Det er veldig mange ungdom som opplever mobbing i en eller annen form i løpet ungdomstiden. Noen ganger er det lett å oppdage, for eksempel hvis noen blir utestengt eller slengt kommentarer etter i friminuttet, mens andre ganger er det vanskeligere å oppdage, for eksempel hvis noen sprer private bilder, baksnakker, utestenger osv.

Hvis du har sett eller hørt at noen mobber andre uten å gripe inn, så er du ikke nødvendigvis med på mobbingen. Men du kan være med å mobbe dersom du bevisst eller ubevisst videresender, deler eller bare liker mobbemeldinger på nettet. Det beste er å ta avstand fra all type mobbing, og si i fra til noen voksne - gjerne anonymt - hvis du ser eller opplever mobbing.

Hvem kan hjelpe deg?

Lærer/rektor/helsesykepleier

Hvis mobbingen skjer med noen på skolen din og kanskje også i skoletida eller på vei til og fra skolen, så har skolen en plikt til å hjelpe den som blir mobbet fra det tidspunktet de vet om mobbingen. Hvis du ser eller hører om mobbing er det beste du kan gjøre å fortelle om dette til en voksen, enten det er læreren din, rektoren på skolen, helsesykepleier eller andre. Hvis mobbingen skjer utenom skoletiden, kan du likevel snakke med helsesykepleier, læreren din eller kanskje foreldrene dine. De vil kunne ta informasjonen videre.

Venner

Det er ikke ditt ansvar å passe på at noen ikke blir mobbet eller gjøre noe for å stoppe det. Det er de voksne sitt ansvar og plikt. Det er derfor supert om du forteller læreren, helsesykepleier, foreldrene dine eller andre voksne om hva du har sett og/eller hørt i forbindelse med mobbingen. Likevel er det mange ungdommer som skriver inn til ung.no som forteller at mobbingen har stoppet opp eller de har på en eller annen måte fått det mye bedre etter at en venn, en i klassen, en på skolen eller andre har stått opp for dem. Det betyr ikke at du skal gå inn i en mobbesituasjon hvis du ser en, for det kan gjøre ting verre, men du kan være en venn for den som blir utsatt for mobbing i timene på skolen, på skoleveien og utenom. Det krever selvsagt litt mot i noen tilfeller, men hvis du selv har en god vennegjeng, kan du kanskje prate med dem om dette, og så kan dere stå sammen.

Les mer på ung.no

Mobber du uten å vite det?

RESPEKT

Hjelp en venn som blir mobbet

Hvordan få bedre klassemiljø?

Snakk med foreldrene dine om vanskelige ting!