HVA SIER LOVEN:

Det følger av jernbaneloven § 7 og yrkestransportlova § 33 at det kan gis bestemmelser om at det skal betales tilleggsavgift ved manglende gyldig billett.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Blir du tatt for å snike på offentlige kommunikasjonsmidler som buss, trikk, t-bane eller tog kan du bli ilagt tilleggsavgiftsbillett av transportselskapet. Dette regnes kun som et administrativt gebyr og ikke en bot, og vil derfor ikke bli registrert i politiets reaksjonsregister. Det er altså ikke snakk om noen straff, og det vil derfor heller ikke fremkomme på en fremtidig politiattest.

Størrelsen på gebyret du må betale vil avhenge av hva som er fastsatt i vedtektene for det enkelte transportsselskapet. Hvis du ikke betaler gebyret på stedet vil du måtte betale en høyere sum senere. Hvis du ikke betaler dette beløpet vil det bli purret, og om nødvendig kan det bli krevd inn ved inkasso.

Personer under 18 kan etter vergemålsloven § 2 ikke sette seg selv i gjeld med mindre annet er bestemt. I de nevnte transportvedtektene er det imidlertid bestemt at dette gebyret kan kreves inn, om nødvendig med inkasso, også overfor mindreårige over 15 år. Siden du er under 15 år kan imidlertid ikke gebyret kreves inn overfor deg.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Et gebyr for sniking på bussen er ikke en straff, og havner derfor ikke på rullebladet.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

BUSSELSKAPET: Transportselskapet har informasjon om billettpriser, regler for reiser og hva som skjer når man bryter bestemmelsene.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.