og gå vekk fra dem. Mobbere vil bare ha oppmerksomhet. Fortsetter de si i fra til flere voksne. Du må få dem til å stoppe nå vis ikke fortsetter de. Ikke ta igjen på dem, men vær bedre enn dem
ja
0
09.09.2016 11:14:06
nei
m jus
0
09.09.2016 11:12:45
hei jeg er m jus
loser
0
09.09.2016 09:07:28
Jeg blir mobbet i største grad, jeg er veldi lei meg og tør ikke å si ifra til noen. Jeg blir mobba av kammerater fordi de sier jeg er homo og kaster melken min i maten
Gutt 11 år
0
07.09.2016 19:32:19
Jeg blir mobbet men lærerne ser bare på de gjør ingenting noen ganger vil jeg bare drepe meg selv
anonym
2
09.09.2016 11:13:27
Jeg har selv ikke blitt mobbet, men jeg kan tenke meg om hvordan det kan være og viss du føler at lærerene dine ikke gjør noe så kan du prøve å si ifra til dem slik at de kan ta det opp til de som mobber, og ikke tenk på så vonde tanker som å drepe deg selv. Om du bare sier i fra til læreren din eller en folder så kommer det nok til å gå bra.
Hemmelig
2
09.09.2016 11:13:26
Viss du føler at lærarene dine ikkje bryr seg kandu gje beskjed til foreldrene så de kan ta det videre, eller rektor,si det slik noen kan ta det videre at det skjer noe slik du får det bedre, det har gått altfor langt viss du føler at du vil drepe deg sjølv av og til. Skriv ned kvar gong du føler læraren din ikkje bryr seg og når du blir mobbet; håper du kan få det bedre:)
Hanna
1
23.08.2016 12:42:07
Hei. Eg har nettopp begynt på en ny skole midt i byn, på vgs1. Eg begynte i en klasse der det var INGEN som eg kjente. Dette er noe eg ikkje har gått igjennom før, så det er veldig vanskelig å bli kjent med folk. Eg vil ikkje sei at eg blir mobba, for det blir eg ikkje. Alt går fint heilt til pausene. Da har eg ingen å være med. Kanskje en eller to som eg kjenner fra før av i en anna klasse, men det er ikkje ofte. Eg har aldri følt meg så ensom før, og så annerledes. Ja, eg har snakka med folk i klassen og sånt, og dei er veldig greie! Men eg føler ikkje at eg passer inn i klassemiljøet. Ka skal eg gjøre?
Jente 16 år
3
19.08.2016 15:17:57
Jeg har blitt mobbet av mine egne venner siden 7. klasse. Turte aldri å være med noen andre selv om de hadde lyst til å være med meg fordi jeg var redd de kom til å mobbe meg de og. Nå er de som mobber meg mine eneste "venner" og de er populære og alle liker de. Jeg har utviklet sosial angst og panikkangst pga av dette og er livredd for å snakke med fremmede. På skolen er jeg veldig upopulær og mange bruker å flire av meg når jeg går forbi i gangene. Føler meg så dum og verdiløs siden jeg er 16 år og liksom går på videregående. Har lyst til å bytte skole men er redd for at det blir sånn der også. Pluss at jeg ikke vil flytte på hybel enda. Jeg trenger hjelp fort!
Gutt 11 år
1
09.08.2016 11:18:16
Jeg blir altid mobbet men det er inge som bryr seg vist noen gjør noe mot meg men når jeg gjør noe mot dem får jeg kjeft
En mamma
3
22.08.2016 23:11:51
Hei Gutt 11 år. Jeg vil råde deg til å snakke med foreldrene dine eller en annen voksen. Jeg er mamma til en som blir mobbet, og voksne kan hjelpe! Lykke til!
Bruker007
4
16.07.2016 15:22:35
Jeg ble mobbet da jeg gikk på barneskolen, mellomtrinnet og delvis ungdomsskolen. Til dere som leser dette, og som har mobbet andre før: ikke tro det at å plage andre vill kompensere for dårlig oppvekst. Vær forsiktig med hvem dere plager, for mobbeofferet kan være i stand til mye mer grusomme ting. Tenk etter, nemlig!
