Maria sprang så fort hun kunne fordi ho hadde lova å møte Julie ved porten. Men då Marie kom dit var ikkje Julie der. Kvar var ho? Hadde ho gløymt Marie? Eller var ho bare forsinka? Alle spørsmålene svirra rundt i hovudet til Marie. For når Julie hadde sagt ho kom så kom ho, det var det Marie synes var så merkeleg, for Julie var ein person til å stole på.

"Å nei, der kjem Tobias," tenker Marie. Han er nemleg Maries store kjærleik. Men det var bare Julie som visste.

Men vent! Kven står der ved sidan av han? Å nei, det er Julie.

Ho kyssar Tobias.

Ho føler at Julie set vennskapet deira på prøve. Hennar beste venninne sviktar henne. Ho lar tårene trille og spring sin veg. Korleis kunne ho, korleis kunne ho? Det er spørsmålet som svirrar rundt i hovudet hennar.

Marie spring og spring og det føles ut som en uendeleg lang veg heim. Endeleg er ho heime, det føles som ho har sprunge i ei heil evighet. Ho kasta av seg sekken og skoa og sprang opp og låste seg inn på rommet.

Plutseleg ringde telefonen, det var Stine. Ho hadde høyrt at Julie hadde blitt i lag med Tobias.

Marie kunne ikkje tro det ho nettopp hadde høyrt. Ho kunne ikkje tru at Julie ville svikte Marie på den måten, det var rett og slett grusomt.

Marie slang på røret og satte seg ved sengekanten sin og gråt og gråt. Korleis kunne hennar beste venninne kysse hennar livs kjærleik? Ho er kanskje bare tolv år, men han er hennar livs kjærleik.

Da høyrer ho at det ringer på døra. Ho går ned og latar opp og der står Julie.

Kva skal Marie gjere, skal ho bare fortelje Julie at ho såg henne kysse Tobias? Eller skulle ho bare gløyme alt? Marie visste ikkje kva ho skulle gjere.

Julie spurte om ho kunne komme inn ein liten tur, så dei kunne snakke saman. Ho hadde høyrt av Birgitte at Marie hadde sett Julie kysse Tobias. Julie beklaga og beklaga, men Marie ville ikkje tilgi henne. Marie spurte Julie kvifor ho kunne kysse Tobias. Ho visste jo at Marie var forelska i han, men likevel brydde ho seg ikkje om det i det heile tatt. Julie synes bare at Marie var dum som reagerte på den måten. Marie bad Julie bare å komme seg ut.

Akkurat da Julie sprang ut av huset, kom mora og stefaren til Marie. Det var den fjerde stefaren til Marie. Ho fortalde alt til mora. Mora sa til Marie at menn kjem og går, og viss at Tobias ville ha Julie istadenfor Marie måtte Marie bare akseptere det.

No var det bare tre dagar att til jul.

Marie har tenkt og tenkt på kva ho skal gjere. Skal ho følgje mora sitt råd eller ska ho gjere noko anna? Det er spørsmålet.

Da roper mor, ho må gå tur med Ruffs, hunden deira. Marie tar på seg dunjakka og støvlettane og festar bandet på Ruffs. Deretter begynner ho å gå.

Litt nede i vegen bak det gamle posthuset ser ho Tobias, men han er ikkje åleine. Men kven er det som står ved sida av han. Ho binder Ruffs fast til eit gammalt eiketre og snik seg bort for å sjå kven det er.

Der ser ho det. Han står og kyssar Stine. Har han og Julie slått opp? Dette er veldig merkeligt. No kom ho på ein idè. Ho tar eit bilde og viser det til Julie. Tobias ser seg rundt, han må ha høyrt henne. Kva skal ho gjere? Ho må bare vente til dei har gått. Ti minutt etter går dei. Marie snik seg bort til Ruffs, tar bandet og tar han med heim.

Når ho har kome heim ringer ho Julie og ber henne komme bort til henne. Når Julie er kome bort fortel Marie kva ho såg, men Julie nektar å tru på henne, og da må Marie vise bildet til Julie. Julie nektar å tru det ho ser, ho kan bare ikkje tru det. Det er nesten umogleg å tru.

No er det bare to dagar att til jul. Så ringer telefonen, det er Julie som ringer. Ho har slått opp med Tobias og angrar på alt ho har gjort og sagt til Marie.

Tre dagar etter at Julie og Marie hadde blitt venner att hadde Marie fått vite at Julie hadde flytta. Marie klarte aldri og rette opp kontakten med Julie igjen.