Du er ikke alene om å synes at økonomiske ord og uttrykk er vanskelige. Politikere og eksperter snakker ofte i store ord, og det kan ofte være vanskelig å følge med på alle de vanskelige ordene de bruker.

For å hjelpe deg på litt på vei har vi derfor samlet en oversikt over noen av de vanskelige økonomiordene som ofte brukes av ekspertene:

Oljepenger:

Norge tjener mye penger på olje- og gassvirksomhet. Vi sparer mye av pengene vi tjener på olje og gass, men vi bruker også mye av pengene. For å sørge for at vi passer på pengene Norge har tjent på oljen, opprettet Stortinget et "oljefond" i 1990. Som hovedregel skal vi ikke bruke mer enn avkastningen (gevinsten). På denne måten kan vi sørge for at framtidige generasjoner også får nyte godt av oljepengene.

Inflasjon:

Dette begrepet brukes når priser på varer og tjenester stiger over tid. Når prisene stiger må man også ha mer penger for å kunne handle. Dette betyr at pengene mister sin verdi. For å gjøre det enklere kan inflasjon forklares med et Donald Duck eksempel: Onkel Skrues pengebinge tas av en tornado, og alle i Andeby får plutselig masse penger mellom hendene. Ingen gidder dermed å jobbe mer, bortsett fra Onkel Skrue som raskt går over til å produsere mat. Resultatet er selvsagt at sultne Andeby-beboerne må betale Onkel Skrue dyrt for mat, 1 million kroner for et egg, og 2 millioner for et kålhode. Med slike priser hjelper det ikke å være millionær.

Bruttonasjonalprodukt:

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på den samlede verdiskapningen i landet. Verdiskapning handler om produksjon av varer og tjenester. Alle som arbeider i Norge er med på å bidra til landets BNP. Les mer om BNP her.

Arbeidsledighet:

For å måle arbeidsledigheten i et land kan man spørre et representativt utvalg av befolkningen om de har jobb eller leter etter arbeid. Man kan også måle arbeidsledigheten ved å telle opp hvor mange som registrer seg som arbeidsledige ved arbeidskontorene til NAV.