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 16:54:19
Det er sant at mobbeoffere kan gjøre verre ting enn det noen skulle ha trodd. Jeg er et mobbeoffer på 15 år, som har bodd i fosterhjem i snart fire år. På skolen er det ingen som kjenner meg. De tror jeg er en stille skolenerd som følger alle reglene. Jeg sliter med depresjoner og en grusom angst mot en mann med gassmaske. Det er litt vanskelig for en som ikke sliter med psykiske problemer å forestille seg hvordan det er, og det vet jeg. Alt det har jeg måttet slite med siden jeg bodde hos fosterforeldrene mine, men jeg har nye fosterforeldre nå. Jeg blir mobbet, men har ingen på min side. De vennene jeg har er enten supernerder eller veldig beskjedne. Jeg opplevde psykisk terror og fysisk tortur hjemme, og i tillegg måtte jeg oppleve mobbing på skolen. Det er et slit for å si det sånn.
Det går over.
10
08.07.2016 09:00:58
Jeg sitter her som 22 åring og skriver... Mobbingen startet da jeg gikk i 6 klasse. det startet forhåndsvis "rolig", med litt blikk og litt latter. Det eskalerte gradvis og ble til at alle i trinnet stilte seg inntil veggen i gangen og stirret på meg når jeg skulle tilbake til timen etter friminuttet. Det husker jeg var helt grusomt. Den følelsen av at ALLE hadde noe imot deg ble sinnsykt mye å takle for ei "lita jente". De verste jentene fortsatte mobbingen over til ungdomskolen. Jeg tekte kanskje at det ble bedre på ungdomsskolen siden det kom mange nye elever, men det ble ikke helt sånn. De nye elevene begynte å rotte seg sammen med de som mobbet. For meg resulterte det i mange tilfeller med panikk-angst, hvor jeg rett og slett måtte bli hentet av moren min. Jeg fikk noia og begynte å gråte (selvfølgelig ikke forran noen, men på do). Jeg ble så usikker i sosiale sammenhenger at jeg gikk rett til toalettene da det var små-pauser og spisefri. Det siste mobbe-minnet jeg har er da jeg gikk i 10 klasse(!!) og ble låst inne på toalettet. Du er ganske stor og voksen i hodet når du går i 10 klasse, så da følte jeg meg virkelig misslykket. Nå er jeg 22, sitter her med en flott samboer og våre 2 små barn. Jeg er snart ferdig utdannet. Skulle ønske jeg viste at jeg fikk dette livet når jeg ble mobbet og alt så svart ut! Mobbingen er noe jeg alltid vil ha med meg. Lav selvfølelse er noe jeg enda bærer på. Den avhengigheteten av aksept og å bli likt er stor. Reddselen for å bli mobbet på nytt er der. Jeg skulle ønske at de voksne (lærere,veiledere o.l) FAKTISK tok tak i problemene som så mange barn og unge sliter med og går igjennom. Mobbing skulle ikke hett "mobbing", for ordet "mobbing" høres så uproblematisk ut. Det høres ut som man overdramatiserer og at "mobbing" ikke er så farlig. Men "mobbing" er uutholdelig når det foregår, og generelt er det er helt utrolig at mobbingen faktisk får lov til å fortsette og fortsette og fortsette. jada, mange lærere sier at de skal ta tak i det. Jada, mange mobbere sier at de skal slutte. Jada, mange har en plan og råd å komme med til deg som blir mobbet. rådene og planene som fungerer teoretisk men ikke i praksis. Hva skal man det de planene da? Da jeg ble mobbet på barneskolen sa jeg ifra til lærere, helsesøster og det ble innkalling til møte med mobbere og mobbernes foreldre. For meg ble det ikke bedre. Skolens moto er: Her plager eller mobber vi ikke. Her holder vi ingen utenfor. Her tar vi godt vare på hverandre. Her holder vi det ryddig ute og inne. Hvordan tar man tak i problemer når skolens ansikt utad har dette budskapet å gi. for liksom...ja jøss... ingen blir mobbet her. Vi har liksom ikke dette problemet vi. Ikke på denne skolen,nei! Ikke rart de som blir mobbet føler seg alene og uretferdig behandlet når til å med skolens motto nekter for at mobbing skjer og "legger inn resurser" på å stoppe mobbing klem 22 åring
