Hopp til hovedinnholdet

Korleis skrive ei novelle

Gutt skriver novelle på pc (colourbox.com)

Synes du det er vanskeleg å skrive noveller? Her kan du lese meir om kjenneteikn ved sjangeren og tips for å komme igang.

Offentleg og kvalitetssikra
Gutt skriver novelle på pc (colourbox.com)

[Les artikkelen på bokmål]

Novella er ei forholdsvis kort forteljing. Ho skildrar gjerne ein enkelthending eller små klipp frå livshistoria til ein person. Handlinga i ei novelle spenner som regel over eit kort tidsrom, og det er få personar med. I novella kan mykje berre være antyda - du treng ikkje skrive alt rett ut, men heller gi små hint.

Som personane i andre typar forteljinger, møter også hovudpersonen i novella eit problem eller ein konflikt. I mange noveller bygger ein spenninga opp mot eit høgdepunkt nær slutten. Dette høgdepunktet er ofte samtidig eit vendepunkt der konflikten eller problemet får ein overraskande og uventa løysing og slutt.

 

Typiske trekk

 • Ofte åpning utan ei innleiing: ein går rett på sak, gjerne midt i ein situasjon.
 • Handlinga skjer over eit kort tidsrom.
 • Teksten byggjer seg opp gjennom ein konflikt eller ei uro, til dømes eit problem som truar eller ein angst hos hovudpersonen.
 • Konflikten toppar seg i eit kritisk punkt, ofte kalla spenningstopp, høgdepunkt eller klimaks.
 • Denne spenningstoppen fører ofte samtidig til eit vendepunkt i hovudpersonen eller handlinga.
 • Slutten er ofte overraskande.
 • I novella skriv ein som regel i eg-form (1. person) eller i han/ho-form (3. person).
 • I mange novelletekster finn du repetisjonar: det kan til dømes være handlinger som skjer fleire gonger, eller det kan være ord/uttrykk som forfattaren nyttar fleire gonger.
 • Ofte mykje bruk av kontrastar i språk og skildringer.
 • Innhaldet i teksten kan være ei blanding av handlingsreferat, scene/replikkveksling og skildring.
 • Konsentrert: Stoffet skal være intenst og kortfatta, og engasjementet stort. Skriv økonomisk og overlat ein del til lesaren å forstå sjølv.

 

Konsentrert og kortfatta

Fordi novellen skal være kort, må forfattaren velgje bort alle hendinger og detaljar som ikkje er strengt naudsyntee. Kvar opplysning som står igjen, blir dermed tilsvarande meir betydningsfull. Det usagte gjer lesaren nyfiken, og vi suge inn i historia fordi fantasien vår diktar opp det som ikkje blir skrive. Den konsentrerte formen gjer at:

 • Få personer kan delta i handlinga.
 • Du må ikkje brette ut person- og miljøskildringa di i stort format. Vær gjerrig med ordea når du skriv ei novelle!
 • Prøv å ta fram typiske, karakteristiske detaljar om personem/personane du skriv om. Bruk få og velvalde ord som seier mykje om vesentlige sider ved menneskea som er med i historia di. Tving lesaren til å "lese mellom linjene", det vil seie at lesaren sjølv må finne eller dikte opp det du vel å ikkje skrive.
 • I mange noveller finn du særs korte setninger. Mange uttrykk har dessutan ikkje heil eller "normal" setningsoppbygning.

 

 

Vanskeleg å skrive noveller?

Både ja og nei. Det tar tid å mestre sjangeren, og mange som skriv gløymer ofte å leggje inn ei utvikling i historia. Personane skal gjerne erfare noko viktig og vesentlig i liva deira. Skriv du om personar, miljø og hendingar du er har eit forhald til, vil det gjere teksten meir truverdig - og lettare for deg å skrive.

Sjølv om novellesjangeren har mange typiske trekk, kan du skrive om nær sagt alt mogleg. Du treng ikkje starte eller slutte på ein bestemt måte, men det du har lest om her er teknikkar som er mykje nytta. Ta deg gjerne tid til å lese noveller andre brukarer har skreve her på ung.no, så vil du sjå at verkemidlea varierer ein del. Men grunnmønsteret vil du mest sannsynlig finne att i dei fleste tekstane. Spør også på biblioteket ditt, så kan dei som jobbar der hjelpe deg med å finne fram til novellesamlinger som passar deg.

Det viktigaste er å halde interessa til lesaren oppe gjennom heile novella, og at han/ho føler at han/ho sit igjen med noko etter å ha lest ho ferdig.

Lykke til!

