Se for deg denne situasjonen:

Venninna di har sendt noen bilder av seg selv med veldig lite klær, og nå er de spredt til mange. Flere og flere snakker om henne bak ryggen hennes og sprer rykter som handler om henne. Noen sier at det er hennes egen feil fordi hun aldri burde sendt bildene i utgangspunktet. Flere har sluttet å være sammen med henne og nå går hun stort sett alene.

Dette er «slutshaming». Slutshaming er når man påfører andre skam, selv om det de har gjort egentlig ikke er noe å skamme seg over.

Hva er det egentlig som skjer i disse situasjonene og hvordan kan DU være en god venn?

«Hun la opp til det selv»

Den som blir utsatt for slutshaming blir påført skam ved at andre baksnakker og sprer rykter. Dette handler ofte om å så tvil om jentas troverdighet, ved å si ting som at hun lyver, overdriver eller at hun la opp til dette selv.

Grunnen til at noen sprer slike rykter handler ofte om at jenta har brutt det vi kaller normer, eller usynlige regler i samfunnet, som bestemmer hva man kan gjøre og ikke, blant annet hvor mye og hvordan man viser kroppen sin.

Det som er vanskelig er at noen kan vise mye og andre kan ikke vise noe. Reglene for hvem som kan vise hva, endres hele tiden og bestemmes av andre i miljøet rundt. Dette betyr at selv om to ulike jenter viser like mye på et bilde, så vil den ene kunne bli slutshamet, og ikke den andre. Det finnes ingen "regler" for hvem som kan bli slutshamet og ikke, men det rammer oftest jenter.

Hva kan du gjøre?

Hvis en venn eller en på skolen blir utsatt for dette, er det viktigste å gjøre noe. Ved å unngå og trekke deg unna, er du med på å bygge opp under slutshamingen.

 • Snakk om det! Det er vanskelig å endre en kultur alene. Men for å bekjempe skam må man bryte tausheten og slutte å unngå det som er vanskelig.
 • Si at du vet hva som har skjedd og at du støtter vennen din.
 • Spør om det er noe du kan gjøre. Dersom det er bilder som er kommet på avveie, trenger personen hjelp til å få slettet disse. Ofte kan foreldre, politi, lærer, helsesykepleier eller andre voksne man stoler på hjelpe til. Du kan vise støtte ved å tilby deg å bli med for å fortelle hva som har skjedd.

Bry deg!

Den som blir slutshamet opplever som regel dette som vondt og vanskelig. Så vær litt ekstra grei. Ved å stå sammen med den som opplever slutshaming viser du at du stiller opp og bryr deg. Samtidig som den som blir rammet står mindre alene.

 • Gjør det du pleier. Ikke unngå. Vær heller ekstra mye sammen med vedkommende.
 • Vis for omverden at du tenker at de tar feil og at du har rett.
 • Dersom det gjelder noen du ikke kjenner så godt så kan du skrive en lapp eller sende en melding med støtte. Du kan skrive at du heier på han/ henne eller at du tenker på han/henne.

Vær modig!

Mekanismene bak slutshaming ligner mye på de bak mobbing og du er kanskje redd for at du skal bli utstøtt selv? Dette gjør at skammingen får pågå uforstyrret, uten at noen griper inn.

 • Si imot de som sprer rykter, dette er det høyeste nivået av å stille opp.
 • Vis at dette er noe du tørr å snakke om.

Tenk gjennom:

 • Hvem sin feil er det egentlig når et bilde blir spredt videre?
 • Hvem bestemmer hva som er innafor og ikke, når det kommer til å vise seg naken?
 • Hvorfor er det nesten bare er jenter som blir slutshamet?
 • Hvorfor kan en jente bli slutshamet for et nakenbilde som er spredt mot hennes vilje, mens en gutt som sender dickpick til noen som ikke har bedt om det som regel slipper unna skam?
 • Hvorfor er det så stor forskjell på jenter og gutter når det kommer til seksualitet, kropp og skam?