Hvis den som er død ikke har skrevet testamente, er det arveloven som avgjør hvem som er arvinger. Arveloven sier også noe om livsarvingers (barn og barnebarn) krav på arv.

Er du arving etter arveloven?

Barn og barnebarn - (første arvegangsklasse)

Arven går som hoved­regel til avdødes barn. Men hvis avdødes barn ikke lenger er i live, går arven videre til deres barn, det vil si barnebarna.

Hvis avdøde verken har barn eller barnebarn, går arven videre til mor og far.

Samboer

Arveloven gir samboere arverett etter hverandre i visse tilfeller. For det første har samboere arverett etter hverandre dersom de har, har hatt eller venter barn sammen. I dette tilfellet kan den gjenlevende samboeren også ha rett til å overta felles bolig, innbo, bil og fritidseiendom.

Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn, kan også arve hverandre, men da må dette være bestemt i testamentet.

FAKTA

Arveloven: Arveloven bestemmer hva som skal skje med en persons formue etter at han eller hun er død. Les mer om arveloven og arvereglene som gjelder i Norge her.

Mor, far, søsken, nieser og nevøer

(andre arvegangsklasse)

Hvis den avdødes mor eller far ikke lever, går arven til deres barn (avdødes søsken). Hvis han eller hun ikke har noen søsken, eller hvis de ikke er i live, går arven videre til deres barn igjen (avdødes nevøer eller nieser). Om en nevø eller niese ikke er i live, men har egne barn, går arven også her videre.

Halvsøsken til avdøde er også i andre arvegangsklasse. Men de vil bare arve den av foreldrene som de hadde felles med avdøde.

Hvis avdøde ikke har slektninger i andre arvegangs­klasse går arven videre til besteforeldre, tanter og onkler.

Besteforeldre, tanter, onkler, fettere og kusiner

(tredje arvegangsklasse)

Hvis besteforeldrene ikke er i live, går arven videre til deres barn, altså den avdødes tanter og onkler. Hvis de heller ikke er i live, går arven videre til deres barn, altså avdødes fettere og kusiner.

Staten

Arven går til staten hvis det ikke finnes noen slektninger i denne arvegangsklassen, og hvis avdøde ikke har skrevet testamente til fordel for andre. Barn til avdødes fettere eller kusiner er ikke arvinger etter arveloven.

Les mer om arveloven her.