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 17:14:30
Det minner meg litt om hvordan jeg blir mobbet på skolen nå. Mange av elevene tyvlytter og holder hele tiden et øye med meg. Det som er meningen med det er at de skal finne noe "artig" som de kan sende ut rykter om. Målet er selvfølgelig å bli populær. Jeg har flere venner på skolen, men ingen av dem støtter meg. Da jeg gikk i niende, hadde vi jentene en undersøkelse om mobbing og sånt. Da var det noen som sa til læreren at jeg ble mobbet. Rådgiveren måtte da snakke med meg om det. Jeg følte meg mobbet, men var redd for å lyve, fordi hun var så klein at jeg begynte nesten å gråte. En tid etter snakket rektor med guttene og foreldrene deres. Mobbingen har blitt mye verre etter det. Nå har tillitspersonen min gjennom barnevernet ringt til skolen og sagt i fra, men rektor har ennå ikke gjort noe. Tillitspersonen min er moren til en venninne i klassen min, og jobber i et team mot mobbing. De i det teamet har forsket mye på mobbing, og har god erfaring. Jeg går i gjennom traumebehandling mot psykisk terror og vold, og det er et slit. Men med mobbingen i tillegg, blir jeg helt utslitt. Jeg henger langt etter i alle fag, så jeg må bruke all den fritiden jeg har på å gjøre lekser. Læreren min er veldig ung, men det er så slitsomt når han ikke vil gjøre noe med mobbingen. Jeg lot han få lese noe jeg hadde skrevet om angst og depresjon som jeg sliter med, og han bare: - Det kommer til å gå bedre snart. (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Moviemaker
0
05.05.2017 18:20:17
Mobberne sliter med dårlig selvtillit, og har det vanskelig hjemme og slike ting. Det er ikke noe galt med deg det er noe galt med de. Prøv å ikke bry deg det er ikke lett, men gi et forsøk. Vis deg så sterk du kan å le av de så mister de lysten til å mobbe deg etterhvert.. Skolen varer ikke hele livet. Sats på karriere og gjør det så bra i livet som mulig. Mobberne vil slite mer senere i livet med muligens stoff og bli arbeidsløse og være mislykkede. Lykke til
...
0
26.06.2016 15:46:53
"Skriv ned episoder" okey så jeg skal skrive ned episoder som bare minner meg pp hvor udruklig jeg er hvor verdiløss jeg er hvor stygg jeg er tror faen meg ikke det asss
GG
0
09.09.2016 10:58:45
Du skal gi det til læraren
ta igjen
1
31.05.2016 09:03:29
bare gjør det samme som dei gjer mot dei
GG
1
09.09.2016 10:59:25
Det hjelper ikke.
Det hjelper
0
08.03.2017 17:03:57
Det hjelper og ta igjen. Vær litt mann!
DenStilleJentaBakerstIKlasserommet
0
24.01.2017 17:16:07
Det er sant. Det hjelper ikke hvis du ikke har noen på din side. Vennene mine er enten veldig skolenerd eller ekstremt sjenerte.
Dritt lei
0
05.05.2016 17:46:38
Det hjelper ikke og si ifra får bare beskjed om at jeg overdriver unnskyld meg jeg blir sparka og kalt feit, lespisk, stygg, et troll og andre sånne ting vær dag tror ikke jeg overdriver uansett hva man gjær då hjelper det ikke (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
alex
6
27.03.2016 11:03:06
Et godt gammelt slag i ansiktet hjelper
Helt enig
0
08.03.2017 17:12:17
Slå dem rett ned
69åring
2
09.09.2016 11:07:37
God dag min gamle venn, eg synest dette er eit godt utsagn han burde få ei straff som man virkelig kjente i kålrota, en på tyggjå må jo hjepla. eller sko dem fått smekk på hendene med lærerstaven, slik vi fikk i gamledager.
