Hopp til hovedinnholdet

Slik slettar du informasjon om deg på nettet

Jente med mobil (www.colourbox.com)
FÅ HJELP: Har du funnet bilder eller informasjon på nett som du vil ha slettet? Det finnes flere som kan hjelpe.

Har du funne bilete av deg sjølv på nettet som du ikkje vil at andre skal sjå? Eller har nokon oppretta ein falsk profil i ditt namn? Slik slettar du opplysningar frå nettet.

Offentleg og kvalitetssikra
Jente med mobil (www.colourbox.com)
FÅ HJELP: Har du funnet bilder eller informasjon på nett som du vil ha slettet? Det finnes flere som kan hjelpe.

Slik bør du gå fram for å slette opplysningar på nett:

Ta kontakt med personen som la ut informasjonen

Om du veit kven som har lagt ut informasjonen, kan du be denne personen fjerne informasjonen direkte. Personen som la ut informasjonen har ofte enkel tilgang til å få dette gjort, og i dei aller fleste tilfella løyser dette enkelt problemet.

Om personen derimot nektar å fjerne informasjonen du vil ha bort, kan politiet pålegge personen å gjere det, dersom det blir karakterisert som straffbart. Det å ikkje ta omsyn til et slikt pålegg vil som regel vere straffbart.

Etter åndsverklova § 45c må ein ha samtykke frå den som er avbilda for å kunne offentleggjere bilete. Brot på denne lova kan straffast med bøter eller fengsel inntil tre månader, jf. åndsverklova § 54 bokstav b. Fordi det er straffbart å legge ut eit bilete av ein annan utan samtykke frå denne personen, har den som legg ut biletet også ei plikt til å fjerne biletet dersom det er lagt ut i strid med lova.

Om du sjølv har lagt ut informasjonen, kan du sjølv gå inn i tenesta og søke deg fram til korleis du kan slette bilete og informasjon. Har du gløymt passordet, kan du som oftast få tilsendt dette på nytt frå tenesta ved å opplyse om e-postadressa du brukte då du oppretta profilen din hos tenesta.

Ta kontakt med dei som driftar nettsida

Om du ikkje veit kven som har lagt ut informasjonen, eller om informasjonen er lagt ut på ein måte som gjer at du seinare ikkje får tilgang (f.eks. ein anonym kommentar på ein blogg eller ei nettavis), så kan du prøve å ta kontakt med dei som driftar nettstaden. Om du sjølv har lagt ut informasjonen, men no ikkje lenger kjem deg inn i tenesta, er dette også eit naturleg steg vidare for å få fjerna informasjonen.

Guide frå slettmeg.no: Slik finn du eigaren av ein nettstad.

Sjå også slettmeg.no sin oversikt over ulike nettsiders kontaktinformasjon. Denne oversikta gjer det enkelt for deg å sende spørsmål eller andre førespurnader til desse sidene.

Ta kontakt med organisasjonar eller offentlege organ

Om det ikkje hjelper å snakke med organisasjonane eller dei offentlege organa direkte, kan du få nyttig hjelp frå andre instansar. Tenesta slettmeg.no vil hjelpe så godt dei kan, men kan ikkje garantere at informasjonen vil kunne fjernast frå nett. Ofte har informasjonen spreidd seg til andre nettsider, eller han kan ha blitt lasta ned frå nett av andre og blitt lagra på lokale maskiner. I så fall vil det alltid vere ein fare for at informasjonen vil kunne dukke opp andre stader på nett seinare, lenge etter at han tilsynelatande vart fjerna. Det er heller ikkje alltid informasjon kan fjernast sjølv om han kjennest krenkande for deg.

Kontakt politiet

Om informasjonen er av svært alvorleg eller krenkande art, vil det vere naturleg å vurdere å melde det til politiet (ring 02800). Både slettmeg.no og andre instansar vil kunne hjelpe deg med dette.

Les kva for lovar og reglar som gjeld ved publisering på nett her.

Dersom biletet seksualiserer ein person under 18 år, vil det i dei fleste tilfella vere enkelt å få hjelp av politiet til å få fjerna biletet. Ein må då møte opp hos politiet for å levere ei politimelding. Politiet er godt vane med å handtere slike saker slik at den som melder forholdet blir teke vare på. Politiet vil vere ein naturleg støttespelar som kan hjelpe ein mindreårig som er hamna i ein slik vanskeleg situasjon. Dersom bilete blir brukt i ein kontekst av truslar, eller for utpressing, er det eit alvorleg straffbart forhold. For at politiet skal lukkast med etterforsking av alvorlege saker, er det viktig at ein melder forholdet raskt, og at ein kan hjelpe politiet med å finne biletet/filmen og kvar det er lagt ut. Ein kan også ta skjermbilete av det som er lagt ut, og kvar det er lagt ut.

