Hopp til hovedinnholdet

Arveregler

Jente leser et dokument (colourbox.com)
ARV: Når noen dør er det testamentet som bestemmer hvem som blir arvinger. Finnes det ikke noe testamente er det arveloven som bestemmer hvem som blir arvinger.

Står du oppført i testamentet til en person som er død, er du arving. Du er også arving dersom det står i arveloven at du som barn, forelder eller lignende er det.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente leser et dokument (colourbox.com)
ARV: Når noen dør er det testamentet som bestemmer hvem som blir arvinger. Finnes det ikke noe testamente er det arveloven som bestemmer hvem som blir arvinger.

Hvis den som er død ikke har skrevet testamente, er det arveloven som avgjør hvem som er arvinger. Arveloven sier også noe om livsarvingers (barn og barnebarn) krav på arv.

Er du arving etter arveloven?

Barn og barnebarn - (første arvegangsklasse)

Arven går som hoved­regel til avdødes barn. Men hvis avdødes barn ikke lenger er i live, går arven videre til deres barn, det vil si barnebarna.

Hvis avdøde verken har barn eller barnebarn, går arven videre til mor og far.

Samboer

Arveloven gir samboere arverett etter hverandre i visse tilfeller. For det første har samboere arverett etter hverandre dersom de har, har hatt eller venter barn sammen. I dette tilfellet kan den gjenlevende samboeren også ha rett til å overta felles bolig, innbo, bil og fritidseiendom.

Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn, kan også arve hverandre, men da må dette være bestemt i testamentet.

Mor, far, søsken, nieser og nevøer

(andre arvegangsklasse)

Hvis den avdødes mor eller far ikke lever, går arven til deres barn (avdødes søsken). Hvis han eller hun ikke har noen søsken, eller hvis de ikke er i live, går arven videre til deres barn igjen (avdødes nevøer eller nieser). Om en nevø eller niese ikke er i live, men har egne barn, går arven også her videre.

Halvsøsken til avdøde er også i andre arvegangsklasse. Men de vil bare arve den av foreldrene som de hadde felles med avdøde.

Hvis avdøde ikke har slektninger i andre arvegangs­klasse går arven videre til besteforeldre, tanter og onkler.

Besteforeldre, tanter, onkler, fettere og kusiner

(tredje arvegangsklasse)

Hvis besteforeldrene ikke er i live, går arven videre til deres barn, altså den avdødes tanter og onkler. Hvis de heller ikke er i live, går arven videre til deres barn, altså avdødes fettere og kusiner.

Staten

Arven går til staten hvis det ikke finnes noen slektninger i denne arvegangsklassen, og hvis avdøde ikke har skrevet testamente til fordel for andre. Barn til avdødes fettere eller kusiner er ikke arvinger etter arveloven.

Les mer om arveloven her.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
18.02.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg få støtte av NAV når jeg blir 18 år? Og har jeg rett til arv etter faren min?
Hei og takk for at du skriver til oss Du skriver ingenting om du går på skole eller er i jobb.  Hvis du fremdeles går i videregående skole er de...
Hva er reglene for å arve et våpen?
Hei Av våpenloven § 7 fremgår det at enhver som skal erverve våpen, må ha tillatelse fra politimesteren. I utgangspunktet gis ikke slik tillatel...
Spørsmål om arv. Far er dødssyk, han har to barn fra et tidligere forhold. 
Hei jente 20   Det er leit å høre at din far er dødssyk, og at du samtidig bekymrer deg for en mulig konflikt i forbindelse med arveoppgjøret. ...
Min far skal gifte seg med min stemor. Vi bor på gård der jeg er odelsjente. Hvordan det blir når de gifter seg?
Hei! Det er et helt sett av regler som kommer inn her, blant annet arveloven, skifteloven, ekteskapsloven og odelsloven, og det blir for omfattende...
Hvordan fordeles arv?
Hei Hvordan arven fordeles mellom familien til en død person er avhengig av hvem i familien som er i live. Utgangspunktet er at arv går til ektefel...
Kan mamma ta opp lån i mitt navn?
Kjære jente 17 år Det er trist å lese at din mor er alvorlig syk. Vi forstår at dette gir deg mange tanker og spørsmål om din situasjon og dine...
Bestefar har nettop gått bort og samboeren hans har utnyttet han. Hva gjør jeg?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er lett å forstå at du er bekymret og fortvilet. Dette er en sak arvingene må ta seg av. Moren din og hen...
Arverett, uskifte bo, gaver 
Hei Det fremgår av arvelovens § 19 første ledd at:  Attlevande ektemake som sit i uskift bu, må ikkje utan samtykke frå arvingane gi bort fast...
Jeg bor alene i Norge. Har hørt at pappa er død, og at jeg har 1-2 millioner norske kroner i hjemlandet mitt. Kan jeg dra å henet dette. Hvor mye skatt må man betale?
Hei Du sier at faren din er død og at det er 1-2 millioner korner i hjemlanet ditt. Jeg går ut i fra at du mener at du har arvet penger fra faren d...
Arv, testament, pliktdelsarv, foreldres arv etter sine barn
Hei Det er flere forhold som må være oppfylt for at du skal kunne ha full testasjonsrett. Du må ikke ha barn (arveloven § 29). Du må ikke ha ek...
Vil foreldrene mine arve meg dersom jeg dør før dem?
Hei Etter arvelova § 2 er reglene slik at dersom du ikke har livsarvinger vil arven gå til foreldrene dine. Det vil si at dersom du er barnløs og...
Odel, uskiftet bo, endrede arealgrenser
Hei Nei, slik du har beskrevet saken vil din onkel ikke ha odelsrett her. Skulle din onkel hatt odelsrett, måtte bestemoren din blitt uføretrygdet...
Min mor er død, og min far snakker om at hanes nye kjæreste skal kjøpe seg inn i huset våres.
Hei     Retten til gjenlevende ektefelle å sitte i uskiftet bo er regulert i arveloven kapittel 3.   Hvis andelen i huset selges til marked...
Kan jeg få gården billigere når jeg har odel?
Hei Jeg kan dessverre ikke mye om odelsrett. Jeg fant derimot denne brosjyren fra Fylkesmannen i Nordland fra 2014 om generasjonsskifte/eierskifte i ...
Odel og særkullsbarn
Hei Som du skriver, har din samboers eldste sønn har rett til å overta gården på odel når din samboer dør. Imidlertid må han betale et vederla...
Påvirker mammas lån meg senere?
Hei Jeg forstår at du tenker litt på dette. Du har bare mamma som forsørger, og den økonomiske tryggheten din er jo ennå knyttet til henne.  Du...
Kan jeg arve penger når pappa dør hvis mamma ikke vil?
Hei Dør en som er gift, har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i det som kalles uskiftet bo. Dette innebærer at gjenlevende ektefelle slipper ...
Har jeg krav på arven etter mine foreldre? Kan jeg få støtte fra NAV?
Hei Jeg skjønner at du nå er i en veldig lei situasjon. Takk for at du stiller spørsmål her på ung.no. Det vanskelig for meg å svare deg helt k...
Jeg er blandet inn i et arveoppgjør
Hei Takk for at du skriver til ung.no Du er blandet inn i et arveoppgjør som du ikke har noe ansvar for. Dette er voksne sitt ansvar og de bør ikk...
Bør jeg nedbetale boliggjeld med erstatning?
Hei Du skriver at du og broren din har arvet huset til moren din + en gjeld på 400.000 kroner. Det betyr at hver av dere to eier halve huset og halv...
Se alle