1
05.03.2016 23:02:44
Jeg ble mobbet av mine beste venner . Vi var venner siden 3.klasse og nå går jeg i 7.klasse.... Det begynte i 5.klasse for å være helt ærlig begge utnyttet meg når den andre var ikke der
#skolelei.
0
02.02.2016 07:55:37
Alle bare går forbi meg i gangene, i klasserommet overalt! jeg føler meg som et jækla 0!
Er det mobbing?
Hva skal jeg gjøre?

Trenger svar FORT!
.
(red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Aomana
0
12.09.2016 20:29:56
Kanskje sent å svare men men. Vel, vil ikke kalle det mobbing. Det er spørs hvem som gjør det. Er det vennene dine så er det utestenging, men er det folk du ikke kjenner så er det ingenting. Men du kan prøve å finne deg venner :)
Offer
2
25.01.2016 22:47:00
Vi blir banket opp!!!!!!! (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Mobbeofferet
2
29.11.2015 22:54:41
Hva er vitsen med å si i fra ? Det er ikke noe vits jeg har blitt mobbet i fire år nå jeg er 14 år gammel. Jeg hater livet mitt, skulle ønske jeg har aldri levd!blir mobbet hver dag. Hav er vitsen blir mobberne en bedre person av å mobbet?!!! NEI !!! Håper jeg (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
J ?
1
23.09.2015 16:20:16
Hva er vitsen med å si ifra?? De sier de skal gjøre noe med det men skjer ingen forandring. For meg ente det opp med at jeg måtte bytte navn! Jeg hadde en lærer som så alt som skjedde med mobbinga men gjorde absolutt ingenting! Bare min mening.
gutt12 år
2
20.09.2015 11:00:43
Jeg ble mobba i 4 år . Jeg blir det litt forsatt slenger ord
Noen
11
14.09.2015 00:46:59
Det du skal gjøre er å slå driten ut av mobberen.... han vill tenke seg om før han kødder med deg igjen. Det funker for meg :D
Funker for meg og
0
08.03.2017 17:11:09
Eg tar igjen eg har venner men det er ingen som tørr og ta meg eller mobbe meg
har blitt mobba selv
5
30.08.2015 23:08:38
Det er ikke greit og mobbe og ikke greit og bli mobba jeg blei mobba og mobba selv men det er ikke greit å bli mobba er forferdelig og en gang vurderte eg og hoppe utfor et stup for eg ville ikke leve lenger men nå skjønner eg at eg ikke skulle ha mobbet selv for tenk viss de føler det samme jeg er nå 13 år og har ennå ikke kommet over at jeg ble kalt les nøye nå jeg ble KALT MISSFOSTER! ! Og det av alle 6 guttene I klassen så tenk over Før du mobber den som mobbet deg den kan føle det samme som deg så prøv og snakk sammen
hjeeeelp
10
30.08.2015 22:59:30
Jeg er redd for og bli mobbet av klassen hvis jeg sier at jeg er bifil Håper på svar så fort som mulig
Sofi
1
18.03.2016 18:42:52
Jeg blir mobba om at jeg har snue jeg liker ikke det
mmm
2
11.02.2016 12:34:54
Vent til du er klar til å komme ut
ddd
1
18.11.2015 09:34:19
prøv og si det til noen andre først:D vis du har noen ekte venner? si det til dem!
Jente snart 14
13
30.07.2015 23:47:14
Jeg har blitt mobbet siden jeg gikk i 3.klasse jeg har byttet skole 3 ganger pga det men det har ikke hjolpe og læreran bryr sæ ikke :(men no har jeg flyttet til danmark å håpe det blir bedre:)
ZARA
0
05.09.2016 12:44:24
JEG HÅPER DU VIL TRIVES
gutt13
3
13.04.2015 16:46:01
Vi i 7klasse mobbe aldri. Men vist dei gjør det da skal eg ta tilbake dei gjør
Gutt 14
7
22.02.2015 23:57:33
Ser at mange kommenterer at man må "ta oppgjør med mobberen". Dette kan gjerne være en fin måte å få slutt på mobbingen på, men det er ikke noe som skal være mobbeofferets oppgave.