Personar over 18 år som opplever det same kan velje å melde forholdet. Det er også mogeleg å forfølge saka i det sivilrettslege sporet, i mange tilfelle får politiet førespurnader i reint privatrettslege saker. Det sivilrettslege apparatet har verktøy for å få ein person eller ei verksemd til å stanse delinga av eit bilete, for eksempel gjennom mellombels åtgjerd. Det kostar sjølvsagt pengar å velje det sivilrettslege sporet, då ein må få hjelp av ein advokat og domstolen, men det kostar også pengar å få taua bort og reparert bilen sin etter ei bilulykke.

 

Ver rask!

Nettet er enormt, og informasjon du eller andre legg ut vil raskt kunne bli plukka opp av andre og spreie seg til nye nettstader. Om du finn informasjon du føler er krenkande eller som du av andre grunnar ønsker å få vekk, bør du vere raskt ute. Jo raskare du får informasjonen vekk, jo mindre sjanse er det for at han vil kunne dukke opp seinare! Om du har venner som legg ut bilete av deg eller annan informasjon du sjølv ikkje ønsker å ha liggande ute, er det betre å be dei fjerne han no enn å oppleve at han plutseleg dukkar opp seinare.

Ikkje alt kan slettast

Somme ting vil det likevel vere umogeleg å få fjerna. Om du har lagt ut ein video som blir svært populær eller eit bilete som mange synest er morosamt, vil det truleg bli spreidd og lasta både opp og ned i fleire versjonar. I slike tilfelle vil det vere så å seie umogeleg å fjerne informasjonen. Tenk derfor godt gjennom kva slags informasjon du eigentleg ønsker skal hamne på nett.

Om Slettmeg.no

Nettstaden Slettmeg.no er ei råd- og rettleiingsteneste for deg som føler deg krenka på nett. Tenesta har ikkje mandat til å foreta sletting eller krevje at noko skal slettast frå nett. Tenesta kan derimot hjelpe deg med å komme i kontakt med dei som har lagt ut opplysningane, eller eventuelt tenesta der opplysningane ligg. Dei kan også gi teknisk hjelp og råd om korleis ein best bør gå fram for å få fjerna opplysningane. Slettmeg.no blir drive av Norsk senter for informasjonssikring.

Alt om deling av nudes

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
10.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Ada
1
04.06.2017 12:57:44
Jeg skrev en komentar til en video på Youtube som var noe sånt : Jeg liker ikke denne versjonen av sangen jeg liker bedre versjonen til sangerens navn og det var det. Etter det svarte en meg med gå å dø. Jeg raporterte dette til youtube som mobbing/takasering av meg. Etter det slettet jeg min egen komentar og lot det bli med den tommelen ned øverst før komentarer. Skjekket i går. det sto ikke noe i går gå å dø. En sier bare ikke slik til vilt fremmede mennesker en ikke en gang vet det virkelige navnet til og som attpå til bor i et annet land.
Det er ikke mobbing
2
23.01.2018 21:29:08
Det er ekte YouTube snakk
???
0
04.03.2017 08:43:09
Har du sett google bilder av deg selv eller venner? Da er de misbrukt. Ikke rart at jeg ikke ngang har profilbilde på facebook. :/
???
0
31.05.2017 16:59:35
Nei?
Bernhard
1
29.12.2016 23:00:39
Lokalavisen min har lagt ut bilder på nettsiden dens av meg og de er helt forferdelige MÅ slette dem. Ett av dem er til og mede et bilde av MEG hjelp meg plz
Jente 14
1
31.05.2017 17:00:57
Gå på slettmeg.no. Det er en fin måte å slette seg på :)
Nils Bleikbert
1
26.12.2016 04:22:26
Hvis man rapporterer en gammel instakonto(som du har mistet passordet til) kan man rapportere den for å utgi seg for å være deg. Da slettes den som regel etter et døgn av Instagram
hanna
7
13.11.2014 19:18:13
hei, jeg vil anbefale på den sterkeste helst ikke legg informasjon om deg selv på facebook, instagram, twitter osv. det er ikke lurt å gjøre det, fordi folk kan misbruke det på mange måter. jeg vil anbefale deg å bare gi informasjon om deg selv til en person du møter, for eksempel: psykologer, helsesøser, læren din, eller en du ønsker å bli kjent med. ikke la noen legge bilder av deg. mange kan kommentere negativt, det er ikke sikkert noe du liker at folk gjør.
:?
2
18.12.2013 18:42:55
Det var lenge siden men da jeg brukte pc'en min kom det plutselig en melding fra et eller annet sted og pcen min stoppet med en gang og da sto det mitt bildet fram med mange rare ting og pcen min startet og ta bilder selv. Viste ikke hva jeg skulle gjøre så jeg bare slått den av. Det var veldig skremmende var det noe "hack" eller
Jente 14
0
31.05.2017 17:01:52
Ja det var hack
Ørn
3
05.02.2013 09:03:53
politiet gidder ikke bry seg om sånt. drapstrusler på nettet er lissom ikke noe big deal for politiet
NUB
0
18.11.2014 12:54:46
jo det er det nuben
uruha
2
09.01.2013 10:26:58
Google kjøpte youtube, så jeg får ikke logget inn og slettet mine videoer. Har prøvd å kontakte youtube for mer hjelp, men det er jo ingenting som fungerer. Flere ganger. Hva skal jeg gjøre?
theninwii
2
22.11.2011 21:10:51
derfor bruker jeg falsk IP
Andreas
4
26.01.2011 00:14:55
Må bare si at di fleste politi ender opp med og sende et brev noen måneder senere: Saken henlagt ;)
Jente_Komentar
7
03.04.2010 16:43:00
Okei.

