Slik bør du gå fram for å slette opplysninger på nett:

1. Ta kontakt med personen som la ut informasjonen

Om du vet hvem som har lagt ut informasjonen, kan du be denne personen fjerne informasjonen direkte. Personen som la ut informasjonen har ofte enkel tilgang til å få dette gjort, og i de aller fleste tilfeller løser dette enkelt problemet.

Om personen derimot nekter å fjerne informasjonen du vil ha bort kan politiet pålegge personen å gjøre det, om det karakteriseres som straffbart. Det å ikke ta hensyn til et slikt pålegg vil som regel være straffbart.

Etter åndsverkloven § 45c må man ha samtykke fra den som er avbildet for å kunne offentliggjøre bilder. Brudd på denne loven kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. åndsverkloven § 54 bokstav b. På bakgrunn av at det er straffbart å legge ut et bilde av en annen uten dennes samtykke har den som legger ut bildet også en plikt til å fjerne bildet hvis det er lagt ut i strid med loven.

Om du selv har lagt ut informasjonen kan du selv gå inn i tjenesten og søke deg frem til hvordan du kan slette bilder og informasjon. Har du glemt passordet kan du som oftest få tilsendt dette på nytt fra tjenesten, ved å opplyse om e-postadressen du benyttet da du opprettet din profil hos tjenesten.

2. Ta kontakt med dem som drifter nettsiden

Om du ikke vet hvem som har lagt ut informasjonen, eller om informasjonen er lagt ut på en måte som gjør at du senere ikke får tilgang (f.eks. en anonym kommentar på en blogg eller en nettavis), så kan du forsøke å ta kontakt med de som drifter nettstedet.

Om du selv har lagt ut informasjonen, men nå ikke lenger kommer deg inn i tjenesten, er dette også et naturlig steg videre for å få fjernet informasjonen.

Guide fra slettmeg.no:Slik finner du eieren av et nettsted.

Se ogsåslettmeg.no sin oversikt over ulike nettsiders kontaktinformasjon. Denne oversikten gjør det enkelt for deg å sende spørsmål eller andre henvendelser til disse sidene.

FAKTA

Slik kontakter du slettmeg.no:

  1. Via deres skjema på nett
  2. E-post:hjelp@slettmeg.no.
  3. Telefon: 911 29 392 (man-torsdag 12-17.

3. Ta kontakt med organisasjoner eller offentlige organer

Om det ikke hjelper å snakke med organisasjonene eller de offentlige organene direkte, kan du få nyttig hjelp fra andre instanser. Tjenesten slettmeg.no vil bistå så godt de kan, men kan ikke garantere at informasjonen vil kunne fjernes fra nett.

Ofte har informasjonen spredd seg til andre nettsider, eller den kan ha blitt lastet ned fra nett av andre og blitt lagret på lokale maskiner. I så fall vil det alltid være en fare for at informasjonen vil kunne dukke opp andre steder på nett senere, lenge etter at den tilsynelatende ble fjernet. Det er heller ikke alltid informasjon kan fjernes selv om den føles krenkende for deg.

4. Kontakt politiet

Om informasjonen er av svært alvorlig eller krenkende art, vil det være naturlig å vurdere en politianmeldelse (Ring 02800). Både slettmeg.no og andre instanser vil kunne hjelpe deg med dette.

Les hvilke lover og regler som gjelder ved publisering på nett her.

Dersom bildet seksualiserer en person under 18 år vil det i de fleste tilfeller være enkelt å få hjelp av politiet til å få fjernet bildet. Man må da møte opp hos politiet for å levere en anmeldelse. Politiet er godt vant til å håndtere slike saker slik at den som anmelder forholdet blir ivaretatt.

Politiet vil være en naturlig støttespiller som kan hjelpe en mindreårig som er havnet i en slik vanskelig situasjon. Dersom bilder benyttes i en kontekst av trusler, eller for utpressing er det et alvorlig straffbart forhold. For at politiet skal lykkes med etterforskning av alvorlige saker er det viktig at man anmelder forholdet raskt, og at man kan hjelpe politiet med å finne bildet/filmen og hvor det er lagt ut. Man kan også ta skjermbilder av det som er lagt ut, og hvor det er lagt ut.

Personer over 18 år som opplever det samme kan velge å anmelde forholdet. Det er også mulig å forfølge saken i det sivilrettslige sporet, i mange tilfeller får politiet henvendelser i rent privatrettslige saker. Det sivilrettslige apparatet har verktøy for å få en person eller en virksomhet til å stanse delingen av et bilde, for eksempel gjennom midlertidig forføyning. Det sivilrettslige sporet koster selvsagt penger å forfølge da man må få hjelp av en advokat og domstolen, men det koster også penger å få tauet bort og reparert bilen sin etter en bilulykke.

Vær rask!

Nettet er enormt og informasjon du eller andre legger ut vil raskt kunne plukkes opp av andre, og spres seg til nye nettsteder. Om du finner informasjon du føler er krenkende eller som du av andre grunner ønsker å få vekk bør du være raskt ute. Jo raskere du får informasjonen vekk, jo mindre sjanse er det for at den vil kunne dukke opp senere!

Om du har venner som legger ut bilder av deg, eller annen informasjon du selv ikke ønsker å ha liggende ute er det bedre å be dem fjerne den nå, enn å oppleve at de plutselig dukker opp senere.

Ikke alt kan slettes

Noen ting vil det likevel være umulig å få fjernet. Om du har lagt ut en video som blir svært populær eller et bilde som mange synes er morsomt, vil det trolig spres og lastes både opp og ned i flere versjoner. I slike tilfeller vil det være så å si umulig å fjerne informasjonen. Tenk derfor godt gjennom hva slags informasjon du egentlig ønsker skal havne på nett.

Om Slettmeg.no

Nettstedet Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Tjenesten har ikke mandat til å foreta sletting eller kreve at noe skal slettes fra nett. Tjenesten kan derimot hjelpe deg å komme i kontakt med de som har lagt ut opplysningene, eller eventuelt tjenesten hvor opplysningene ligger. De kan også bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysningene. Slettmeg.no drives av Norsk senter for informasjonssikring.