Hulken
4
20.02.2015 02:54:04
Vis at du er den kule ..! Mobberene er personer som ikke har d godt selv også
Hulken
1
20.02.2015 02:53:30
Ta Face to Face med mobberene og knus de om det enn måtte så være,, når de mobber deg med ord bare sei någe som de blir redde av men ikkje overdriv med f eks skyte deg me sniper for da blir d bare teit
Ikkje trusslar
0
09.09.2016 11:11:48
Bare sei i fra til ein voksen. Dei vil ta tak eller ta det vidare.
Bli sterk
2
20.02.2015 02:51:53
Bare begynn og trene med enten boksing eller iallefall muskeltrening så blir du større enn mobberne og deretter tørr de ikke mer. Mener ikke at du skal blir dritstor men sånn du iallefall har någe muskler..
#norskeskoler
10
16.02.2015 11:57:19
Det er vanlig at lærere, rådgivere og andre folk snakker om at skolen skal være en god og mobbefri skole hvor alle trives og har det bra. Det kan også være vanlig at man (veldig sjeldent) tar opp dette med klassen. Men det har aldri hjulpet. Av og til er folk "snille" den timen man tar det opp, men det er veldig midlertidig. Norske skoler klarer bare ikke å forebygge mobbing. Elever vil bare fortsette med det, og man må helst ta tak i det selv.
Frøken L
2
05.02.2015 21:49:15
Det hjelper heller ikke å si ifra til skolen... Jeg har prøvd å gi beskjed til skollen om mobbing å de gjør ikke noe for å stoppe dt
.
0
09.09.2016 11:10:32
Det skal gå bra
Edvin (13)
2
02.02.2015 17:06:00
Funker det ikke å "mobbe tilbake?" Det hjelper aldri å si ifra til en voksen på skolen, alle må sånn seriøst ta det i sine egne hender å mene at de skal stoppe og ikke vær redd for hva som kan skje.
Popkorn
1
15.01.2015 21:36:32
Hei jeg ble plaga med hitler nazi og ble banka hver dag jeg ble skyti med pngboal på klibben
Dude
9
10.01.2015 21:53:07
På min skole så sier lærene at de skal fikse det men de gjør ikke drit. De bare lar det gå og sender folk til rektor for en advarsel . Så ja norske skoler
Stop mobbing
3
14.12.2014 08:24:29
Si ifra til læren og vis de ikke gjør noe så anmeler du skolen
Sluttpåmobbing
6
19.11.2014 20:10:22
Det er lite de kan gjør , no må de ta grep i det!
Dårlig
14
09.11.2014 20:34:17
Norge har altfor dårlig skoler. Lærerne er også altfor dårlige. I tilfeller som mobbing så tar ikke lærerne noe som helst grep i det hele tatt. Norske lærer er elendig og skole systemet
Problemløser
7
08.11.2014 23:49:22
Hvis noen irriterer meg, pleier jeg å spytte masse lange og vanskelige ord til dem, og da blir de helt forvirret! Dritgøy, anbefales!
nihad
0
09.09.2016 11:13:14
EG HAR mobbet DA VAR EG I FØRSTE KLASSE ,eg byttet klasset mitt i tre gange
Svar!
2
20.11.2014 10:33:56
Det eneste jeg gjør er å svare men bare noen ganger! Men ofte sier jeg: f.eks. "I ligemåd"e eller hvis noen sier noe stygt så kan du si "Helt enig!" Så det gjør du for å irritere! :))))))) ;) Stol på meg!
mig
2
20.11.2014 10:33:02
Stemmer f. Eks. læreren tar ikke så mye ansvar.
