Er du student og har ekstra utfordringer?

Har du fysiske eller psykiske plager? Er du alene med barn? Har du funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å fullføre en utdanning? Du kan få støtte.

Ung dame sitter foran et bord og tenker. (www.colourbox.com)
EKSTRA UTFORDRINGER: Du kan ha krav på støtte fra NAV om du har ekstra utfordringer som student.

Støtte når du er syk

Blir du syk og ute av stand til å følge undervisningen, kan studielånet for denne perioden gjøres om til stipend. Les mer om dette på lånekassen.no.

Har du hatt jobb ved siden av studiet, kan du ha opparbeidet deg rett til sykepenger hos NAV.

Hvor mye du får, er avhengig av arbeidsinntekt og type arbeidsforhold. Du må ha vært i arbeid i minst 4 uker før du ble syk og årsinntekten må være minst 0,5 G, altså halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G).

I tillegg må du bo og oppholde deg i Norge. Som hovedregel må du ha vært medlem av folketrygden 3 år før du søker.

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV hvis du er over 18 år og har avsluttet studier på grunn av sykdom eller skade, eller har behov for behandling for sykdom for å gjenoppta studier.

Snakk med legen din, studiestedet eller ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om hva du har rett på.

Nedsatt funksjonsevne

Hvis du har utfordringer som gjør det vanskelige å gjennomføre et studieprogram eller videregående skole, kan du har rett til tilrettelegging og hjelpemidler.

Da bør du ta kontakt med skolen eller utdanningsstedet ditt og NAV Hjelpemiddelsentral. Les mer om hjelpemidler her.

Problemer med å lese og skrive norsk

Det kan være vanskelig å fullføre skolen hvis du har problemer med å lese og skrive.Hjelpemidler kan gjøre skolearbeidet ditt lettere

. Du kan for eksempel søke om støtte til å kjøpe PC eller nettbrett.

Lære norsk

Er du elev på grunnskolen og har et annet morsmål enn norsk, kan du ha rett til norskopplæring. Spør læreren din om dette. Det er kommunen din som har ansvar for informasjon om norskopplæring. Du kan lese mer på nettsidene til kommunen din.

Hvis du studerer i Norge, er det mer omfattende norskkurs som du har både rett og plikt til å ta. Du finner oversikt over tilgjengelige norskkurs på nettsiden til din kommune og fylkeskommune.

Du kan også høre med studiestedet ditt om de har norskkurs. På kompetansenorge.no finner du gratiskurs på nett.

Enslig forsørger

Stønad til enslig mor eller far skal sikre inntekt for deg som har aleneomsorg for barn og bidra til at du kan forsørge deg selv ved eget arbeid.

Dersom du mottar overgangsstønad, så kan det det være aktuelt å ta utdanning samtidig. Dersom du skal fylle aktivitetsplikten med utdanning må den vurderes som nødvendig og hensiktsmessig, og utgjøre minimum 50% studiebelastning.

Det er flere stønader som er aktuelle for deg som er enslig mor eller far; overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, du kan også ha rett til utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn.

Ta kontakt med NAV

Du kan ringe NAV Kontaktsenter for å få hjelp og veiledning om hvilke muligheter som finnes for deg.

Skrevet av NAV

Sist oppdatert: 21.01.2019

Kilder:

NAV.

Offentlig og kvalitetssikret
Ung dame sitter foran et bord og tenker. (www.colourbox.com)
EKSTRA UTFORDRINGER: Du kan ha krav på støtte fra NAV om du har ekstra utfordringer som student.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hvem får stipend og lån fra Lånekassen?

Elever i videregående skole og studenter kan søke stipend og lån hos Lånekassen.

Jente ligger i parken og studerer (colourbox.com)
Aktuelt

Å be om unnskyldning

Hvordan kan man få sagt unnskyld på best mulig måte? Her får du tips.


Av Tiril, ungdomsjournalist i ung.no

Unnskyld på mobil (ung.no)

Angrer du etter ”one-night stand” og tilfeldig sex?

Har du opplevd å ha sex med noen uten at det ble noe mer? Du er ikke alene. Tilfeldig sex, eller "one-night stand", er relativt vanlig.

Jenter sitter i senga og angrer (colourbox.com)

Slik takler du stress

Det er tungt for kroppen å være stressa over lang tid. Derfor er det lurt å lære seg teknikker for å mestre det.

Jente sitter ved pulten og er sliten (www.colourbox.com)