Hvitt arbeid

Begrepet "hvitt arbeid" brukes om arbeid som utføres i lovlige former med kontrakter, rapportering av inntekt og betaling av skatter og avgifter.

I Norge er det slik at om man for eksempel skader seg og havner på sykehus så slipper man som regel å betale for behandling, utover en egenandel. Dette er fordi behandlingen betales ved hjelp av skattepenger. Skattepengene brukes altså til å drive og forbedre tjenester som alle i samfunnet trenger og bruker.

Svart arbeid

Ved "svart arbeid" blir det ikke oppgitt inntekter til det offentlige, og det blir heller ikke betalt skatter og/eller avgifter. Det man da i praksis gjør er å ikke betale for tjenester som man likevel bruker. Som regel så vil man i løpet av et liv ha behov for å bruke de tjenestene skattepengene går til, enten ved at man går på skole og får støtte til utdanning, havner på sykehus, eller får utbetalt penger når man er syk og ikke kan jobbe.

Fordi vi alle har behov for disse tjenestene er det også rettferdig at alle bidrar. Hvis man ikke betaler skatt bidrar man ikke til å betale for tilbudet man benytter seg av. Dette er også grunnen til at det er straffbart å jobbe svart.

Jobber du hvitt får du:

 • Ordnede forhold for arbeidstid, lønn, arbeidsoppgaver, rettigheter under oppsigelse og omorganisering.

 • Feriepenger og ferie.

 • Sykepenger og bedre muligheter for å få igjen jobben etter sykefravær.

 • Arbeidstid og lønn ifølge avtale.

 • Avtalt opplæring med lønn.

 • Pauser i løpet av arbeidsdagen.

 • Sluttattest.

 • Rett til arbeidsledighetstrygd.

 • Permisjon med lønn etter fødsel.

 • Pensjonspoeng fra og med fylte 17 år.

Les om selvangivelsen hos Skatteetaten.

 

 

Må du skatte av småjobber?

Noen småjobber regnes som skattefrie, sett at de ikke overstiger visse beløpsgrenser. Beløpsgrensene varierer noe avhengig av arbeidsgiver og sted.

Småjobber er skattefrie dersom:

 • Lønnsinntekten din er på inntil kr 1.000 fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere pr år og tjene inntil kr 1 000 fra hver).
 • Lønnsinntekt ikke overstiger kr 4.000. Dette gjelder om du jobber i arbeidsgiverens hjem (eks. barnepass, plenklipping, snømåking).
 • Lønnsinntekt ikke overstiger kr 4.000. Dette gjelder dersom arbeidsgiveren er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps, osv).

Les mer om beløpsgrensene hos Skatteetaten.no.

Ønsker du mer informasjon;