Rabea
0
13.10.2017 11:12:36
jeg skal bytte skole jeg har aldri byttet skole før er det skummelt jeg vet ikke jeg ble mobba på den andre skolen det hjalp ikke hva skal jeg gjøre nå kaaan noen hjelpe meg om du vil hjelpe meg skriv er kommentar plizzzzzzzz
slutt å mobbe
4
17.10.2014 09:58:04
slutt å mobb. tenk viss dere hadde våre mobbe offer da hadde dekan ikkje synest va så kjkt
;(
3
05.10.2014 02:25:20
Det hjalp faen med ikke meg noe å si i fra! hjelper ikke å si i fra på skolen man burde gå til noen andre først lære er redde når jeg sa jeg ble mobbet sa de at jeg ikke ble det fordi de var redde de måtte betale penger men er vel ikke sånn på alle skoler da
yo
2
20.10.2014 18:55:53
jeg ble mobbet før. Jeg sa ifra til barneskolen min og de sa de skulle ordne opp i det, men det gjorde de aldri. Så begynte jeg på ungdomsskolen, jeg ble fortsatt mobbet, og jeg sa ifra der og. Men på ungdomsskolen klarte de å stoppe mobbingen. Så i min verden, så klarer ungdomsskoler å stoppe mobbing bedre enn barneskoler.
Ignorere
11
04.09.2014 20:34:34
Eg hater når folk mobber og tenker åå' eg er så kul, blablabla du er faen meg ikke kul. Eg har faen meg vert utanfor helt siden 5kl..går det Ann? Eg trudde det skulle forandre seg og håpe at noen er glad i meg og vil vere med meg..men sånn er det ikke her som eg bur. Eg bur i en jævlig plass som alle er fake og klare ikke og seie og hjelpe litt til. Eg skjønner ikke hvorfor alle må vere så patetiske!!! Eg/vi/ har jo ikke gjort noe spesielt. Foreksempel meg, eg er bare en normal jenta som vil gå på skulen og vere glad vere med venner og ha eit godt liv på skulen, eg forstår ikke hvorfor folk kan vere så innmari teite!!! Eg prøver og vere med 2 jenter på skulen, og vet du hva? Dei igoonere meg hele tida! Dei snur seg og snakker ikke med meg, når eg snakker så snakker dei alt for lite. På skulen min er det mange som er utanfor..lærerene går forbi dei hele tida, og bryr seg ikke! Dei har ikke peiling!! Så eg må bare seie at eg har eit jævla liv..takk
Tok det i mine egne hender
16
29.08.2014 09:02:16
Hei, æ e en gutt som e 15 år som ble mobbet i 8år på skolen, lærerene gjorde aldri noe, til slutt endte det opp med en neve kamp (ganske brutalt), siden æ vant så ble mobberan redd, og 3år seinere e vi venna :)
Ha!
5
08.11.2014 23:43:16
Høres ut som et dårlig vennskap
anonyym
7
10.05.2014 16:47:30
Hei, jeg er en jente på 14 år, og som bli mobbet av en gutt i klassen min. Noen ganger så kan jeg bli litt flau og da rødmer jeg veldig lett, og da roper han ut i klassen "ODA RØDMER!!", da ser selvfølgelig alle på meg og ler. Det er helt forferdelig, fordi jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og når vi kommer på gruppe sammen, eller noe sånt, så sier han "Oda, nå må du ikke rødme!", "Ikke rødm nå!!" også "SEE! ODA RØDMER!". Jeg prøver å ignorere det, men det går ikke. Og når læreren sier "Nå kan dere finne plassene deres igjen", så prøver jeg det hardeste for å ikke gråte, men når jeg kommer jeg, så gråter jeg selvfølgelig. Han bruker meg for å være morsom selv, skjønner ikke at det fins så ondskapsfulle mennesker :(
Haha
0
22.10.2016 10:29:49
Han like deg

Spørsmål og svar

Ingen liker meg, jeg har dårlig selvtillit og tenker på selvmord.
Hei jente (13) Jeg blir bekymret når jeg leser det du skriver, fordi du har det virkelig ikke bra. Det er veldig trist at du føler at ingen liker d...
Jeg må bruke bleie.
