Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

A-Å

Dette kan ambassaden hjelpe deg med i utlandet

pass og euro (colourbox.com)
HJELP: En av ambassadens oppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Norge har utenriksstasjoner i de fleste land i verden, og en av deres hovedoppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet. Her gir vi deg en oversikt over noe av den hjelpen du kan forvente å få fra utenriksstasjonene.

Offentlig og kvalitetssikret
pass og euro (colourbox.com)
HJELP: En av ambassadens oppgaver er å bistå nordmenn som kommer i vanskelige situasjoner i utlandet.

Norge har ambassader, delegasjoner og generalkonsulenter i omkring 100 land rundt om i verden. Ved ambassadene og delegasjonene er det ambassadøren som er leder. Ambassadøren er ansatt i Utenriksdepartementet, og tjenestegjør i en begrenset periode ved en av Norges utenriksstasjoner.

Hva kan ambassaden hjelpe meg med?

Ambassadens oppgave er blant annet å hjelpe nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, dødsfall, sykdom eller straffeforfølging. De skal også fremme norske næringslivsinteresser, omdømme og norsk kultur, samt Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet.

På steder hvor Norge ikke har utenriksstasjon, kan andre nordiske utenriksstasjoner gi bistand.

Sykdom og ulykker

Blir en reisende under midlertidig opphold i utlandet rammet av sykdom eller ulykke, kan det bli behov for å anmode om bistand fra en nærliggende utenriksstasjon. Før en utenriksstasjon kontaktes i slike saker, bør imidlertid den det gjelder først ha søkt bistand hos forsikringsselskap eller turoperatør.

Det er viktig at alle reisende i utlandet tegner egen reise- og sykeforsikring før utreise. Dette gjelder også for reiser til EØS-land, blant annet fordi slik forsikring også dekker syketransport hjem. Les mer om forsikring på utenlandsreiser her.

Opphold i EØS-land

Under midlertidig opphold i EØS-land dekkes utgifter til medisinsk behandling ved øyeblikkelig hjelp på lik linje med landets egne borgere. For å bevise at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et EØS-land, må du bestille Europeisk helsetrygdkort. Du kan bestille helsetrygdkortet her.

Erstatningskrav

I forbindelse med ulykker i utlandet kan det bli aktuelt å fremme erstatningskrav. I slike situasjoner vil utenriksstasjonene kunne bistå med å skaffe juridisk bistand. Dersom språklige eller andre hensyn tilsier det, kan stasjonen også fungere som bindeledd mellom partene. Utenriksstasjonene har ikke anledning til å dekke utgifter til advokat.

Tap av pass

Slike tap må straks meldes til stedets politimyndighet. Alle fagstasjoner og noen honorære konsulater vil normalt kunne utstede nytt pass. Gebyret er det samme som i Norge. Utenriksstasjonene kan bare utstede pass til personer som kan dokumentere sitt norske statsborgerskap.

Tap av billetter

Ved tap av billetter og reisedokumenter bør den det gjelder, selv i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap og så videre. Utenriksstasjonene vil imidlertid hjelpe til om språklige eller andre årsaker tilsier det.

Tap av penger

Når det gjelder tap av penger, kan vedkommende ofte selv best ordne saken ved å overføre egne midler fra Norge via post eller bank. Er egne midler ikke tilgjengelige, må penger søkes skaffet til veie via pårørende, arbeidsgiver eller andre. Utenriksstasjonene kan eventuelt hjelpe til med å etablere de nødvendige kontakter. Skaper overføring via bank uforholdsmessige store problemer, kan beløpet formidles via Utenriksdepartementet. Ved slike overføringer er det fastsatt et gebyr på 10 prosent, minimum NOK 200.

Nødlidenhetslån

Først når alle andre muligheter er forsøkt, vil nødlidenhetslån kunne komme på tale, og da normalt bare til hjemreise ved første anledning. Det er ikke adgang til å gi nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie eller annet opphold i utlandet. Det er fastsatt følgende kriterier for å få innvilget et slikt lån:

1. Søker må ha fast bostedsadresse i Norge.

2. Søker må ha fast inntekt (arbeid/trygd).

3. Søker skal uforskyldt ha mistet sin returbillett.

Det gis ikke nødlidenhetslån til sosialklienter, da deres stønad bortfaller så snart de forlater hjemstedskommunen.

Arrestasjon

Blir norske statsborgere i utlandet arrestert, vil en representant fra den norske utenriksstasjonen på stedet normalt foreta besøk i fengselet for å ivareta vedkommendes interesser. Det gjelder først og fremst å sikre at den anholdte får kompetent juridisk bistand.

Det er imidlertid stedets lover og regler som kommer til anvendelse i slike saker. Dette - sammen med folkerettens bestemmelser - begrenser de virkemidler utenrikstjenesten og norske myndigheter for øvrig har til rådighet.

Adresser til Norges utenriksstasjoner

Flere opplysninger og adresser til alle Norges utenriksstasjoner finner du på nettstedet til Norges ambassader.

 


Signatur Redaksjonen, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Må jeg ha oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse for å jobbe i England?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Så spennende at du har lyst til å dra til England ett år.  Å flytte fra Norge til England er lettere enn mange ...
Bor i Spania - trenger hjelp og noen å snakke med
Hei Ut fra det du skriver skjønner vi at du har det vanskelig. Du forteller om mange vonde ting som har skjedd i livet ditt. Både at du har blitt m...
Jeg strever nå etter en tøff oppvekst og en voldtekt. Kan jeg få hjelp?
Hei jente 20 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du nå strever etter alt det vonde du har opplevd. Det er bra at du...
Bot fra utlandet - må jeg betale?
Hei Boten du fikk inndrives som utgangspunkt etter latviske regler, og vi kan derfor ikke svare på hva som skjer dersom du ikke betaler den.Noen typ...
Jeg hater mitt liv, jeg har det så dårlig, flyttet til utlandet med min mamma og får ikke flytte tilbake.
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss og forteller til oss hvor vondt du har det nå og hvor fortvilet du er for at du ikke kan komme tilba...
Kan jeg gå på vidregående i sverige?
Hei I utgangspunktet har du lik rett på å gå videregående i Sverige som svenske statsborgere. Du kan også flytte dit uten foreldrene dine, men d...
Spørsmål om hodeskade og om man må til lege. 
Hei Jeg finner dessverre ikke det forrige spørsmålet ditt, så det kan jeg ikke si så mye om.  Men slik jeg skjønner deg, har du slått hodet d...
Kan jeg flytte til utlandet når jeg er dømt til prøvetid? 
Hei Dette kan jeg ikke svare deg konkret på fordi det avhenger av vilkårene for din  prøvetid.  Det å få en betinget dom for fengelsstraff be...
Er i utlandet med mamma og vil tilbake til Norge
Hei Beklager at du har ventet lenge på svar!   Jeg har ikke så mye informasjon om din situasjon, så det er vanskelig å gi konkret informasjon ...
Snakkar dei norsk på andre lands ambassader som ligg i Noreg?
Hei Takk for spørsmål!Dette varierer truleg frå ambassade til ambassade. Ein del har kanskje norske tilsette, eller tilsette frå landet sitt ...
Jeg har kløende insektstikk, hva kan det være?
Hei Det er vanskelig å si helt sikkert hva det kan være, men kløende stikk kan være loppebitt. Du kan lese litt om dette her. Det er lurt å rist...
Sommerjobb på pub i England
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Dette er spørsmål du bør rette til ambassadene. Ta kontakt med enten den britiske ambassaden i Oslo, eller den...
Se alle