 

Kjelde: ung.no, Inge Folkestad og NDLAVar dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er en novelle?
Hei En novelle er en kort fortelling eller historie, og i og med at den skal være kort går den gjerne rett på sak inn i en handling. I løpet av n...
Hvordan kan jeg få til å skrive en bra novelle?
Hei!Det finnes ingen oppskrift på hvordan man skriver en god novelle, men en del fellespunkter og særetrekk finnes det likevel. Da bør du lese arti...
Hva burde jeg kunne til norsktentamen?
Hei Takk for at du skriver til oss og ber om råd. Dette høres ut som ting mange kan oppleve som utfordrende, men det er forståelig at du synes det...
Jeg sliter med Norsk... Vil bli flinkere til å skrive.
Hei, og takk for spørsmål!   Så bra at du vil gjøre en innsats for å forbedre deg! Her kommer noen tips du kan teste ut. Husk at også at det...
Hvordan slutte novelle? Hvor sende den inn?
Hei Det er mange måter å avslutte en novelle på - det er en ganske fri sjanger. Man kan ha en åpen slutt, der leseren må tolke hva som skjer vid...
Tips om noveller.
Hei I artikkelen "Å skrive noveller" her på ung.no finner du en del kjennetegn eller særpgreg for novellesjangeren. Man står egentlig ganske frit...
Jeg vurderer og skrive en bok, Kanskje en roman. Hvordan skal jeg starte?
Hei! Å skrive en bok er et omfattende prosjekt, så det kan være lurt å "trene" litt første med å skrive noen noveller. Da kan du lese artikke...
Elsker å skrive historier, men problemet er at jeg finner ikke på noe
Hei, Vi har ingen i redaksjonen som kan gi konkrete tips om hvordan du skal klare å skrive supre historier. Men vi har en artikkel om hvordan du kan...
Jeg skal skrive novelle, og trenger tips til hvordan
Hei Takk for spørsmål! På siden http://www.ung.no/novelle/ har vi samlet noe informasjon om å skrive noveller. Når det gjelder å fortelle noe...
Hvorfor er novelletemaet tatt bort?
Hei Novelletemaet er ikke tatt bort av oss, og vi finner det også greit under emner på venstresiden på startsiden. Hvis du har trøbbel med å fin...
Skal skrive en selvbiografi (oppgave på skolen) men kommer ikke på tittel
Hei Det er vanskelig for oss å gi deg tips om tittel på selvbiografien din da vi ikke vet hva den vil omhandle. Men kanskje du kan gjøre det enkel...
Skrive novelle på tentamen.
Hei Jeg tror det er vanskelig å øve på dette fram til en tentamen på andre måter enn å lese forskjellige noveller. Da får du et inttrykk av hv...
Skrive novelle.
Hei Det er ingen "regler" for hva en novelle skal inneholde, men det er en del ting som kjennetegner en typisk novelle. Når det gjelder personen man...
Jobber med en ide som kan bli til en bok, hvordan går jeg fram?
Hei Så spennende! Å skrive en bok er et omfattende prosjekt, så det kan være lurt å "trene" litt første med å skrive noen noveller. Da kan d...
jeg har lyst til å bli forfatter. what to do?
Hei Det finnes nok ingen oppskrift på hvordan man blir forfatter, men det beste tipset jeg kan gi er å skrive mye (forskjellige genrer og typer, al...
Jeg skal ha muntlig i norsk med emnet Fantasi og Virkelighet - kan du sette meg på et spor for å avgr...
Hei Jeg kjenner dessverre alt for lite til norskpensum og hvordan man ønsker å løse en oppgave om fantasi og virkelighet. Kanskje du kan sammelikn...
Vil gi ut novellesamling.
Hei 1. Selv om det gis ut flest romaner, kommer det også mange nye novellesamlinger hvert år. Det er heller ikke så uvanlig at forfattere debutere...
Novelle om svik.
Hei   Bra du vil ha en god karakter, men vi kan dessverre ikke hjelpe deg med å skrive novella. Oppgaven du har fått er jo grei nok, så det før...
Jeg elsker å skrive. Gjør det når jeg har tid, og håper på å kunne leve av dette i ung alder.
Hei Send gjerne inn novella di til ung.no (redaksjonen@ung.no)!   Du kan kontakte hjemmet selv, og de andre ukebladene som publiserer noveller. De...
Har lyst til og skrive bok inenfor fantasy og jeg sliter lit med og finne navn på på personer
HeiSpennende at du ønsker å skrive bok :)Det er mange måter å finne navn på, enten kan du kikke i en navnebok, søke opp navn på google.som elle...
Se alle