Hei gutt, 14 år. Takk for at du skriver til oss.Jeg forstår, ut fra det du forteller at du sliter. Det å bruke bleie når man er 14 år er en stor...
Jeg har nettopp begynt på ungdomsskolen og har ingen ordentlige venner. 
Hei Takk for at du skriver til Ung.no!Det er leit å høre at du har det slik. Vennskap kan være sårbart og vanskelig, og det er ikke lett når du ...
Usikker på meg selv, føler kroppspress, har dårlig selvtillit og selvbilde
Hei Det er forståelig at du har fått et vanskelig og negativt syn på deg selv når du har opplevd å bli mobbet. Det var bra at du snakket med le...
Anmeldelse av mobbing
Hei Det er så mye som kalles mobbing. Hvis du tenker på erting og sjikanering vil jeg si som et utgangspunkt at det ikke er en politisak. Men her s...
Jeg er redd når jeg er i klasserommet.
Hei Det er ikke greit at du er redd på skolen. Alle elever har rett til å ha en trygg skolehverdag. Det er de voksne på skolen som har ansvar for ...
Mobbing på sosiale medier
Hei Vi kjenner ikke tallene for dette.  Mobbing er alvorlig, både på sosiale medier og andre måter. Noen kan føle seg så plaget at det går ut ...
Jeg blir mobbet og ingen bryr seg om meg
Hei Du er ikke alene om å bli nettmobbet på Sarahah. Jeg kjenner til flere som har opplevd noe liknende som det du beskriver der. Derfor tror jeg d...
Bli mobbe på utsende dem kalt oss is som dreper folk 
Hei Det høres ut som dette er en vanskelig situasjon for deg å være i, både hjemme og på skolen. Det er heller ikke så lett å vite hva man ska...
Få tilbake slettet innlegg fra Facebook-sida mi.
Hei Takk for at du kontaktet Slettmeg.noNår et innlegg blir slettet fra Facebook er det ikke mulig å finne det igjen. Hvis noen plager deg er det ...
Jeg har i perioder gått på samme skole som min kusine. Hun har blitt mobbet i alle år. Etter hvert fikk hun diagnosen selektiv mutisme. Jeg er så bekymret for henne. At mobbing kan gjøre dette.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Mobbing er ødeleggende for en person. Det arbeides hardt rundt om i landet på de fleste skoler ...
Jeg kan ikke si R. Dette blant annet fører til at jeg har en del problemer på skolen. Hvordan kan jeg lære meg denne lyden?
Hei Gutt 13 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Hei du forteller at du har uttale feil. Det er to måter å si R lyden på i Norge. Dette er...
Hvorfor er alle nordmenn rasister?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Det er veldig leit å høre at du opplever rasisme! Det er ikke greit at du har det sånn.   Rasisme...
Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
Jeg føler at jeg nesten ikke klarer noe
Hei Så fint at du tar kontakt med ung.no når du føler at du ikke klarer noe utenom data. Det er ingen god følelse. Først vil jeg gjerne nevne at...
Falske rykter om meg!
Hei, Fint at du kontaktet oss. Du har blitt utsatt for mobbing og falske rykter lenge hører jeg. Det var leit. Å bli kalt hore er seksuell trakass...
Jente, får stadig kommentarer fra venner på utseende og oppførsel
Hei Takk for at du skriver til ung.no!Det høres ut som du har to ganske så omfattende og vanskelige problemer å stri med for tiden! Og de er spesi...
Hva skal jeg gjøre når noen blir mobbet
Hei Her er noen råd om hva du kan gjøre når du vet eller ser at noen blir mobbet: Ikke løp til og ta over "krangelen" for den som blir mobbet....
Nettmobbing, straff under 15 år
Hei Før jeg svarer på spørsmålet ditt, vil jeg si at nettmobbing er et alvorlig, vanskelig og trist problem som dessverre påvirker alt for mange...
Mobbing, piracetam
Hei Du forteller at de andre sier du er dum.  -Det høres jo ikke noe særlig lurt ut å si slik til folk.  Kanskje går det an å si at du føler ...
Se alle