Spørsmål og svar

Jeg har blokkert noen på snapchat, MEN uten å tenke meg om ga jeg han navnet mitt så han kan finne meg. Jeg er redd for hva han kommer til å gjøre. Om han vil stalke meg osv. 
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg forstår at du er redd, men mest sannsynlig vil han ikke bry seg om det. Frykter du at han forføl...
Hvordan får jeg tømt messenger for kontakter?
Hei   For å kunne slette alle dine kontakter og profil i Messenger som ikke er tilkoblet Facebook så kan du benytte denne veiledningen: https://...
Hvordan sperre en nettside?Vil unngå at søsteren min spiller på min pc
Hei Her er en link som beskriver hvordan man går fram for å sperre en nettside: http://leif-daland.com/blogg/2007/10/sikkerhet-blokker-u%C3%B8nsked...
Hvor gammel jeg må være før jeg har lov til å starte en egen kanal på YouTube
Hei Informasjon om dette finner du her: https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=noDer står det at aldersgrensen for Youtube i Norge er...
Noen bruker bildet mitt på yellow. Hvordan sletter jeg dette?
Hei   Hvis det er slik at du har funnet en falsk Yellow-profil (også kalt Yubo) så er det mulig å rapportere denne inn til administratorene.Fors...
Kan politiet finne igjen bilder på Snapchat?
Hei Alle bilder som sendes med snap vil være lagret på serveren til snapchat på et eller annet tidspunkt. Det vil neppe være en enkel sak å få ...
Hva telles som nudes?
Hei Nudes blir gjerne brukt om bilder av naken kropp uten klær. Speilselfie i bukse/shorts og bh er ganske avkledd. Jeg vil fraråde deg å sende f...
Kom borti liker-knappen på siden xnxx.com. Tror du noen kommer til å se det?
Hei Hvis du tenker på knappene rett under videoen ser det ut til at det er helt anonymt. Jeg finner ingen kobling til Facebook eller lignende, så d...
Kan jeg slette musically-brukeren min?
Hei   Du kan tilbakestille passordet ved hjelp av e-post/SMS ved å gjøre som beskrevet på denne siden: https://musically.zendesk.com/hc/en-us/ar...
Jeg har blitt hacket på snapchat
Hei Ta kontakt med Snapchats kundeservice: https://support.snapchat.com/co/other-feedbackHåper dette hjelper. Hilsen slettmeg.no i samarbeid med ...
Jeg viste meg litt naken fremfor kamera og angrer veldig, skader meg.
Hei gutt 19 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at du har det vanskelig og føler på anger og redsel om du har alle disse bekymringen...
Hvordan får jeg bildene slettet fra Google Bilder? 
Hei Disse bildene henger igjen på Google.Google fungerer slik at "søkerobotene", som det kalles, går gjennom flere nettsider, og kartlegger innhol...
Kan man anmelde at noen har tatt bilder uten samtykke?
Hei   Jeg skal gi deg svar på spørsmålene dine etter beste evne.    En anmeldelse kan ikke gjøres anonymt, men det er ikke nødvendigvis s...
Kan jeg slette en Instagram-profil jeg ikke har passord eller e-mail til?
Hei Grunnen til at du ikke klarer å finne noen måte å få den slettet på, er at det dessverre ikke er mulig å slette en Instagram-konto du ikke ...
Plutselig en dag så kan jeg ikke sende han snap eller noe.
Hei Dette høres ut som en sak for Snapchats kundeservice: https://support.snapchat.com/co/other-feedback Hilsen slettmeg.no i samarbeid med ung.n...
Eg har en instagram konto som eg vill slette, men har ikke passordet
Hei Instagram gir ikke hjelp gjennom sine vanlige kanaler i slike tilfeller, men vi ser at hjelp noen ganger blir gitt via kontaktadresser som ikke e...
Hvor lenge ligger messenger meldinger på Facebook lagret når de er slettet?
Hei I teorien er de da slettet. Men om de i praksis slettes permanent fra Facebook sine servere, er det bare Facebook som vet.Dersom alle i samtalen ...
Er sjikanering og hetsing på nett straffbart?
Hei Sjikanering og hetsing kan føre til straff. Du sier lite om hva du utsettes for, men jeg forstår at du opplever dette vanskelig og plagsomt. Jeg...
Jeg har lyst til å starte en blogg, men foreldrene mine er uenig. Skal jeg lage en blogg allikevel?
Hei Det er både positive og negative sider med å blogge. Kanskje er det slik at foreldrene dine har vippet over på det mest negative. Når du skri...
Se alle