Mye av innholdet som finnes på nett er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk.

Det betyr at personene som eier rettighetene til musikken, filmen eller dataprogrammet du ønsker å laste ned, selv kan bestemme hvordan deres produkt skal gjøres tilgjengelig.

Lov om opphavsrett til åndsverk retter seg både mot de som ulovlig gjør filer tilgjengelig for andre, og de som laster filene ned.

Hvis noen andre for eksempel har gjort filmer tilgjengelig på nettet, kan du komme til å bryte Lov om opphavsrett til åndsverk hvis du laster de ned.

I mange fildelingstjenester er det en forutsetning for nedlasting at du samtidig deler filer med andre. Dette øker risikoen for uaktsomhet og straffeansvar.

FAKTA

Er du i tvil om nettstedet du bruker er lovlig eller ikke? Strømming er i utgangspunktet lovlig, mens fildeling ikke er det. Om nettstedet er lovlig eller ikke, avhenger av hvilken teknologi de bruker.

Hva er lovlig og hva er ikke?

Det er ikke all nedlasting eller fildeling som er ulovlig. Mange tjenester (både betalings- og gratistjenester) gjør opphavsbeskyttet materiale lovlig tilgjengelig for nedlasting.

Åndsverksloven gjør det klart at å benytte en strømmetjeneste ikke er ulovlig, selv om innholdet du ser er lagt ut ulovlig. 

Men det er ulovlig å laste ned en film fra ulovlig kilde, og det er ulovlig å lage en strømmetjeneste med ulovlig innhold. 

Opphavsrett og erstatningsansvar

Hvis du bryter opphavsretten, utsetter du deg for straffe- og erstatningsansvar. Hvis du laster ned og bruker programvare uten lisens, også kalt piratkopiering, får du heller ingen tilgang til teknisk brukerstøtte eller oppgraderinger.

Erstatningskrav som følge av bruk av piratkopier kan være betydelige. Oppgjøret baseres på hva det ville ha kostet om du skulle kjøpt materialet lovlig. Piratkopiering og bruk av slike programmer og filer, er også straffbart for den som foretar kopieringen, og de som måtte medvirke til den ulovlige kopieringen.

Bryter du loven om opphavsrett til åndsverk kan du straffes i form av bøter. I særlig grove tilfeller av piratkopiering, kan straffen utgjøre fengsel i inntil tre år.

Les mer:

Lov om opphavsrett til åndsverk