Hopp til hovedinnholdet

Lov å bruke andres tekster og bilder?

Kopierer bilde fra nettet
STRAFFBART: Visste du at du kan bli straffet om du gjengir blant annet tekst og bilder uten å kreditere opphavspersonen?

Visste du at du kan bli straffet om du gjengir blant annet tekst og bilder uten å kreditere opphavspersonen?

Offentlig og kvalitetssikret
Kopierer bilde fra nettet
STRAFFBART: Visste du at du kan bli straffet om du gjengir blant annet tekst og bilder uten å kreditere opphavspersonen?

Har du noen ganger blitt fristet til å bruke andres tekster og bilder for eksempel på din egen blogg? Om du ikke oppgir hvor du opprinnelig har funnet det, kan det faktisk være straffbart.

Etter lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) har skaperen av teksten eller bildet opphavsrett til verket. Med åndsverk betyr litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, eksempelvis skrifter av alle slag.

 

Rettigheter

Opphavsretten gir skaperen økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes. Skaperen av et åndsverk kalles opphavsperson. Opphavspersonen har etter lovens § 2 enerett til å framstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten selv eller gjennom avtale med andre.

Åndsverkloven beskytter dermed opphavspersonen mot at noen uten tillatelse offentliggjør eller framstiller eksemplar av åndsverket, enten det dreier seg om kommersiell produksjon eller f.eks. fotokopiering til intern bruk i en virksomhet.

 

 

Kreditering

Åndsverkloven tillater visse former for eksemplarframstilling uten tillatelse fra rettighetshaverne, og uten at det skal betales vederlag. Det er for eksempel tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk. Med "god skikk" menes bl.a. at man må oppgi navn på opphavsmann og angi hvilken publikasjon verket er hentet fra.

Det er de eller den som eier rettighetene til disse tekstene som har en interesse i å eventuelt ta tak i saken rettslig. Men hvis du har lyst til å gjøre noe med dette så kan du eventuelt ta kontakt med hun eller han som skriver bloggen og gjøre henne/han oppmerksom på at det å legge ut sangtekster, dikt osv. uten å kreditere forfatteren/opphavsmannen kan være straffbart etter reglene i åndsverkloven.

Husk derfor alltid å være påpasselig med hvem som har skrevet eller laget det du gjengir. Plutselig kan det koste deg dyrt.

Hilsen juristen, ung.no
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Tegner av noen andres bilde, hvordan vise hvem som eier orginale bildet?
Hei Det er fint at du tar dette på alvor. Ikke alle bilder vil ha en kjent opphavsmann. Hvis du ikke finner ut av hvem som eier bildet, vil du ved ...
Jeg tegner bilder som andre har tatt - må jeg skrive kilder eller navn?
Hei Takk for at du skriver til oss. For å være på den sikre siden bør du be om tillatelse fra og kreditere fotografen av bildet du har tegnet et...
Hva er reglene for publisering av bilder og musikk man ikke eier selv?
Hei Reglene for publisering av bilder og musikk som man ikke eier selv finner du i  åndsverkloven.  Utgangspunktet etter loven er at den som skap...
Er det lov å redigere bilder fra nettet i redigerinsapp?
Hei Ifølge åndsverkloven er det slik at den som har tatt et bilde har opphavsrett til bildet. Åndsverksloven beskytter dermed rettighetshaveren mo...
Kan man inkludere et dikt av Wergeland i en sang uten å bryte opphavsrett?
Hei Så fint at du har tenkt på dette på forhånd! Opphavsretten etter åndsverkloven er begrenset i tid, og den varer ut opphavsmannens levetid ...
Kan jeg bruke andres bilder og video fra pornhub i en chat med noen?
Hei Hvis du deler bildet offentlig, altså et sted hvor bildet er tilgjengelig for mange, vil det trolig være et brudd på åndsverkloven. Se artikk...